Business Finland - Ideoita maailmalle

Ideoita 

maailmalle

Me uskomme ideoiden voimaan. Siksi rahoitamme ja autamme suomalaisia yrityksiä kasvamaan nopeammin ja kehittämään innovaatioistaan kansainvälisiä menestystarinoita.

Sinun ideassasi on voimaa, kiihdytetään se yhdessä kansainväliseksi!

Luomme uutta kasvua auttamalla yrityksiä kansainvälistymään sekä tukemalla ja rahoittamalla innovaatioita. Huippuasiantuntijamme, uusin tieto ja kansainväliset verkostot nopeuttavat markkinoiden mahdollisuuksien tunnistamista ja niiden muuttamista
globaaleiksi menestystarinoiksi.