Bio and Circular Finland

Suomalaisille asiakkaille » Palvelut » Ohjelmat » Bio and Circular Finland

Globaalia kasvua bio- ja kiertotaloudesta

Globaali kysyntä biopohjaisista ja kiertotalousratkaisuista kasvaa voimakkaasti. Suomi tunnetaan biopohjaisesta osaamisesta ja innovatiivisista ratkaisuista. Yrityksille tämä tarjoaa uusia liiketoimintamahdollisuuksia ja kasvupotentiaalia. Kiertotalous ei ole vain kierrättämistä. Se on kokonaan uusi liiketoimintamalli ja tapa tarkastella yrityksen arvoketjuja. Kiertotalous koskee laajasti jokaista yritystä toimialasta riippumatta.

 

Ohjelman kuvaus

Kiertotaloudesta uutta kasvua ja liiketoimintaa

Kiertotalous ei ole vain kierrätystä. Kiertotaloudessa koko arvoketjun kattavaa lisäarvoa luodaan uusilla liiketoimintamalleilla: 

  • Tuotteen eliniän pidentäminen
  • Tuote palveluna
  • Jakamisalustat
  • Uusiutuvat raaka-aineet ja energialähteet
  • Resurssitehokkuus ja kierrätys

Digitaaliset liiketoiminta-alustat ja ratkaisut mahdollistavat yritysten uudenlaista yhteistyötä, verkostoja ja synergiaa. Data, tekoäly, robotiikka, lohkoketjut ja kryptovaluutta uudistavat myös materiaalivirtojen hallintaa, jäljitystä, vaihdantaa ja logistiikkaratkaisuja.

Muovia ja muita ympäristöä kuormittavia raaka-aineita korvaavilla biopohjaisilla tai kierrätetyillä tekstiili- ja pakkausmateriaaleilla on valtavat globaalit markkinat. Erityisesti korkealuokkaisissa kuitupakkauksissa Suomi on merkittävä toimija globaaleilla markkinoilla. Suomen muovitiekartan sivusto on avattu. Sivuilta löytyy tietoa muoveista ja muovitiekartan toimenpiteistä.

Kansainvälisille markkinoille

Tulevaisuudessa yritysten ansaintamallit siirtyvät yhä enemmän tuotteista palveluihin. Tuotteiden kierrätys-, varaosa-, uudelleensuunnittelu- ja jatkojalostuspalvelut sekä leasing ja vuokraus pidentävät tuotteen elinkaarta ja helpottavat arkea. Nämä palvelut synnyttävät uutta liiketoimintaa edelläkävijäyrityksille. Myös sijoittajat korostavat vastuullisuutta.

Vastuullisuudesta ja arjen helppouden mahdollistamisesta on tullut kilpailutekijä. Globaaliin markkinaan verrattuna Suomi on hyvin pieni markkina-alue. Siksi kuluttajille palveluita ja tuotteita tarjoavien yritysten kannattaa tunnistaa globaalin markkinan tarjoamat mahdollisuudet. Team Finlandin kansainvälinen verkosto auttaa yrityksiä tunnistamaan kohdemarkkinat ja tarjoaa oikeat kontaktit ja asiakkaat.

Ohjelman tavoitteet

Ohjelma tukee kilpailukykyisten bio- ja kiertotalousratkaisujen ja ekosysteemien kehitystä. Ne tarjoavat ratkaisuja globaaleihin ympäristöhaasteisiin, joille on huomattavat kansainväliset markkinat. Tavoitteemme on kasvattaa bio- ja kiertotalousratkaisujen vientiä. Ohjelmassa suunnataan vientiaktiviteettejä erityisesti muovi- ja pakkausalalle. Uusien innovaatioden kehittämistä tuetaan kiertotalouden eri sektoreilla ja erityisesti tekstiilien ja rakentamisen uusissa sovelluksissa.

 

Ohjelman palvelut

Ohjelma tarjoaa kansainvälistymispalveluja, rahoitusta ja verkostoja. Ohjelman yritysten käytössä ovat Business Finlandin normaalit rahoitusinstrumentit kansainvälistymisen edellytysten tueksi sekä Business Finland verkoston asiantuntijat, jotka tunnistavat markkinamahdollisuuksia maailmalla ja tarjoavat kontakteja. 

Haetaan yrityskumppaneita

Ohjelma edistää bio- ja kiertotalouden ekosysteemien rakentumista. Ekosysteemeissä vauhditetaan tutkimustiedon hyödyntämistä ja uusien suomalaisten vientituotteiden kehittämistä. Alla esitellään ohjelman kautta rahoitettuja Co-Creation -hankkeita, joissa yritykset ja tutkimusorganisaatiot kehittävät uudenlaisia tutkimusideoita ja rakentavat yhteistyöverkostoja mahdollista Co-Innovation -yhteishanketta varten. Osaan verkostoista haetaan uusia kumppaneita.

 
Waste to Wear – From textile waste to sustainable materials for textiles, fashion and wearables

Circular economy ecosystem for waste-to-energy sector 

 Hydroxy farming

   Decon 3D

 agaeous_paint_waste _management  Vesipohjaisten maalisakkojen hyödyntämisen innovaatiot – VESURI

  Typen kiertotalous kaivosvesistä (TYPKI) - Circular economy of nitrogen in mine waters

 

  PostPulp - WaterPost-Hydrolysis of Hardwood Kraft Pulp for High-Purity Cellulose and Xylan

 

 Recyclable Soft Packing Materials

 

 Nordic Tower

 

 Molecular Modelling in Industrial Research and Development

 
New life for polystyrene waste, monomers from end-of-life polymers 


Tulokset

Ohjelma synnyttää innovaatioekosysteemejä

Bio & Circular -ohjelman rahoituksella on mahdollista tukea innovaatio- ja vientiekosysteemien kehittymistä. Ekosysteemin muodostavat yritykset, tutkimuslaitokset, asiakkaat ja kunnat jotka osallistuvat yhteisiin tutkimus- ja kehityshankkeisiin sekä vaikuttavat tavoitteita tukevan liiketoimintaympäristön syntymiseen.

Esimerkkejä ohjelmassa käynnistyneistä ekosysteemeistä:

 CARBO – Kohti hiilineutraalia maitoketjua

 ForBest – Ympäristöystävällisempiä tekstiilejä puusta

 UPM rakentaa uutta ekosysteemä puupohjaisille biolääketieteen ratkaisuille

  
 Ympäristökädenjälki kertoo positiivisista ympäristöteoista

 

Metallien uusiokäyttö lääkkeeksi kestävyysvajeeseen

 

Ota yhteyttä

Ohjelmapäällikkö
Jutta Kauppi
+358 50 478 3649
Bio- ja kiertotalousteeman ohjelmatoiminnan johtaja
Ilmari Absetz
+ 358 50 557 7837
Uusien ekosysteemien sparraus (metsä, bio, muovi, vesi)
Tuomas Lehtinen
+358 50 557 7695
Uusien ekosysyteemien sparraus (metalli- ja kaivosteollisuus)
Kari Keskinen
+358 50 557 7843
UUSIEN EKOSYSTEEMIEN SPARRAUS (MUOVI, RUOKA, VESI, BIOTALOUS)
Sampo Tukiainen
+358 50 598 6142
Markkinointiviestintäpäällikkö
Nita Pilkama
+358 40 841 1166