Siirry sisältöön

Yhä älykkäämpää energiaa

Smart Energy Finland -ohjelma kehittää Suomesta älykkäiden energiaratkaisujen edelläkävijää ja johtavaa testialustaa. Ohjelma yhdistää teknologiakehityksen ja viennin palvelut. Se rahoittaa vuosien 2017–2021 aikana sadalla miljoonalla eurolla älykkäiden energiaratkaisujen innovaatioita. Ohjelma tukee uusiutuvaa energiaa ja älykkäitä energiaratkaisuja tarjoavien kasvuhakuisten ja kasvukykyisten yritysten kansainvälistä kasvua. Ohjelman toiminnassa on vahva painotus viennissä ja aktiviteeteissa kohdemarkkinoilla.

  

Ohjelman kuvaus

Energia-ala suuressa murroksessa

Globaalien vuotuisten energiainvestointien arvo on noin 2 biljoonaa dollaria ja niiden pääpaino on fossiilisista polttoaineista luopumisessa ja uusiutuvan energian tuotannon lisäämisessä. Tarve verkon joustolle ja energian varastoinnille on lisääntynyt. Power-to-X ja vetytalouden ratkaisut liittyvät olennaisesti tulevaisuuden joustaviin energiajärjestelmiin. Myös sähköistyvä liikenne muuttaa energiamarkkinaa kaiken aikaa.

Energia-ala tarjoaa täysin uusia liiketoimintamahdollisuuksia erityisesti ohjelmisto- ja digialan yrityksille mm. datan käsittelyssä ja tietoturvassa. Energiankulutusta puolestaan ohjataan tehokkaimmin oppivien ja älykkäiden järjestelmien avulla.

Suomessa on merkittävää osaamista uusiutuvassa energiateknologiassa, älykkäissä verkoissa, tehoelektroniikassa ja automaatiossa. Energia-alan osuus Suomen viennistä on huomattava ja osuuden ennustetaan kasvavan.    

Ohjelma tarjoaa

 • Rahoitusta niin ekosysteemihankkeisiin kuin yksittäisten yritysten älykkäiden ratkaisujen kehittämiseen. Yritykset ja tutkimusorganisaatiot voivat hakea Business Finlandin rahoitusta jatkuvasti. Tutustu rahoituspalveluihimme tästä.
 • Verkostojen rakentamista kansainvälisten ja tutkijayhteisöjen kanssa

 • Mahdollisuuden osallistua liiketoiminnan ekosysteemien ja testialustojen kehittämiseen Suomessa ja kohdemarkkinoilla

 • Kansainvälistymispalveluja ja tukea vientiin mm.
   • kohdennettuja B2B-, ostaja- ja vaikuttajatapaamisia
   • apua liidien ja markkinamahdollisuuksien tunnistamiseen globaalisti
   • koulutuksia ja tukea vientivalmiuksien kehittämiseen
   • markkinaselvityksiä

 • Tutustu ohjelman kohdemarkkinoihin.

Ohjelman tavoitteet ja painopisteet

 • Tukea yritysten kansainvälistä kasvua ja houkutella ulkomaisia investointeja Suomeen
 • Vaikuttaa vahvan osaamispohjan syntymiseen kehittämällä älykkään energian ekosysteemejä ja testialustoja Suomessa sekä rakentaa yhteistyötä maailmalla olevien edelläkävijäalustojen kanssa. Tavoitteena globaalit kumppanuudet, konseptoidut ratkaisut sekä palvelut kohdemarkkinoille.  
 • Haastaa energia-alaa  ja älykkäitä rakennuksia hyödyntämään digitalisaatiota, IoT:ta, keinoälyä ja Internet of Energyä
 • Rakentaa kestävä energiantuotannon arvoketju (bioenergia, W2E, W2V, biopolttoaineet) painottuen erityisesti vientiekosysteemien rakentamiseen kohdemarkkinoille
 • Ottaa käyttöön uusia liiketoimintakonsepteja energiatehokkuuden, uusiutuvan energian, energiavarastojen, älykkäiden verkkojen ja ohjauksen integrointiin sekä kuluttajalähtöiseen liiketoimintaan

Ohjelman tuloksia

Testialustat innovaatioiden kasvumoottorina

Testialustoilla kiihdytetään suomalaisten yritysten innovaatioita ja vientiä kasvavilla kansainvälisillä markkinoilla sekä houkutellaan investointeja Suomeen. Ekosysteemien myötä myös pk-yrityksille avautuu mahdollisuuksia päästä isoja investointeja vaativille energiamarkkinoille mm. partneroitumisen kautta.

Ohjelmassa on jo käynnistetty seuraavat testialustat:

Uusia testialustoja käynnistetään ohjelman aikana lisää tarpeen mukaan.

Ohjelma synnyttää innovaatioekosysteemejä

Smart Energy -ohjelman rahoituksella on mahdollista tukea innovaatio- ja vientiekosysteemien kehittymistä. Ekosysteemin muodostavat yritykset, tutkimuslaitokset, asiakkaat ja kunnat jotka osallistuvat yhteisiin tutkimus- ja kehityshankkeisiin sekä vaikuttavat tavoitteita tukevan liiketoimintaympäristön syntymiseen.


 HOPE – Highly Optimized Energy Systems

 

Esimerkkejä ohjelmassa käynnistyneistä ekosysteemeistä:

 

HYBGEO – Hybrid geothermal technology and data enabling positive energy buildings

 

 

 Power-to-X tarttuu tulevaisuuden haasteisiin energian varastointiratkaisuissa

 


 SmartFlex lisää joustavuutta voimalaitoksiin

 

 

Miten mukaan?

Ohjelmaan halutaan yrityksiä, jotka ovat kasvuhaluisia ja kasvukykyisiä ja jotka kansainvälistyvät voimakkaasti. Ohjelman palvelut ovat energia-alan ja älyratkaisuja kehittävien yritysten käytettävissä.

Jos yrityksesi on kiinnostunut Smart Energy Finland -ohjelman palveluista, ota yhteyttä ohjelman johtajaan Helena Saréniin.

Yritykset voivat hakea rahoitusta jatkuvasti. Rahoitushakemukset lähetetään Business Finlandin sähköiseen asiointipalveluun. Hakemuksen viitetietokenttään tulee teksti ”SmartEnergy”. Ennen hakemuksen lähettämistä on hyvä olla yhteydessä Business Finlandin asiantuntijoihin.

Sähköiseen asiointipalveluun

Ota yhteyttä

Co-Creation ja Co-Innovation

Sini Uuttu

Puh. 050 5577 934
Business Opportunities and Sales Leads

Zofia Stelmaszczyk

Puh. +358 2946 95912
Kiina-asiat

Maria Ala-Kaila

Puh. +56 2 2374 2902
EU-yhteistyö

Reijo Munther

Puh. 050 5577 827
Invest in Finland

Markku Kivistö

Puh. 050 5577 968
Invest in Finland

Sari Toivonen

Puh. 0400 472 060