Smart Energy Finland

Smart Energy Finland -ohjelma kehittää Suomesta älykkäiden energiaratkaisujen edelläkävijää ja johtavaa testialustaa.
Suomalaisille asiakkaille » Palvelut » Ohjelmat » Smart Energy Finland

Yhä älykkäämpää energiaa

Smart Energy Finland -ohjelma yhdistää teknologiakehityksen ja viennin palvelut. Se rahoittaa vuosien 2017–2021 aikana sadalla miljoonalla eurolla älykkäiden energiaratkaisujen innovaatioita. Ohjelma tukee myös uusiutuvaa energiaa ja älykkäitä energiaratkaisuja tarjoavien kasvuhakuisten ja kasvukykyisten yritysten kansainvälistä kasvua.

Ohjelman kuvaus

Energia-ala mullistuu lähivuosina

Energia-ala on suuressa murroksessa. Analyytikot ennustavat globaalien älykkään energian markkinoiden kasvavan jopa 15 prosenttia (CAGR) vuodessa vuosien 2016–2020 aikana. Globaalien vuotuisten energiainvestointien arvo on noin 2 biljoonaa dollaria ja niiden pääpaino on fossiilisista polttoaineista luopumisessa ja uusiutuvan energian tuotannon lisäämisessä. Tarve verkon joustolle ja energian varastoinnille lisääntyy. Myös sähköistyvä liikenne muuttaa energiamarkkinaa.

Energia-ala tarjoaa täysin uusia liiketoimintamahdollisuuksia erityisesti ohjelmisto- ja digialan yrityksille mm. datan käsittelyssä ja tietoturvassa. Energiankulutusta puolestaan ohjataan tehokkaimmin oppivien ja älykkäiden järjestelmien avulla.

Suomessa on merkittävää osaamista uusiutuvassa energiateknologiassa, älykkäissä verkoissa, tehoelektroniikassa ja automaatiossa. Energia-alan osuus Suomen viennistä on huomattava ja osuuden ennustetaan kasvavan.

    

Ohjelman painopisteet

Ohjelman painopistealueet ovat:

 • Kestävä energiantuotannon arvoketju (bioenergia, W2E, W2V, biopolttoaineet) painottuen erityisesti vientiekosysteemien rakentamiseen kohdemarkkinoille
 • Batteries from Finland, jossa luodaan Suomeen miljardiluokan liiketoimintaekosysteemi. Teemme Suomesta kansainvälisiä akkuteollisuuden toimijoita kiinnostavan liiketoiminta-alustan ja asemoidumme johtavaksi teknologia- ja palvelutarjoajaksi globaaleilla markkinoilla.
 • Älykkäissä verkoissa kehitämme ja rakennamme testialustoja (Smart Otaniemi, Ahvenanmaa, Vaasa jne.) Suomessa, sekä pyrimme rakentamaan vastaavan konseptin yhteen tai kahteen kohdemaahan. Tämä toteutetaan luomalla globaaleja kumppanuuksia sekä konseptoimalla ratkaisut ja palvelut kohdemarkkinoille.
 • Kaukolämmössä ja kaukojäähdytyksessä fokusoimme ekosysteemin rakentamiseen Kiinaan
 • Älykkäissä rakennuksissa fokusalueitamme ovat IoT, AI digitalisaatio ja BIM
 • Yleisesti panostamme digitalisaation hyödyntämiseen kaikessa laajuudessaan

Ohjelman tavoitteet

 • Tukea yritysten kansainvälistä kasvua
 • Vaikuttaa vahvan osaamispohjan syntymiseen kehittämällä älykkään energian ekosysteemejä ja testialustoja
 • Haastaa energia-alaa hyödyntämään digitalisaatiota, IoT:ta, keinoälyä ja Internet of Energyä
 • Ottaa käyttöön uusia liiketoimintakonsepteja energiatehokkuuden, uusiutuvan energian, energiavarastojen, älykkäiden verkkojen ja ohjauksen integrointiin sekä kuluttajalähtöiseen liiketoimintaan
 • Vaikuttaa uusien yritysten syntymiseen ja kasvuun
 • Houkutella ulkomaisia investointeja Suomeen
 • Luoda Suomeen kansainvälisesti kilpailukykyinen akkualan liiketoimintaekosysteemi ja nostaa Suomi akkujen kierrätysosaamisen johtavaksi maaksi. Lue lisää Batteries from Finland 2020 -ohjelmasta

Ohjelma tarjoaa

 • Rahoitusta niin ekosysteemihankkeisiin kuin yksittäisten yritysten älykkäiden ratkaisujen kehittämiseen. Yritykset ja tutkimusorganisaatiot voivat hakea Business Finlandin rahoitusta jatkuvasti. Tutustu rahoituspalveluihimme tästä.
  Ota meihin yhteyttä ennen rahoituksen hakemista. Siirry tunnustelupalveluun
 • Verkostojen rakentamista kansainvälisten ja tutkijayhteisöjen kanssa
 • Mahdollisuuden osallistua liiketoiminnan ekosysteemien ja testialustojen kehittämiseen Suomessa ja kohdemarkkinoilla
 • Kansainvälistymispalveluja ja tukea vientiin mm.
  • kohdennettuja B2B-, ostaja- ja vaikuttajatapaamisia
  • apua liidien ja markkinamahdollisuuksien tunnistamiseen globaalisti
  • koulutuksia ja tukea vientivalmiuksien kehittämiseen
  • markkinaselvityksiä
 • Näkyvyyttä yrityksellesi

Testialustat ja ekosysteemit innovaatioiden kasvumoottorina

Älykkään energiajärjestelmän mahdollistavien ratkaisujen kehittäminen vaatii yhteistyötä ja kokeilumahdollisuuksia. Yksittäisen teknologian kehittämisen sijaan haluamme kehittää teknologian integrointia älykkääseen energiajärjestelmään. Siksi testialustoilla ja ekosysteemeillä on merkittävä rooli Smart Energy Finland -ohjelmassa.

Testialustoilla ja ekosysteemeillä kiihdytetään suomalaisten yritysten innovaatioita ja vientiä kasvavilla kansainvälisillä markkinoilla sekä houkutellaan investointeja Suomeen. Ekosysteemien myötä myös pk-yrityksille avautuu mahdollisuuksia päästä isoja investointeja vaativille energiamarkkinoille mm. partneroitumisen kautta.

Tavoitteena on synnyttää Suomeen useita kansainvälisesti houkuttelevia testialustoja, jotka myös tuovat investointeja Suomeen. Ohjelmassa on jo käynnistetty seuraavat testialustat:

Uusia testialustoja käynnistetään ohjelman aikana lisää tarpeen mukaan.

Miten mukaan?

Ohjelmaan halutaan yrityksiä, jotka ovat kasvuhaluisia ja kasvukykyisiä ja jotka kansainvälistyvät voimakkaasti. Ohjelman palvelut ovat energia-alan ja älyratkaisuja kehittävien yritysten käytettävissä.

Jos yrityksesi on kiinnostunut Smart Energy Finland -ohjelman palveluista, ota yhteyttä ohjelman johtajaan Helena Saréniin.

Yritykset voivat hakea rahoitusta jatkuvasti. Rahoitushakemukset lähetetään Business Finlandin sähköiseen asiointipalveluun. Hakemuksen viitetietokenttään tulee teksti ”SmartEnergy”. Ennen hakemuksen lähettämistä on hyvä olla yhteydessä Business Finlandin asiantuntijoihin.

Sähköiseen asiointipalveluun

Batteries from Finland 2018-2020

Business Finland on käynnistänyt kaksivuotisen suomalaisen akkutoimialan aktivointikokonaisuuden, joka on osa Smart Energy Finland -ohjelmaa. Ks. Batteries from Finland.

Ota yhteyttä

Head of Smart Energy
Helena Sarén
+358 40 343 3324
Batteries from Finland
Ilkka Homanen
+358 44 577 4430