Exhibition Explorer

pk-yritysten yhteisiin kansainvälisiin messuhankkeisiin
Suomalaisille asiakkaille » Palvelut » Rahoitus » Exhibition Explorer

Kenelle?

Tarjoamme Exhibition Explorer-rahoitusta (entinen messuavustus) pienille ja keskisuurille yrityksille, joilla on halu kasvaa ja kansainvälistyä. Rahoitus edellyttää, että vähintään neljä tukikelpoista yritystä hakee Exhibition Explorer rahoitusta samaan kansainväliseen messuun liittyen.

Mitä?

Myönnämme rahoitusta vain b-to-b messuille. Hankkeita arvioitaessa otamme huomioon tuotteiden ja palveluiden kansainvälistymismahdollisuudet. Yrityksen on haettava avustusta Business Finlandilta vähintään yhtä päivää ennen messutapahtumaa.

Kansainvälisiä b-to-b -messuja

Milloin?

Exhibition Explorer-rahoitus on tarkoitettu auttamaan suomalaisia pk-yrityksiä kansainvälisille markkinoille tukemalla messuosallistumista, joka

 • parantaa vientiään aloittavan yrityksen valmiuksia kansainvälistyä
 • edistää uuden vientitoiminnan käynnistämistä tai uuden markkina-alueen avaamista
 • lisää vientiä yrityksen vanhoille markkina-alueille
 • monipuolistaa viennin rakennetta
 • edistää yrityksen ja uusien innovaatioiden pääsyä markkinoille
 • muutoin edistää yrityksen kansainvälistymistä sekä kansainvälistä kilpailukykyä

Rahoituksen määrä

Yrityksesi voi saada rahoitusta enintään 50 prosenttia projektin hyväksyttävistä kustannuksista. Avustusta voidaan myöntää yksittäiselle yritykselle enintään 30 000 euroa per messuhanke. Rahoitusta ei makseta ennakkoon.

Rahoituksen edellytykset

 • Yrityksesi on Suomeen rekisteröity pk-yritys, jolla on halu kasvaa ja kansainvälistyä.
 • Yritykselläsi on uskottavat valmiudet jatkuvan kannattavan vientitoiminnan harjoittamiseen.
 • Yrityksen Suomen Asiakastiedon Rating Alfa on vähintään A.
 • Yrityksellä on vähintään yksi tilikausi takana.
 • Yritykselläsi ei ole verovelkaa tai yrityksellä on voimassa oleva verohallinnon maksusuunnitelma.
 • Yrityksellä ei ole maksuhäiriömerkintöjä ja yritys kuuluu ennakkoperintärekisteriin.
 • Yritykselläsi on riittävä rahoitus projektin ja muun liiketoiminnan kustannusten kattamiseen. Omarahoituksen suunnittelussa on huomioitava, että Business Finlandin avustus maksetaan jälkikäteen toteutuneita ja maksettuja kustannuksia vastaan, ellei päätöksessä ole toisin todettu.
 • Rahoitusta hakiessa tulee tarkastaa yritykselle / konsernille myönnettyjen de minimis -ehtoisten rahoitusten kokonaismäärä jo ennen hakemuksen jättämistä.
 • Toiminimille Exhibition Explorer -rahoitusta ei ole mahdollista myöntää. Ahvenanmaalaiset yritykset eivät ole tukikelpoisia.

De minimis -rahoitusta

Myönnämme Exhibition Explorer -rahoituksen de minimis -rahoituksena. De minimis -rahoitus on Euroopan komission määrittelemää yritystukea pieniin kehitysprojekteihin. Yrityksesi voi saada de minimis -rahoitusta enintään 200 000 euroa kuluvan ja kahden edellisen verovuoden aikana.

Hakuvaiheessa on selvitettävä, paljonko de minimis -rahoitusta yritykselle / konsernille on myönnetty kuluvana ja kahtena edellisenä vuonna. De minimis rahoitusta myöntävät monet julkiset organisaatiot, Business Finlandin lisäksi esimerkiksi Finnvera ja ELY-keskukset.

Hakuohjeet

Näin haet Exhibition Exploreria

Hakiessasi rahoitusta anna hakemuksesi nimeksi messutapahtuman virallinen nimi. Exhibition Explorer-rahoitusta
haetaan Business Finlandin asiointipalvelussa.

Merkitse hakemuspalvelussa projektin kustannusarvioon ainoastaan ostettavat palvelut ja mahdolliset muut kustannukset. Jätä rahapalkat ja henkilösivukustannukset tyhjäksi, sillä niitä ei voida rahoittaa. Business Finlandilta haettava rahoitus on 50 prosenttia ostopalveluiden kustannuksista. Muihin kustannuksiin voi saada tukea enintään 20%.

Hakemuksia voit jättää jatkuvasti. Hakemukseen kirjataan messuhankkeen konkreettiset tavoitteet, joita voivat olla esimerkiksi:

 • x kpl uutta asiakastapaamista
 • tavattu x kpl potentiaalista jälleenmyyjää
 • yritys on hankkinut messuilta x kpl uusia potentiaalisia pilottiasiakkaita
 • yritys on tunnistanut messuilta uusia t&k-partnereita x kpl

Ohje hakemuksen täyttämiseen (pdf)

Hyväksyttävät kustannukset

Rahoituksessa käytämme yksinkertaista kustannusarviota. Yksinkertaisessa kustannusarviossa suorina kustannuksina hyväksyttäviä menoja ovat ostettuihin palveluihin merkittävät yrityksen messuosaston sekä hankkeen tilintarkastuksen kustannukset:

 • rekisteröintikustannukset
 • pinta-alakustannukset
 • suunnittelu- ja somistuskulut
 • tekniset tilaukset, kuten sähkö ja siivous
 • vuokrattavat rakenteet
 • messuosaston pystystys eli rakentamiskustannukset
 • hankkeen tilintarkastuskulut

Edellä mainittuihin ostopalvelujen kustannuksiin yrityksesi voi saada avustusta enintään 50 prosenttia.

Rahoituksen saajana sinun on järjestettävä kirjanpito siten, että projektista aiheutuneet ostettujen palvelujen kustannukset voidaan yksilöidä ja niiden yhteys kirjanpitoon ja kustannustilitykseen voidaan todentaa.

Muita yrityksellesi messuista aiheutuvia kustannuksia voidaan hyväksyä kertoimella (flat rate), joka on korkeintaan 20 prosenttia edellä mainittujen kustannusten yhteismäärästä. Muita kustannuksia voivat olla esimerkiksi matka-, rahti- ja tulkkikulut, mahdollisen konsultin/hallinnoijan kustannukset sekä messuihin liittyvät markkinointikustannukset, kuten esittelyvideot. Muita kustannuksia ei tarvitse eritellä tilityksessä.

Luovien alojen (esim. musiikkiteollisuus, audiovisuaalinen ala) osalta voidaan poikkeuksellisesti tukea myös hankkeita, joissa ei synny merkittäviä kustannuksia messuosastosta, vaan lähinnä osallistumis- ja matkakustannuksia.

Pienin yhteishankkeeseen osoitettu valtionavustus on pääsääntöisesti 5 000 euroa. (Tämä lasketaan summaamalla kaikki rinnakkaishankkeisiin myönnettävät (ei haetut) avustukset)

Hyväksymme avustuksen piiriin pääsääntöisesti vain kustannukset, jotka ovat syntyneet yrityksellesi vasta hankehakemuksen jälkeen. Poikkeuksen teemme messuihin liittyvien varaus- ja rekisteröintikustannusten kanssa, jotka voidaan hyväksyä, vaikka kulut syntyisivät jo ennen hankehakemuksen jättämistä.

Messuhankkeissa katsomme kustannuksen syntyneen, kun yrityksesi saa ostamansa palvelun, eli suorite syntyy. Esimerkiksi pinta-alakustannusten osalta suorite syntyy, kun yrityksesi saa osaston pinta-alan käyttöösi (eli käytännössä ensimmäisenä rakentamispäivänä). Suoritteen pitää syntyä projektiaikana, joten projektiajaksi on merkittävä esimerkiksi aika hakemuksesta messujen päättymiseen.

Rahoituksen ehdot

Exhibition Explorer on de minimis -tukea.

Raportointi

Projektin eteneminen raportoidaan ja kustannukset tilitetään Business Finlandin asiointipalvelussa.