Förnya tjänster och verksamheter

Finansieringen av innovativ offentlig upphandling riktar sig till upphandlande enheter i enlighet med lagen om offentlig upphandling och koncession, såsom kommuner, ämbetsverk och andra offentligt ägda aktörer som omfattas av upphandlingslagen. Syftet med finansieringen är att utveckla innovativa lösningar för förnyelse av tjänster och verksamhet.

Innovativ offentlig upphandling

I Finland gör den offentliga sektorn årligen anskaffningar för omkring 47 miljarder euro. För att möta de föränderliga kraven under de kommande årtiondena måste man fördomsfritt utveckla nya lösningar och strategier. Med hjälp av innovation kan den offentliga sektorn erbjuda medborgarna bättre tjänster till lägre kostnad. Härmed måste man även kräva allt fler nya innovationer från leverantörer av tjänster och produkter. Genom att erbjuda en utvecklingsmiljö och fungera som första köpare av lösningen kan den offentliga sektorn i bästa fall bidra till att skapa nya marknader genom att stödja uppkomsten av innovationer.

Genom innovativ offentlig upphandling kan ditt mål vara att skapa mervärde exempelvis genom:

  • lägre livscykelkostnader
  • bättre kvalitet
  • förnyelsebara och effektivare produktionsprocesser
  • miljövänlighet
  • resurser som frigörs för annat utvecklingsarbete genom digitala lösningar

Vi beviljar bidraget för upp till 50 % av de totala kostnaderna för upphandlingens förberedelse- och utvecklingsskeden. Vi betalar finansieringen i efterhand på basis av projektets rapportering och kostnadsredovisning.

Vad krävs av din organisation?
  • Din organisation är en offentlig upphandlande enhet enligt upphandlingslagen eller upphandlingslagen för specialbranscher.
  • Den innovativa upphandlingen som öppnar marknader är av en storleksklass som påverkar utvecklingen av branschen åtminstone nationellt.
  • Din organisation är beredd att förbinda sig till utvecklingen av innovativa upphandlingar.

Se instruktioner för att ansöka om finansiering

Ta kontakt

Riikka Munne

riikka.munne (at) businessfinland.fi
+358 50 5577 464

Hur fungerar Business Finlands finansiering?

1
Innan du ansöker

Planera projektet och ställ upp mål. Se till att du har tillräcklig egen finansiering.

2
Sök finansiering

Sänd ansökan i nätservice. Lämna in de tilläggsuppgifter som begärs.

3
Godkänn finansieringsbeslutet

Business Finland bedömer ansökan och meddelar ett beslut. Läs beslutet och villkoren noga och godkänn beslutet i nätservice.

4
Använd finansieringen

Organisera projektbokföringen. Meddela eventuella förändringar till Business Finland.

5
Rapportera om projektet

Rapportera om genomförandet och kostnaderna. Lämna in på en rapport de tilläggsuppgifter som begärs.