Siirry sisältöön

Tutkimus, kehitys
ja pilotointi   

Kehitä osaamista, tuotteita ja palveluita

Kenelle?

Business Finland rahoittaa suurten yritysten haastavia tutkimus- ja kehitysprojekteja, joilla on vaikutuksia yrityksen oman kilpailuedun lisäksi yrityksen verkostoihin kuuluvien pk-yritysten osaamisen ja viennin kehitykseen.

Mitä?

Tutkimus- ja kehitysrahoituksen avulla yrityksesi voi kehittää uusia, innovatiivisia tuotteita tai palveluja, tuotantomenetelmiä ja liiketoimintamalleja. Rahoituksella voi myös testata ja todentaa uuden innovatiivisen ratkaisun toimintaa ja arvioida hyötyjä yhdessä asiakkaiden kanssa.

Business Finlandin asiakkaaksi?

Business Finlandin palvelut on tarkoitettu rohkeaa liiketoiminnan kasvua ja uudistamista kansainvälisillä markkinoilla tavoitteleville yrityksille. 

Tule asiakkaaksi

Mihin rahoitusta voi käyttää?

1) Kehitä tuotetta tai palvelua

Business Finlandin rahoituksen avulla yrityksesi voi uudistaa tai kehittää kokonaan uusia tuotteita tai palveluja, tuotantomenetelmiä ja liiketoimintamalleja. Rahoitamme kehittämistyötä lainalla.

2) Testaa ja todenna toimivuus pilotoinnin avulla

Asiakkaiden mukaan ottaminen kehitystyöhön on hyödyllistä kaikilla liiketoiminnan alueilla. Business Finlandin rahoituksen avulla voi pilotoida uuden, innovatiivisen ratkaisun toimivuutta asiakkaiden kanssa ja saada palautetta kehitystyöhön. Pilotointi voi olla nopeaa kokeilua, kuten ohjelmistoalalla, tai se voi liittyä pitkiin kehitysprosesseihin, kuten energia- tai prosessiteollisuudessa. Voit toteuttaa pilotoinnin myös ulkomailla.

Pilotointi voi olla:

 • Uuden innovatiivisen tuotteen, tuotantotavan, prosessien tai teknologian testaamista esimerkiksi tuotantolaitoksessa.
 • Uuden innovatiivisen toimintamallin tai järjestelmän kehittämistä ja testaamista todellisessa toimintaympäristössä esimerkiksi kaupunginosassa, liikenteessä tai asiakasyritysten toiminnassa.
 • Uuden innovatiivisen palvelun kehittämistä ja toimivuuden varmistamista asiakkaan toimintaympäristössä sekä prosesseissa.

Rahoitamme pilotointia lainalla.

3) Luo uutta tietoa ja osaamista

Uusi osaaminen tuo yrityksellenne kilpailuetua kansainvälisillä markkinoilla. Business Finlandin rahoituksella yrityksesi voit luoda uutta tietoa ja tehdä yhteistyötä yliopistojen ja tutkimuslaitosten kanssa. Rahoitamme uutta luovaa tutkimustyötä avustuksella. 

Rahoituksen määrä

Laina kehittämiseen ja pilotointiin

Lainarahoitus on edullista. Korko on tällä hetkellä yksi prosentti emmekä pääsääntöisesti vaadi lainalle vakuuksia. Jos projekti epäonnistuu tai sen tuloksia ei voi hyödyntää liiketoiminnassa, voimme muuttaa lainan osittain avustukseksi.

Laina-aika on lähtökohtaisesti seitsemän tai kymmenen vuotta. Niistä lyhennysvapaita vuosia on kolme tai viisi, tarvittaessa enemmänkin. Projektin alussa yritys voi saada 30 % projektille myönnetystä lainarahoituksesta ennakkona. Maksamme loppuosan rahoituksesta toteutuneiden kustannusten perusteella.

Suurille yrityksille lainan määrä on enintään 50 % projektin kokonaiskustannuksista.  Vähintään 15 % projektin kustannuksista on käytettävä palveluiden ostoon pk-yrityksiltä tai tutkimusorganisaatioilta tai projekti on toteutettava aitona yhteisenä projektina pk-yritysten ja tutkimusryhmien kanssa.

Avustus tutkimukseen ja uuden tiedon luontiin

Business Finlandin avustus on tarkoitettu yritysten tutkimustyöhön, jonka tulokseksi syntyy uutta tietoa ja osaamista, mutta ei vielä valmista tuotetta tai palvelua. Maksamme avustuksen jälkikäteen raportoitujen toteutuneiden kustannusten perusteella.

Suurille yrityksille avustus on enintään 40 % projektin kokonaiskustannuksista. Suuryritysten on käytettävä vähintään 40 % projektin kustannuksista palveluiden ostoon pk-yrityksiltä tai tutkimusorganisaatioilta tai projekti on toteutettava aitona yhteisenä projektina pk-yritysten ja tutkimusryhmien kanssa. 

Hakuohjeet

Tee ja lähetä rahoitushakemus asiointipalvelun kautta. Kuvaa hakemuksessa yrityksesi liiketoiminnan nykytilaa, henkilöstöä ja resursseja, tulevaisuuden kasvuvisiota sekä projektin aikana tehtävää työtä, tavoitteita ja kustannuksia.

Hakemukseen tarvitaan projektisuunnitelma. Päätöksentekoa varten Business Finland voi pyytää yritykseltä myös muita lisätietoja tarpeen mukaan. 

Raportointi

Yrityksesi tulee raportoida projektin etenemisestä rahoituspäätöksessä ilmoitetun aikataulun mukaisesti. Toimita raportti ja kustannustilitys asiointipalvelun kautta. Maksamme projektille rahoituksen pääsääntöisesti vasta kustannusten toteutumisen jälkeen sitten, kun olemme hyväksyneen raporttisi projektin etenemisestä ja kustannustilityksestä. 

Hyväksyttävät kustannukset

Projektin sisältö ja tavoitteet ratkaisevat, mitä kustannuksia projektille hyväksytään. Hyväksymme kustannuksia aikaisintaan siitä päivästä lähtien, kun hakemus on lähetetty Business Finlandiin.

Tutkimus- ja kehitysprojekteissa hyväksyttäviä kustannuslajeja voivat olla

 • palkat
 • henkilösivukustannukset (enintään 50 % projektille kohdistetuista palkoista)
 • yleiskustannukset
  • 1 - 19 henkilöä: 20 %
  • 20 - 49 henkilöä: 30 %
  • 50 henkilöä tai enemmän: 50 %
 • matkakustannukset
 • aine- ja tarvikekustannukset
 • laiteostot
 • laitepoistot/ -vuokrat
 • ostetut palvelut

Pilotointiprojektin kustannuksiin voi sisällyttää:

 • materiaali- ja tarvikekustannukset
 • kohteen suunnittelukustannukset
 • tuotteistamispalvelut
 • pilotoinnin aikaiset käyttökustannukset
 • pilotti- tai demonstraatioprojektiin liittyvän tutkimus- ja kehitystyön kustannukset
 • maa-alueiden, rakennusten sekä koneiden ja laitteiden osalta projektin aikaiset vuokrat tai poistot

Raportoi meille viipymättä, ja viimeistään loppuraportin yhteydessä, jos saat pilotointiprojektin aikana tai välittömästi sen päättymisen jälkeen tuloja myymästäsi projektista syntyneestä prototyypistä, esittelyhankkeesta tai koetuotannon tuloksista. Jos tulot ovat merkittäviä, voimme jättää kaupalliseen toimintaan kohdistuvat kustannukset hyväksymättä.

Hyväksy rahoituspäätös asiointipalvelussa

Rahoituspäätöksen voi nyt hyväksyä asiointipalvelussamme ilman erillistä lomaketta. Henkilöllä, joka hyväksyy päätöksen yrityksen puolesta, tulee olla yrityksen nimenkirjoitusoikeus. Hyväksyjän tulee kirjautua asiointipalveluun Suomi.fi-tunnistautumisen kautta, jotta nimenkirjoitusoikeus saadaan vahvistettua. Rahoituspäätös astuu voimaan vasta, kun päätös on hyväksytty asiointipalvelussa.

Asiointipalveluun