Siirry sisältöön

Täsmätoimet valmistavan teollisuuden viennin vauhdittamiseksi

Suomalaisten yritysten toimintakyvyn on säilyttävä kriisien aikana ja niiden jälkeen. Business Finlandin toimenpiteillä tuetaan valmistavaa teollisuutta rakentamalla yhteistarjoamia, tunnistamalla uusia markkinoita ja asiakasryhmiä ja toteuttamalla kohdennettuja vienninedistämistoimia vuosina 2020–2021.

Koronapandemian seurauksena valmistavan teollisuuden yritysten uudet tilaukset ovat kääntyneet laskuun ja toimitusajat pidentyneet. Esimerkiksi Teknologiateollisuuden tuoreen jäsenkyselyn mukaan jo yli neljänneksellä teknologiayrityksistä heikko kysyntä haittaa yritystoimintaa erittäin paljon ja lähes puolet teknologiayrityksistä odottaa kysynnän hiljenevän vielä nykyhetkestä.

Business Finland käynnistää viisi toimenpidekokonaisuutta suomalaisen valmistavan teollisuuden asiakashankinnan tueksi. Tavoitteena on auttaa turvaamaan yritysten toimintakyky ja teolliset työpaikat Suomessa. Toimenpiteet rahoitetaan valtioneuvoston kesäkuun 2020 lisäbudjetissa Business Finlandille tätä tarkoitusta varten myöntämällä ylimääräisellä toimintamenomäärärahalla.

 

Teollinen

tuotanto

Koneet ja laitteet, elektroniikka, fotoniikka, teollinen digitalisaatio

Tavoitteena on auttaa koronakriisistä kärsiviä suomalasia valmistavan teollisuuden yrityksiä löytämään uusia asiakkaita ulkomailta äkillisesti hiljentyneen kotimaisen kysynnän korvaamiseksi. Pitkällä tähtäimellä tavoitteena on laajempi ja kansainvälisesti hajautettu asiakasverkosto, joka auttaa yrityksiä parantamaan niiden liiketoiminnallista kestävyyttä

Toimenpiteet

 • Yhteistarjoamien muodostaminen vienninedistämisen toimiin: kohdeyritysten kartoitus, kilpailukykyisten identifioiminen, sitouttaminen ja yhteistarjoamien muodostaminen
 • Kohdemarkkinoilla tapahtuvien toimien organisointi: kohdemarkkinat ja niiden valinta, kumppaneiden valinta/kilpailutus ja toimintatavan suunnitteleminen

Tutustu keinoihin, miten voit kasvattaa yrityksesi kriisinkestävyyttä

Ota yhteyttä:
Toni Mattila, toni.mattila (at) businessfinland.fi, puh. 040 500 9909
Marko Kotonen (liikkuvat työkoneet), marko.kotonen (at) businessfinland.fi, puh. 050 500 4094

Meriteollisuus

Meriteollisuuden elvyttäminen: tilauskannan turvaaminen palauttamalla matkailijoiden luottamus risteilymatkailuunterveyttä ja turvallisuutta turvaavilla ratkaisuilla, uusien asiakkaiden ja asiakastoimialojen löytäminen sekä uusien liiketoimintamallien luominen

Tavoitteena on laajentaa ja kiihdyttää terveysteknologian ja meriteollisuuden yhteistarjoamaa ja vientiä yhteistyössä alan tärkeimpien julkisten ja yksityisten toimijoiden kanssa.

Toimenpiteet

 • Matkustajien luottamuksen palautus risteilyjen turvallisuuteen: kansainväliset webinaarit ja workshopit, Market Opportunities -julkaisut
 • Suomalaisen tarjoaman rakentaminen Safe and Clean Ships and Ports. Suomen huippuosaamisen lanseeraus maailman markkinoille Health at Sea –teemassa.
 • Suomalaisen huippututkimuksen ja yritysten innovaatioekosysteemi Marine X Health
 • Terveysteknologian tuominen meriteollisuuteen.
 • Uusien markkinoiden avaaminen kansainvälisissä ostotapahtumissa sekä varustamojen kanssa.

Ota yhteyttä:
Ulla Lainio, ulla.lainio (at) businessfinland.fi, puh. 040 343 3357
Katja Eriksen, katja.eriksen (at) businessfinland.fi, puh. +47 402 84 887

Biopohjaiset ratkaisut

Tekstiilien kierrätysratkaisujen, biopohjaisten tekstiilien sekä biopohjaisten pakkausten valmistajien yhteistarjoamien rakentaminen ja viennin vauhdittaminen

Tavoitteena on auttaa ekologisia tekstiiliyrityksiä sekä biopohjaisia pakkausyrityksiä löytämään uusia asiakkaita ulkomailta ja mahdollistaa pilottihankkeiden syntymistä. Pidemmällä tähtäimellä laajempi ja jo toteutettu pilotointi sekä kansainvälisesti hajautettu asiakasverkosto auttaa yrityksiä parantamaan niiden liiketoiminnallista joustavuutta myös tulevaisuudessa.

Toimenpiteet

 • Yhteistarjoamien muodostaminen ja paketoiminen vienninedistämistoimia varten
 • Kohdemarkkinoilla tapahtuvat toimet: tapahtumat, markkinakartoitukset

Ota yhteyttä:
Marika Ollaranta, marika.ollaranta (at) businessfinland.fi, puh. 050 480 4611

Akkuteollisuus

Batteries from Finland -akkuarvoketjun yhteistarjoaman rakentaminen, viennin vauhdittaminen sekä investointien hankkiminen Suomeen

Tavoitteena on viedä suomalaiset yritykset erilaisilla fokusoituneilla kokoonpanoilla kohdennetuille markkinoille konkreettisten myynti- ja yhteistyömahdollisuuksien äärelle.

Toimenpiteet

 • Verkostokartoitus: Olemassa oleva yritysverkosto ja suomalaisia yrityksiä, joilla vientikyvykkyydet lähteä mukaan hankkeeseen ja luoda kasvua (liikkuvat työkoneet ja niiden sähköistymiseen liittyvät teknologiat ja palvelut)
 • Yhteisten viestit ja tarjoamat
 • Laadukkaat, yhdenmukaiset materiaalit
 • Konsulttityöt kohdemarkkinoilla: Saksa, Ranska, Itä-Eurooppa, Pohjoismaat, Aasia

Ota yhteyttä:
Ilkka Homanen, ilkka.homanen (at) businessfinland.fi, puh. 044 577 4430

Terveys-
teknologia
ja
diagnostiikka

Terveysteknologian ja diagnostiikkayritysten liiketoimintaedellytysten edistäminen

Tavoitteena on edistää valmistavan teollisuuden terveysteknologian ja erityisesti diagnostiikkayritysten liiketoimintaedellytyksiä, ja kartoittaa ja kiihdyttää uusien kumppanuuksien ja asiakkuuksien syntymistä sekä uusia markkinoita ja liiketoimintamalleja. Samalla vahvistetaan terveysteknologian liiketoimintaekosysteemin kilpailukykyä toimialarajat ylittävässä yhteistyössä.

Toimenpiteet

 • Yritysten nykytilanteen kartoitus: koronakriisin vaikutus toimintaan, erityisesti alihankintaketjuihin sekä merkittävimmät viennin esteet
 • Tunnistetaan uusia asiakkaita, markkinoita ja liiketoimintamalleja, erityisesti uusilta merkittävimmiltä toimialat ylittäviltä aloilta
 • Potentiaalisen toimijajoukon tunnistaminen ja yhteistyön edistäminen: esim. yhteistarjoamat, kansainvälinen toiminta, globaaleihin kriiseihin varautuminen

Ota yhteyttä:
Kari Klossner, kari.klossner (at) businessfinland.fi, puh. 040 071 7298
Terhi Rasmussen, terhi.rasmussen (at) businessfinland.fi,  puh. +45 205 498 94 

Kysymyksiä ja vastauksia