Case 20.12.2021

Bayer:Hållbarhetsmålen förpliktar Bayer att göra gott för Finland

I Finland finns ett stort antal utländska företag inom hälso- och välfärdsbranschen som levererar mycket gott till vårt land med hjälp av jobb, investeringar och till exempel forskning tillsammans med universiteten. Business Finland hjälper dessa företag att öka de positiva effekter som stannar kvar i Finland.
Bayer
  • Tyska Bayer är ett av världens största läkemedelsföretag med mer än 100 000 anställda över hela världen.
  • På verksamhetsstället i Esbo finns huvudkontoret för Bayers regionorganisation för Nordeuropa, Bayer Nordic.
  • Till Bayers produktsortiment i Finland hör receptbelagda läkemedel, egenvårdsprodukter samt växtskyddsmedel och bekämpningsmedel inom jordbruk.
  • Bayer tilldelades Republikens presidents internationaliseringspris 2021 (på engelska).
  • Läs mer om kvinnors hälsa som Bayer främjar (sidan på finska).
  • Läs mer om Bayers hållbarhet i Finland (på finska)
X:
@BayerSuomi

Det tyska läkemedelsbolaget Bayer har betalat över en miljard euro i samfundsskatt till Finland under de senaste tio åren. Företaget bygger för närvarande en ny fabrik som kostar 250 miljoner euro i Åbo och sysselsätter dessutom drygt tusen personer i Finland. Ett ansvarsfullt agerande betyder oerhört mycket för företaget.

Kati Nyman, Bayer– För Bayer är Finland verkligen ett viktigt och bra land att agera i. I Åbo finns en av företagets viktigaste läkemedelsfabriker, från vilken produkter för över en miljard euro per år exporteras till över 130 länder. Det är viktigt för oss att betala skatt i det land där arbetet utförs, säger Kati Nyman, direktör för sociala relationer och hållbarhet i Bayer Nordeuropa.

Det sociala ansvaret sträcker sig också till företagets produkter: Med en hormonspiral som utvecklats i Finland strävar Bayer efter att göra det moderna preventivmedlet tillgängligt för 100 miljoner kvinnor i utvecklingsländerna fram till 2030 tillsammans med internationella biståndsorganisationer.

Utländska företag är värdefulla för Finland

Utländskt ägda dotterföretag inom hälso- och välfärdsbranschen har stor betydelse för Finland.

– Dessa företag sysselsätter finländare samt hämtar kapital, skatteintäkter och exportinkomster. Dessutom utvecklar de kompetens, inför ny teknik och stärker ekosystemet inom hälso- och sjukvården, säger Tarja Enala, expert på hälso- och välfärdsområdet inom Business Finlands Invest in Finland.

På samma sätt som Business Finland hjälper inhemska företag hjälper organisationen också internationella företag som är verksamma i Finland och erbjuder:

  • program- och ekosystemtjänster, av vilka hälso- och sjukvårdsprogrammen är Personalized Health Finland och Smart Life Finland,
  • hjälp med att hitta samarbetspartner, nätverka och satsa på internationalisering samt
  • innovations-, forsknings- och produktutvecklingsfinansiering för olika projekt.

Dessutom främjar Invest in Finland, som hör till Business Finland, utländska investeringar i Finland.

– Vi hjälper utländska hälsovårdsföretag att expandera sin affärsverksamhet i Finland genom att söka nya kontakter och affärsmöjligheter för dem på en praktisk nivå, säger Enala.

Business Finlands stöd återbetalas till hela samhället

Bayer har under årens lopp fått stöd av Business Finland för olika utvecklingsprojekt. Ett av de senaste är ett projekt för utveckling av klinisk forskning där man har sökt nya och bättre sätt att utföra klinisk forskning.

Utöver Business Finland samarbetar Bayer mycket med universitet, uppstartsföretag och andra företag samt aktörer inom forskning och produktutveckling. Utnyttjandet av finansieringen återspeglas också i hållbarheten, dvs. i nyttan för hela det finländska samhället.

– Härmed gynnas den finländska hälso- och sjukvården och till slut hela samhället av samarbetet med oss, säger Nyman.

Invest in Finland


Kati Nyman's photo: Leena Louhivaara
Tarja Enala's photo: Susanna Lehto