5/11

Utlysning 31.7. − 5.11.2021

Eureka utlysning ”Green Hydrogen – European Infrastructure for Transporting Hydrogen”

Inom det internationella innovationsnätverket Eureka har en gemensam utlysning öppnats för internationella forsknings-, utvecklings- och innovationsprojekt. Finska deltagare kan söka finansiering från Business Finland till projekt, som genomförs i internationell samverkan med deltagare från Belgien (Flandern),  Irland, Kanada, Nederländerna, Portugal, Spanien, eller Tyskland.  

Mer information

Finlands program för hållbar tillväxt, RRF finansiering
Reijo Munther (fr.o.m. 30.8.)
+358 50 5577 827
reijo.munther (at) businessfinland.fi

 

Utveckling av vätgasteknologi
Tero Ijäs 
+358 50 599 2620
tero.ijas (at) businessfinland.fi

 

Eurekasamarbete
Heikki Uusi-Honko 
+358 50 5577 825
heikki.uusi-honko (at) businessfinland.fi

 

Internationellt samarbete för utvecklandet av vätgasekonomi
Markku Kivistö 
+358 50 5577 968
markku.kivisto (at) businessfinland.fi

Inom det internationella innovationsnätverket Eureka har innovationsfinansiärer i Belgien (Flandern), Irland, Kanada, Nederländerna, Portugal, Spanien, Tyskland, och Finland öppnat en gemensam utlysning för projekt som utvecklar lösningar för transport och lagring av vätgas som en del av en grön europeisk energiekonomi. Utlysningen omfattar brett även teknologier och infrastruktur som stöder detta huvudtema, se närmare information på Eurekas ansökningssida.

Bekanta dig med utlysningens villkor och ta kontakt med Business Finland

Business Finland kan finansiera finska deltagare i samverkansprojekt. Ansökningarna måste fylla både de gemensamma villkoren för Eureka projekt (se avsnitt Eligibilityansökningssidan), samt Business Finlands nationella finansieringsvillkor (se Finansieringsvillkor - Business Finland).

Finska deltagare bör kontakta Business Finland i god tid innan utlysningens deadline. Kontaktpersonernas namn finns bifogade.

Finansiering till projekt kan i enlighet med Finlands program för hållbar tillväxt styras från EU:s återhämtningsinstrument (Rescue and Recovery Facility, RRF). Alla projekt som finansieras från programmet för hållbar tillväxt ska respektera återhämtningsinstrumentets princip om att inte vålla skada (do no significant harm, DNSH). Kontaktpersoner på Business Finland ger mera upplysningar även här.

Lämna in den gemensamma ansökan före 5.11.2021 i Eurekas ansökningstjänst

Hela projektkonsortiets gemensamma ansökan ska lämnas in senast 5.11.2021 i Eurekas ansökningstjänst. Målsättningen är att projektuppstart i samtliga länder sker i maj 2022.

I utgångspunkt lämnas de nationella finansieringsansökningarna in till Business Finland först efter behandlingen av de internationella konsortieansökningarna. Ansökningsprocessen är beskriven mera noggrant på Eurekas ansökningssida under avsnitt How to apply och Evaluation.

Läs mer

#KestäväKasvu

EU disclaimer