Finansierings

villkor

Business Finlands finansieringsvillkor

Villkoren beskriver vilka kostnader Business Finland kan finansiera, hur projektkostnaderna övervakas och hur projektets framsteg rapporteras. De villkor som gäller på dagen för finansieringsbeslutet gäller projektet.

Längst ner på sidan finns de tidigare finansieringsvillkoren.

Tidigare giltiga finansieringsvillkor 
(från 2015)

Finansiering av forskning och utveckling inom företag

De minimis-stöd (bl.a. Explorer finansieringstjänster, Tempo)

Finansiering av nystartade innovativa företag

Produktionsincitament för den audiovisuella branschen

Energistöd

Materialsyner

Investeringsstöd för cirkulär ekonomi

Finansiering av innovationkluster

Innovationsstöd för skeppsbyggnad

Tillväxtmotorfinansiering, startstöd

Tillväxtmotorfinansiering, upphandling

Finansiering av offentliga aktörers utvecklingsprojekt

Finansiering av offentlig forskning

Finansiering av forskningsinfrastruktur

Innovationssedel