16/2

Utlysning 1.11.2023-16.2.2024

Utlysning för finsk-turkiska forsknings- och utvecklingsprojekt för hållbara tillverkningsmetoder inom bil- och textilindustrin

Business Finland och TÜBİTAK har tillsammans öppnat en utlysning för finsk-turkiska forsknings- och utvecklingsprojekt. 

Mer information

 

Ilmari Absetz (cirkulär ekonomi, textilindustri)
+358 50 5577 837
ilmari.absetz (at) businessfinland.fi

 

Marika Ollaranta (textilindustri, Decarbonizing Industries Program)
+358 50 4804 611
marika.ollaranta (at) businessfinland.fi

 

Sixten Sandström (digitalisering och automation)
+358 50 4824 379
sixten.sandstrom (at) businessfinland.fi

 

Toni Mattila (Sustainable Manufacturing Finland Program)
+358 40 500 9909
toni.mattila (at) businessfinland.fi

 

Juha Pulkkinen (finansieringsvillkor och -kriterier för Business Finland)
+358 44 4368 043
juha.pulkkinen (at) businessfinland.fi

Utlysning har slutat!

Business Finland och TÜBİTAK har tillsammans öppnat utlysningen för att främja forsknings- och utvecklingssamarbete mellan Finland och Turkiet. 

Business Finland kan finansiera finska deltagare i samverkansprojekt i denna utlysning. Det är även viktigt, att konsortiet bekantar sig med TÜBİTAKs finansieringsvillkor beträffande den delen av projektarbetet som planeras utföras i Turkiet. De närmare förutsättningarna för sökningen och beskrivningen av fokusområdena beskrivs i bilagan Utlysningstext.

Business Finland finans

Business Finland kan finansiera finska parter i projektkonsortier som deltar i denna ansökningsomgång. Nationella finansieringskriterier tillämpas för finansiering, inklusive kriterierna för Co-Innovation-finansiering. Ingen separat finansiering har reserverats för sökningen, utan ansökningarna konkurrerar om finansiering med andra projekt. Business Finland kan finansiera finska parter i projektkonsortier som deltar i ansökan. Ansökan måste uppfylla finansieringsvillkoren för Business Finlands nationella finansiering. 

Finska deltagare ska lämna in sina ansökningar senast 16.2.2024 i Business Finlands Nätservice. En gemensam projektplan för hela konsortiet ska medfölja. Samarbetsprojekten förväntas kunna påbörjas efter 3 juli 2024 i bägge länderna.

För att underlätta en smidig behandlingsprocess, ska finska deltagare kontakta Business Finlands i ett så tidigt skede som möjligt, dock senast 12 januari 2024. Kontaktpersonernas namn finns bifogade.