Finansiering för forskning och utveckling

Med hjälp av Business Finlands forsknings- och utvecklingsfinansiering kan du utveckla produkter eller tjänster, produktionsmetoder eller affärsmodeller. Företaget kan även testa och verifiera funktionaliteten av en ny innovativ lösning och bedöma fördelarna tillsammans med kunderna.

Finansiering

Forskning, utveckling och pilotverksamhet för små, medelstora och midcap företag

Påskynda din produktutveckling, utveckla tjänster, produktionsmetoder och affärsmodeller.
Läs mera
Finansiering

Forskning, utveckling och pilotverksamhet för stora företag

​Utveckla nya, innovativa produkter eller tjänster, produktionsmetoder och affärsverksamhetsmodeller.
Läs mera
Finansiering

Innovationssedel

​​Med en innovationssedel kan du köpa ny information och kompetens till ditt företag.
Läs mera
Finansiering

Innovativa offentliga upphandlingar

Med hjälp av Business Finlands finansiering kan offentliga upphandlare utveckla högklassigare service och verksamhet.
Läs mera
Finansiering

Into

innovationskompetens som stöd för internationell tillväxt.
Läs mera
Anvisningar

Utvecklingsfinansiering av affärsverksamhet i störningssituationer

Har ert företag fått ett positivt finansieringsbeslut? På den här sidan hittar du anvisningar för inledning och uppföljning samt rapportering om ditt projekt.
Läs mera
Anvisningar

Finansieringanvisningar, villkor, blanketter

På dessa sidorna med anvisningar hittar du ytterligare information för att bereda en ansökan, genomföra ett projekt och rapportera.
Läs mera