Om Business Finland

Vår uppgift omfattar hela Finland

Business Finland erbjuder en bred variation av service som finns till för att stöda innovationsverksamhet, internationalisering, investeringar och turism.

Business Finland är en accelerator för global tillväxt. Vi skapar ny tillväxt genom att hjälpa företag internationalisera sig och genom att stöda och finansiera innovationer. Tack vare våra experter, tillgången till den nyaste know-hown och våra internationella nätverk kan vi snabbt upptäcka nya marknadsmöjligheter och förvandla dem till globala framgångshistorier.

I början av januari 2018 förenades Finpro och Tekes till det nuvarande Business Finland. Finpro har tidigare befrämjat internationlisering, investering och turism medan Tekes' uppgift har varit att erbjuda innovationsfinansiering. Nu jobbar vi tillsammans för att uveckla Finland till en konkurrenskraftig världsledare inom innovationsverksamhet och en plats där företagen uppmuntras att växa, förnyas och nå framgång.

Vår strategi består av två huvudlinjer varav den första är att skapa möjligheter för företagen att växa internationellt. Den andra huvudlinjen handlar om att göra Finlands affärsklimat konkurrenskraftigt och utveckla ett världsklassigt ekosystem för affärsverksamhet.

Business Finlands 600 experter finns utspridda i 40 olika kontor runtom i världen samt i 18 finländska landskap. Business Finland hör till Team Finland-nätverket.

Pekka Soini har utnämnts till Business Finlands generaldirektör och chefsgruppen kommer att tillsättas under våren 2018.

Business Finlands direktion

Ordförande – Pertti Korhonen, styrelsemedlem
Vice ordförande – Petri Peltonen, understatssekreterare, Arbets- och Näringsministeriet
Timo Ahopelto, partner, Lifeline Ventures
Katja Keitaanniemi, affärsområdesdirektör, Finnvera
Leena Vestala, överdirektör, Närings-, trafik- och miljöcentralen
Miia Porkkala, styrelseordförande, Aho Group Oy
Markku Keinänen, understatssekretarere, Utrikesministeriet