Vår uppgift omfattar hela Finland

Business Finland erbjuder en bred variation av service som finns till för att stöda innovationsverksamhet, internationalisering, investeringar och turism.

Business Finland är en accelerator för global tillväxt. Vi skapar ny tillväxt genom att hjälpa företag internationalisera sig och genom att stöda och finansiera innovationer. Tack vare våra experter, tillgången till den nyaste know-hown och våra internationella nätverk kan vi snabbt upptäcka nya marknadsmöjligheter och förvandla dem till globala framgångshistorier.

I början av januari 2018 förenades Finpro och Tekes till det nuvarande Business Finland. Finpro har tidigare befrämjat internationlisering, investering och turism medan Tekes' uppgift har varit att erbjuda innovationsfinansiering. Nu jobbar vi tillsammans för att uveckla Finland till en konkurrenskraftig världsledare inom innovationsverksamhet och en plats där företagen uppmuntras att växa, förnyas och nå framgång.

Vår strategi består av två huvudlinjer varav den första är att skapa möjligheter för företagen att växa internationellt. Den andra huvudlinjen handlar om att göra Finlands affärsklimat konkurrenskraftigt och utveckla ett världsklassigt ekosystem för affärsverksamhet.

Business Finlands 600 experter finns utspridda i 40 olika kontor runtom i världen samt i 18 finländska landskap. Business Finland hör till Team Finland-nätverket.

Vår personal i Finland och runt om i världen

Nina Kopola har utnämnts till Business Finlands generaldirektör.

Business Finlands organisation 1.1.2021

Chefsgruppen

  • Nina Kopola, Director General
  • Ari Grönroos, Executive Director, Funding Services
  • Hannu Kemppainen, Executive Director, Strategic Performance
  • Teija Lahti-Nuuttila, Executive Director, Networking Services
  • Satu Maaranen, Interim Executive Director, Customer Management and Fast Growth Services
  • Hanna-Mari Parkkinen, Executive Director, CCO
  • Paavo Virkkunen, Executive Director, Inbound Services
  • Risto Vuohelainen, Executive Director, Internationalization Services
  • Laura Ylä-Sulkava, Human Resources

Business Finlands direktion

Ordförande – Pertti Korhonen, styrelsemedlem
Vice ordförande – Petri Peltonen, understatssekreterare, Arbets- och Näringsministeriet
Juha Ala-Mursula, direktör, BusinessOulu
Elina Björklund, VD, Reima Oy
Sami Lampinen, VD, Inventure Oy
Miia Porkkala
, styrelseordförande, Aho Group Oy 
Nina Vaskunlahtiunderstatssekreterare, Utrikesministeriet 

Business Finlands logos, huvudkontor, management: 

Business Finlands code of conduct och rapportering till interna kontroll: