Om Business Finland

Vår uppgift omfattar hela Finland

Business Finland skapar välstånd och välbefinnande i Finland genom att påskynda företagens hållbara tillväxt.

Vi hjälper våra kundföretag att växa och lyckas globalt, utveckla framtidens lösningar och modigt förnya sin affärsverksamhet. Vi främjar samarbete mellan företag och forskningsgrupper, så att nya öppningar utvecklas till internationella affärsekosystem. Vi utvecklar Finland till världens mest attraktiva och konkurrenskraftiga innovationsmiljö samt det mest lockande målet för investeringar och turism.

Inom vår organisation arbetar 680 experter på 42 verksamhetsställen ute i världen och 16 verksamhetsställen i Finland. Business Finland är en offentlig aktör och en del av Team Finland-nätverket.

Läs mer om Business Finlands strategi. Vår framtidsvision är att skapa framgångshistorier i världsklass. För att uppnå våra mål satsar vi på tre kärnområden: ekonomisk tillväxt, hållbar utveckling och konkurrenskraft. Vi vill ge finländska företag möjlighet till framgång på den globala marknaden, bidra till utvecklingen av hållbara lösningar för framtiden samt sporra till modig förnyelse av affärsverksamhet. På så sätt skapar vi positiva effekter för samhället: en mer produktiv samhällsekonomi, en hållbarare värld och en mer lockande affärsmiljö.

Vår personal i Finland och runt om i världen

Nina Kopola har utnämnts till Business Finlands generaldirektör.

Business Finlands organisation 1.1.2021

Chefsgruppen

  • Nina Kopola, Director General
  • Ari Grönroos, Executive Director, Funding Services
  • Hannu Kemppainen, Executive Director, Strategic Performance
  • Teija Lahti-Nuuttila, Executive Director, Networking Services
  • Satu Maaranen, Interim Executive Director, Customer Management and Fast Growth Services
  • Hanna-Mari Parkkinen, Executive Director, CCO
  • Paavo Virkkunen, Executive Director, Inbound Services
  • Risto Vuohelainen, Executive Director, Internationalization Services
  • Laura Ylä-Sulkava, Human Resources

Business Finlands direktion

Ordförande – Pertti Korhonen, styrelsemedlem
Vice ordförande – Petri Peltonen, understatssekreterare, Arbets- och Näringsministeriet
Juha Ala-Mursula, direktör, BusinessOulu
Elina Björklund, VD, Reima Oy
Sami Lampinen, VD, Inventure Oy
Miia Porkkala
, styrelseordförande, Aho Group Oy 
Nina Vaskunlahtiunderstatssekreterare, Utrikesministeriet 

Business Finlands logos, huvudkontor, management: 

Business Finlands code of conduct och rapportering till interna kontroll: