Business Finlands tjänster för att bygga upp och utveckla ekosystem

Ekosystemen gynnar olika stora företag. Storföretag får kunskap och erfarenheter att förnya sig via ekosystem medan små- och medelstora företag får kollektiv styrka och sådana möjligheter som de inte ensamma förmår skapa. Storföretagen spelar ofta den viktiga rollen som lokomotiv i ekosystemet.

Vi erbjuder finansiering och andra tjänster för att såväl bygga upp och förvalta affärsverksamhetsekosystem som skapa nätverk mellan de olika aktörerna.

Till exempel:

  • Finansiering och andra tjänster för tillväxtmotorer, det vill säga affärsverksamhetsekosystem med siktet inställt på ny affärsverksamhet på mer än en miljard euro
  • I Business Finlands program ingår skräddarsydda tjänstepaket för olika företagsgrupper när det gäller internationalisering och satsningar på att förnya verksamheten
  • Finansiering för att kommersialisera forskning liksom för samprojekt mellan forskningsorganisationer och företag
  • Nätverk, sparrning, finansiering och synlighet för att förädla verksamheten inom Testbed Finland, som eftersträvar en internationell nivå, samt för att utveckla ekosystem.