Drivkraft för användningen av forskning

Vi erbjuder:

Co-Innovation finansiering för samprojekt som skapar förutsättningar för företag att bli mer konkurrenskraftiga och för betydande ny internationell verksamhet.

Co-Creation finansiering för beredning av samprojekt mellan företag och forskningsorganisationer. 

Research to Business finansiering för beredning av kommersialisering för en forskningsbaserad idé.

Mer export-
verksamhet

Vi uppmuntrar

  • Forskningsorganisationer att genomföra högkvalitativ offentig forskning, stärka sin egen expertis och samtidigt samarbeta med företag
  • Företag att förnya sin verksamhet genom att arbeta nära med forskningsorganisationer.

Vårt mål är att företag och forskare ska arbeta tillsammans som jämlika partners.

Vi finansierar endast sådan forskning, vars resultat finländska företag kan dra nytta av exportverksamheten.