Explorer produktfamilj för att stödja internationalisering

Avancera på en ny internationell marknad, anställa en expert för att få ny kunskap och kompetens, gör utredning av gemensamma möjligheter till affärsverksamhet på den internationella marknaden eller delta på en viktigt mässa utomlands.

Explorer finansiering

Finansiering

Market Explorer

​​Med Market Explorer -finansiering kan du köpa ny kunskap och kompetens, med vilken ditt företag kan avancera på en ny internationell marknad.
Läs mera
Finansiering

Talent Explorer

Skaffa ny kunskap och kompetens för att avancera på en ny internationell marknad.
Läs mera
Finansiering

Group Explorer

Group Explorer är avsedd för företagsgrupper för utredning av gemensamma möjligheter till affärsverksamhet på den internationella marknaden.
Läs mera
Finansiering

Exhibition Explorer

Exhibition Explorer är avsett för finländska SM- och MIDCAP-företags internationella mässprojekt.
Läs mera
Anvisningar

Finansieringanvisningar, villkor, blanketter

På dessa sidorna med anvisningar hittar du ytterligare information för att bereda en ansökan, genomföra ett projekt och rapportera.
Läs mera