Anvisningar från ansökan till rapportering

På dessa sidorna med anvisningar hittar du ytterligare information för att bereda en ansökan, genomföra ett projekt, rapportera och ändringansökan.

Villkor

Finansieringsvillkor

Business Finland finansieringsvillkor
Läs mera
Anvisningar

Projektets start

Anvisningar till uppföljning av projektets kostnader och rapportering. Hur ska man ordna projektbokföringen och arbetstidsuppföljingen?
Läs mera
Rapportering

Rapportering

Instruktioner för projektrapportering
Läs mera
ArticleRightColumnPage

Blanketter för rapportering

Blanketter som du kan behöva som bilaga vid rapportering.
Läs mera
Anvisningar

Köp inom koncernen och från intresseföretag

I vissa finansieringsservicer godkänner Business Finland en köpt tjänst från ett koncern- och intresseföretag utan täckning.
Läs mera
Anvisningar

Ändringar i projekt

Du behöver Business Finlands förhandsgodkännande för de flesta ändringar, men i vissa fall är det bara att anmäla dessa.
Läs mera
För revisorer

För revisorer

Vad behöver revisorn åtminstone veta om finansiering från Business Finland?
Läs mera
.

Information om de minimis-stöd

De minimis-stödet är ett offentligt stöd som beviljas företag och som regleras i EU-kommissionens förordning (EU) nr 1407/2013.
Läs mera
Finansiering

Lån

Lån för utveckling eller pilotförsök
Läs mera