Anvisningar för rapportering av projektinnehåll och kostnader

Rapportera om hur projektet framskrider enligt den tidtabell som anges i finansieringsbeslutet. Skicka in rapporten via nätservicen. 

Så här avrapporterar du ditt projekt

1
Berätta för Business Finland om eventuella förändringar

Diskutera förändringar i rapporteringstidtabellen i förväg med projektkontaktpersonen. Ansök om en projektändring i nätservice.

2
Gör en rapport i nätservice

Den ansvariga projektledaren rapporterar om projektets framsteg och kostnaderna för nätservice. Revisorn eller kontaktpersonen för kostnadsredovisningen kommer att bekräfta kostnaderna för projektet.

3
Business Finland betalar finansieringen

Business Finland betalar finansieringen baserat på rapporten. Målet är att betala finansieringen till små och medelstora företag inom tre veckor, till stora företag inom två månader och till forskningsorganisationer inom tre månader efter mottagandet av rapporten.

Hurudan finansiering fick du? Se noggrannade direktiv

Några frågor?

Du kan hitta dina kontakter i nätservicen

  • Om du har några frågor angående genomförandet av projektet, vänligen kontakta den finansieringsexpert som utsetts för ditt projekt.
  • Om du har några frågor angående projektredovisning och kostnadsspårning, vänligen kontakta den finansinspektör som utsetts för ditt projekt.
  • Om du har några andra frågor relaterade till projektet, vänligen kontakta den finansieringskoordinator som är avsedd för ditt projekt.

Hinder för
utbetalning

Betydande försämring av finansieringsmottagarens ekonomiska ställning i förhållande till den beräknade utvecklingen, betalningsstörningar, exempelvis skatteskuld och obetalda lånerater till Business Finland, förhindrar utbetalning av finansiering. Om ett betalningsavtal har gjorts med Skatteförvaltningen för reglering av skatteskulder hindrar detta inte betalning av finansiering.

Betalning kan också hindras av det faktum att företagets eget kapital är negativt och ingen registeranteckning som lagen kräver har gjorts.