Utveckla innovationer för skeppsbyggnad

Innovationsstödet för skeppsbyggnad är avsett för företag inom skeppsbyggnadsbranschen. Finansieringen kan användas för att utveckla och marknadsföra avancerade fartygs- eller offshorelösningar.

Innovationsstöd för skeppsbyggnad

Innovationsstödet för skeppsbyggnad är ett statsunderstöd som syftar till att trygga och möjliggöra innovationer inom skeppsbyggnad. Syftet med stödet är att genom projekt för utveckling av fartygsprojekt åstadkomma innovationer som är nya i branschen eller bättre än nuvarande toppnivå.

Stödet kan uppgå till högst 25 procent av de godtagbara kostnader som anges i statsrådets förordning. För ett enskilt projekt beviljar vi ett bidrag på högst 25 miljoner euro. Innovationsstödet för skeppsbyggnad är ett bidrag som vi betalar i delbetalningar enligt den tidtabell som anges i finansieringsbeslutet på basis av projektets framskridandefas. Bidraget behöver inte återbetalas.

Innovationsstödet måste sökas innan fartygsbeställningen görs, men stödet beviljas efter att företaget mottagit fartygsordern i fråga.

Vad krävs at ditt företag?
  • Ditt företag bedriver nybyggnad, ombyggnad eller reparation av fartyg, eller bygger flytande och rörliga offshorekonstruktioner.
  • Ditt företag är registrerat i Finland och har ett verksamhetsställe i Finland.
  • Ditt företag planerar ett projekt för experimentell utveckling av en innovativ produkt eller metod.

Se instruktioner för att ansöka om finansiering

Hur fungerar Business Finlands finansiering?

1
Innan du ansöker

Planera projektet och ställ upp mål. Se till att du har tillräcklig egen finansiering.

2
Sök finansiering

Sänd ansökan i nätservice. Lämna in de tilläggsuppgifter som begärs.

3
Godkänn finansieringsbeslutet

Business Finland bedömer ansökan och meddelar ett beslut. Läs beslutet och villkoren noga och godkänn beslutet i nätservice.

4
Använd finansieringen

Organisera projektbokföringen. Meddela eventuella förändringar till Business Finland.

5
Rapportera om projektet

Rapportera om genomförandet och kostnaderna. Lämna in på en rapport de tilläggsuppgifter som begärs.