Talent Boost 
Finland

Löydä kansainväliset osaajat yrityksesi kansainvälistä kasvua vauhdittamaan. Tarjoamme rahoitusta ja verkostoja kansainvälisten osaajien palkkaamiseen.
Suomalaisille asiakkaille » Palvelut » Ohjelmat » Talent Boost Finland

Kasvua kansainvälisistä osaajista

Ensimmäisten kansainvälisten osaajien palkkaaminen on usein iso askel yritykselle. Monella alueella erityisosaajat löytyvät ulkomailta tai Suomessa korkeakouluista. Yritykset, joilla on monenlaista osaamista menestyvät kansainvälisillä markkinoilla. 

Ulkomaalaisten perustamat innovatiiviset startup-yritykset ovat tervetulleita kasvattamaan liiketoimintaansa Suomesta käsin.

Ohjelman 
kuvaus

Kansainvälistä kasvua hakevat yritykset tarvitsevat parhaat osaajat menestyäkseen maailmalla. Usein tämä tarkoittaa, että toivottu osaaja tulee ulkomailta. Talent Boost tarjoaa yrityksille verkostoja kansainvälisten osaajien löytämiseen sekä rahallisen kannusteen ensimmäisten kansainvälisten osaajien palkkaamiseen. Yrityksen kulttuuri ja osaaminen kehittyy kansainvälisten osaajien kautta ja vauhdittaa kasvua ja onnistumista vientimarkkinoilla. 

Ohjelman kohderyhmät ja kohdemaat

Suomessa valmistuu vuosittain yli 3000 ulkomaalaista opiskelijaa suomalaisista korkeakouluista. Näillä henkilöillä on sekä ammattiosaamista että kokemusta suomalaisesta kulttuurista ja elämäntavasta oman lähtömaansa kielen, kulttuurin ja verkostojen lisäksi. Suomessa on myös joukko korkeasti koulutettuja osaajia, esimerkiksi puolison mukana muuttaneita. TalentBoost-ohjelmassa törmäytetään Suomessa jo olevia osaajia yritysten kanssa eri kampanjoissa, tapahtumissa ja verkostoissa.

Suomessa toimivilla yrityksillä on erityinen pula ohjelmisto-osaajista. TalentBoost-kampanjat ja tapahtumat ulkomailla tähtäävät erityisesti ohjelmisto-osaajien houkutteluun eri aloilla toimiviin yrityksiin eri puolille Suomea.

Rekrytointikampanjoita ja tapahtumia toteutetaan yhteistyössä isojen kaupunkien sekä EURES-verkoston kanssa. Yrityksen ja avoimen työpaikan sijainnilla on iso merkitys ja asuinpaikan tarjoamat mahdollisuudet ovat osa rekrytointiviestintää.

Kansainvälisille osaajille, jotka haluavat perustaa startup-yrityksen Suomeen, on tarjolla palvelupaketti, johon kuuluu Startup Permit -oleskelulupaprosessi EUn ulkopuolelta tuleville sekä yrityksen perustamista tukevat palvelut Startup Kit -muodossa.

Vuonna 2019 erityisiä kohdemaita ovat Etelä-Korea, Intia ja Venäjä ja muut itä-Euroopan maat. Lisäksi kytkeydytään koodari-, startup- ja muihin ammattilaistapahtumiin, joissa Suomi ja suomalaiset yritykset saavat näkyvyyttä.

Ohjelman tavoitteet

  • Auttaa yrityksiä rekrytoimaan tarvitsemansa osaajat ulkomailta
  • Edistää yritysten sisäistä kansainvälistymistä tukemalla ensimmäisten kansainvälisten osaajien palkkaamista
  • Tehdä Suomesta houkutteleva kansainvälisten osaajien ja startup yrittäjien keskuudessa
  • Edistää innovatiivisten kansainvälisten startupien perustamista Suomeen

Tule mukaan

Follow us

Ota yhteyttä

Head of Talent Boost Finland
Ulla Hiekkanen-Mäkelä
+358 50 5577 706
Projektipäällikkö
Katri Raevuori
+358 50 537 6191
Asiantuntija (PK-yritykset, kasvu, kansainvälistyminen ja talent explorer)
Nuppu Rouhiainen
+358 50 5577 949
Asiantuntija (Startup-permit, kv startup-yritysten palvelut)
Annamari Soikkeli
+358 50 5577 957