Case 18.02.2022

Sprayfärgerna skapade en internationell framgångssaga

Genom långt och målmedvetet arbete har sprayfärger som tillverkas i Veikkola i Kyrkslätt hittat sin väg till marknaden i USA. För närvarande skapas största delen av företagets omsättning från export.
Maston
  • Maston Oy grundades 1968.
  • Produkterna säljs i över 40 länder, bl.a. i USA under varumärket Car-Rep®
  • 10 internationella patent
  • Alla produkter tillverkas i Veikkola, och även huvudkontoret finns där
  • Produktsortimentet omfattar sprayfärger, penselfärger, ytbehandlingsmedel, tekniska aerosoler och bilprodukter för såväl yrkespersoner som konsumenter
  • Antalet anställda är 50, varav cirka 10 arbetar utomlands

Systematiska satsningar på forskning och produktutveckling samt på undersökning av marknadspotentialen på målmarknaden har bidragit till Mastons framgång och väg till exportmarknaden.

– Vi skulle inte ha nått detta mål utan stödet från Business Finland och omfattande expertnätverk i Finland och i världen. Vi har gjort enormt mycket samarbete med olika affärskonsulter, kemiföretag och toppuniversitet, berättar Teemu Parviainen, som ansvarar för Mastons internationella försäljning och marknadsföring.

Det innovativa familjeföretaget har utvecklat en exceptionell 2-komponents, omedelbart användbar sprayfärg, och nu är man även i USA intresserad av de aerosolfärger som företaget patenterat.

Specialisering som framgångsfaktor: patenterad sprayfärg som trumfkort

Jari Lust maalaustyössä Mastonissa

Mastons produktsortiment omfattar över tusen olika sorters sprayfärger. Patenterade 2-komponents sprayfärger som är avsedda för export används särskilt vid bilreparationslackering. Andra användningsområden är t.ex. industriell reparationslackering, där beläggningar måste ha en mycket hög prestanda.

Produkten har även en mycket stor potential för konsumentmarknaden i olika användningsområden, t.ex. i underhåll av hemmet och i hobbyer. Det som gör den patenterade 2-komponenttekniken speciell är att produkten inte behöver aktiveras separat. Produkten kan användas omedelbart, eftersom komponenterna finns färdigblandade inne i aerosolförpackningen men härdaren aktiveras först under målningen. Den färg som blir över kan användas för framtida projekt.

– Vårt mål har varit att göra det enkelt att måla små objekt. Vår stora dröm för framtiden är att ersätta lösningsmedelsburna sprayfärger med miljövänliga och tryggare vattenburna produkter. En sådan aktör finns ännu inte på marknaden, konstaterar Parviainen.

i Mastons ledning finns redan två generationer av familjen Parviainen. Familjen tog över ledningen av Maston genom ett företagsköp 2010, då Teemus far och nuvarande VD Ilkka Parviainen började leda verksamheten. Då fattade man beslutet att börja specialisera produkten genom innovationer och på så sätt söka tillväxt på den internationella marknaden.

Maston, en förelöpare inom spraymålningstekniken, klarade sig som vinnare även under coronatiden, då konsumenternas entusiasm för renovering har varit på toppnivå. År 2020 var Mastons bästa år när det gällde inhemsk försäljning.

En högklassig produkt och en internationaliseringsstrategi öppnade försäljningskanaler

– Vårt samarbete med Business Finland inleddes 2014. Vi fokuserade det första FoU-lånet på utvecklingen av vår 2-komponents sprayfärg. Vi behövde en verkligt innovativ produkt för att utmärka oss i det önskade kundsegmentet på den internationella marknaden.

Ett viktigt steg mot att internationaliseras och nå rätt målgrupper togs i Tyskland på den mest betydande bilmässan i Europa.

– Vi deltog första gången i den tyska mässan 2016 som en del av Business Finlands Exhibition Explorer tjänst.

Med hjälp av Tempo-finansiering skrev Maston 2017 om sin internationaliseringsstrategi och ledningsmodell. Även företagets ägandeförhållanden omorganiserades så att ägandet nästan helt övergick till styrelseordförande Ilkka Parviainen och en minoritetsandel till försäljningschef Jyri Arponen. I samband med detta utsågs Ilkka Parviainen till verkställande direktör för Maston.

Finnvera som garant möjliggjorde både ägararrangemangen och en fortsättning på den internationella tillväxten, eftersom man efter ägararrangemanget började koncentrera starkt på att öppna försäljningskanaler runtom i världen.

Dörren är öppen till USA

2019 gick Maston med i GAP-programmet (Global Access Program)

som samordnas av Business Finland. Där gör yrkespersoner inom affärslivet en skräddarsydd Market Entry-plan till USA för finländska företag. Planen ingår samtidigt i yrkespersonernas MBA-examen i UCLA-universitetet.

Utan GAP-programmet och kontakter som känner den lokala marknaden skulle vi inte ha kommit in på USA:s marknad så snabbt, kanske inte alls. Med hjälp av GAP fick vi ett riktigt kompetent team på plats för att undersöka – och lyckligtvis upptäckte vi marknadens potential.

– Särskilt bilsidan är ett segment som lätt kan identifieras i USA. Professionella reparatörer och bilhobbyister är medvetna om de produkter som finns på marknaden, och de känner också väl 2-komponentteknikerna. Naturligtvis skickar vi också ut våra andra produkter, om våra återförsäljare anser att det finns efterfrågan på våra andra sprayfärger.

Näst kommer Kina och Japan

God erfarenhet av GAP-programmet uppmuntrade företaget att också delta i MAP-programmet (Market Access Programs) för den kinesiska/sydasiatiska marknaden, som startades 2021.

Före det utnyttjade Maston Business Finlands Talent Explorer -tjänst. Med hjälp av tjänsten anställde företaget Kevin Feng, som talar kinesiska och känner bra den lokala marknaden.

– Om vi inte hade haft Kevin och teamet från MAP-programmet skulle vi inte på något sätt ha kommit så långt. I Kina är regleringen helt unik. För närvarande väntar våra produkter på tillstånd att få åka ut mot Kina, där den lokala agenten kommer att vidare sköta förhandlingarna med återförsäljarna.

Med hjälp av det allra senaste Market Explorer gjordes en marknadsutredning i Japan. Maston fortsatte den också självfinansierat. Japan har stor köpkraft och det verkar finnas en marknadspotential där, även om det fortfarande finns mycket att ta reda på, bland annat när det gäller terminologin och den lokala lagstiftningen.

"Ha tillräckligt många järn i elden"

– Mitt budskap till små och medelstora företag som strävar efter internationalisering är att man ska ha tillräckligt många järn i elden. Ju mer man vågar göra och ta reda på saker och ting, desto fler möjligheter uppstår. Det finns alltid riskprojekt och felaktiga beslut, men i slutändan hittar man rätt riktning.

– Hela personalen i Business Finland och särskilt vår kontaktperson Mauri Marjaniemi har alltid varit på plats när de behövs, kunnat ge tips och gett råd om hur man går vidare. Med stöd av Business Finland har också vår senaste dröm börjat bli verklighet. I och med RRF-projektet startar vårt hittills största produktutvecklingsprojekt, där vi söker lösningar för hur vi kunde omvandla hela vårt sprayfärgsortiment till vattenburna färger.

RRF (Recovery and Resilience Facility) är en del av EU:s återhämtningsinstrument som samordnas av Business Finland och som främjar en förnyelse av näringsstrukturen och en konkurrensfördel genom hållbara lösningar för finländska företag.

Blev du intresserad av att samarbeta med Business Finland?

Kartlägga exportmöjligheterna

 

Sari Tuomikoski och Jari Lust i Mastons photografier.