30/1

Utlysning 30.9.2021-30.1.2024

Lokomotivföretagens partnerskapsfinansierings-utlysning för företag och forskningsorganisationer

Partnerskapsfinansiering för forsknings-, utvecklings- och innovationsprojekt enligt temaområden för lokomotivföretagens ekosystem.

Ytterligare information om ekosystem

ABB

Simo Säynevirta
simo.saynevirta (at) fi.abb.com

 

Sini Uuttu
sini.uuttu (at) businessfinland.fi

 

Bittium

Jari Partanen
jari.partanen (at) bittium.com

 

Tiina Nurmi
tiina.nurmi (at) businessfinland.fi

 

Borealis Polymers

Jari Lehtinen
jari.lehtinen (at) borealisgroup.com

 

Tuomas Lehtinen
tuomas.lehtinen (at) businessfinland.fi

 

Danfoss

Laura Frisk
laura.frisk (at) danfoss.com

 

Stefan Strandberg
stefan.strandberg (at) danfoss.com

 

Tero Ijäs
tero.ijas (at) businessfinland.fi

 

Fortum & Metsä Group

Maiju Miettinen
maiju.miettinen (at) fortum.com

 

Katariina Kemppainen
katariina.kemppainen (at) metsagroup.com

 

Tuomas Lehtinen
tuomas.lehtinen (at) businessfinland.fi

 

Kone

Ulla Tikkanen
ulla.tikkanen (at) kone.com

 

Sakari Karppinen

sakari.karppinen (at) businessfinland.fi

 

Konecranes

Mikael Haag
partnerships (at) zero4.fi

 

Sakari Karppinen
sakari.karppinen (at) businessfinland.fi

 

Meyer Turku

Ilkka Rytkölä
ilkka.rytkola (at) meyerturku.fi

 

Riku Mäkelä
riku.makela (at) businessfinland.fi

 

Mirka

Charlotta Risku
charlotta.risku (at) mirka.com

 

Jarmo Raittila
jarmo.raittila (at) businessfinland.fi

 

Neste 

Teija Laitinen
teija.laitinen (at) neste.com

 

Maarit Kokko
maarit.kokko (at) businessfinland.fi

 

Nokia 5G 

Jarkko Pellikka
jarkko.pellikka (at) nokia.com

Kari Leino
kari.leino (at) businessfinland.fi

 

Sixten Sandström
sixten.sandstrom (at) businessfinland.fi

 

Nokia Edge

Jarkko Pellikka
jarkko.pellikka (at) nokia.com

 

Sixten Sandström
sixten.sandstrom (at) businessfinland.fi

 

Orion

Sammeli Liikkanen
sammeli.liikkanen (at) orionpharma.com

 

Outi Tuovila
outi.tuovila (at) businessfinland.fi

 

Picosun

Jani Kivioja
jani.kivioja (at) picosun.com

 

Jöns Tuomaranta
jons.tuomaranta (at) businessfinland.fi

 

Ponsse och Epec

Jukka T. Laitinen
jukka.t.laitinen (at) ponsse.com

 

Jyri Kylä-Kaila
jyri.kyla-kaila (at) epec.fi

 

Kari Koskela
kari.koskela (at) businessfinland.fi

 

Sandvik 

Miika Kaski
miika.kaski (at) sandvik.com

 

Kari Koskela
kari.koskela (at) businessfinland.fi

 

TietoEVRY

Christian Sundell
Christian.Sundell (at) tietoevry.com

 

Timo Sorsa
timo.sorsa (at) businessfinland.fi

 

Valmet

Janne Pynnönen
janne.pynnonen (at) valmet.com

 

Kari Koskela
kari.koskela (at) businessfinland.fi

 

Wärtsilä

Kenneth Widell
kenneth.widell (at) wartsila.com

 

Tero Ijäs
tero.ijas (at) businessfinland.fi

Sedan 2020 har Business Finland anordnat utmaningstävlingar för lokomotivföretag, vars mål var att få företagen att märkbart öka sin forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamhet (FUI) i Finland samt skapa nya ekosystem i miljardklassen som siktar på ny affärsverksamhet. Business Finland erbjuder partnerskapsfinansiering för forsknings-, utvecklings- och innovationsprojekt enligt temaområden för lokomotivföretagens ekosystem.

Finansieringen är särskilt avsedd för gemensamma projekt mellan företag eller mellan företag och forskningsorganisationer. Finansiering kan också beviljas till enskilda företag eller forskningsorganisationer eller för gemensamma projekt mellan forskningsorganisationer. Lokomotivföretagens partnerskapsprojekt finansieras delvis av Europeiska unionens återhämtningsinstrument. Business Finlands mål är att med hjälp av partnerskapsfinansieringen öka innovationsverksamheten och de finländska företagens konkurrensfördel på den internationella marknaden.

Den nästa ansökningsdag för utlysning är 30.1.2024. De nästä ansökningsdagarna i 2024 är 30.4. och 30.8. 

Vilka teman kan man söka finansiering för?

Finansiering kan sökas för projekt som anknyter till de teman som nämns i lokomotivföretagens vägkartor. Vägkartor är lokomotivföretagets syn på hurdana lösningar, teknologier och kompetenser som behövs för att förverkliga de uppställda missionerna.

Läs mer om vägkartor 

Hurdana projekt kan man söka finansiering för?

Företag kan söka finansiering för:

  • gemensamma Co-Innovation-projekt mellan företag eller mellan företag och forskningsorganisationer
  • egna forsknings- och utvecklingsprojekt

Forskningsorganisationer kan söka finansiering för:

  • gemensamma Co-Innovation-projekt mellan forskningsorganisationen och företag
  • enskilda eller gemensamma forskningsprojekt I fråga om forskningsprojekt förutsätts internationellt samarbete och att minst tre företag deltar i styrgruppsarbetet för projektet i fråga. Även lokomotivföretag kan finnas bland dessa företag.

Läs mer om Business Finlands forsknings- och utvecklingsfinansiering:

Hur ansöker man om finansieringen?

Innan man lämnar in en finansieringsansökan bör man diskutera projektets innehåll och genomförandet med Business Finlands och lokomotivföretagens kontaktpersoner (se kontaktuppgifterna). Detta är dock inte en förutsättning för att få finansiering. Business Finland fattar beslut om finansieringen enligt de normala urvalskriterierna.

Utlysningsdeklaration och anvisningar (pdf)

Utlysningssammanfattning (pdf)

Läs mer om finansiering för lokomotivföretag och -ekosystem

Om du behöver en version av materialet som överensstämmer med tillgänglighetsdirektivet, kontakta Business Finland via vår webbplats.

#HållbarTillväxt