31/1

Utlysning 30.9.2021-31.1.2022

Lokomotivföretagens partnerskapsfinansierings-utlysning för företag och forskningsorganisationer

Partnerskapsfinansiering för forsknings-, utvecklings- och innovationsprojekt enligt temaområden för lokomotivföretagens ekosystem.

Ytterligare information

ABB ekosystem 

Simo Säynevirta
simo.saynevirta (at) fi.abb.com

Sini Uuttu
sini.uuttu (at) businessfinland.fi
 

Jarkko Piirto
jarkko.piirto (at) businessfinland.fi

 

Fortum och Metsä Group ekosystem 

Heli Virkki
heli.virkki (at) fortum.com

Katariina Kemppainen
katariina.kemppainen (at) metsagroup.com

 
Tuomas Lehtinen
tuomas.lehtinen (at) businessfinland.fi

Mikko Kiiskinen
mikko.kiiskinen (at) businessfinland.fi

 

Kone ekosystem

Jaana Hyvärinen (forskingspartner)
jaana.hyvarinen (at) kone.com

Mikko Mattila (andra partner)
mikko.mattila (at) kone.com

Sakari Karppinen
sakari.karppinen (at) businessfinland.fi
 

Rauli Hulkkonen
rauli.hulkkonen (at) businessfinland.fi

 

Neste ekosystem 

Juha Leppävuori
juha.leppavuori (at) neste.com

Kari Keskinen
kari.keskinen (at) businessfinland.fi
 

Markku Lämsä
markku.lamsa (at) businessfinland.fi

 

Nokia ekosystem 

Jarkko Pellikka
Jarkko.pellikka (at) nokia.com

Kari Leino
kari.leino (at) businessfinland.fi
 

Kimmo Ahola
kimmo.ahola (at) businessfinland.fi

 

Sandvik ekosystem

Miika Kaski
miika.kaski (at) sandvik.com
 

Kari Koskela
kari.koskela (at) businessfinland.fi
 

Rauli Hulkkonen
rauli.hulkkonen (at) businessfinland.fi

Business Finland erbjuder partnerskapsfinansiering för forsknings-, utvecklings- och innovationsprojekt enligt temaområden för lokomotivföretagens ekosystem. Finansieringen är särskilt avsedd för gemensamma projekt mellan företag eller mellan företag och forskningsorganisationer. Finansiering kan också beviljas till enskilda företag eller forskningsorganisationer eller för gemensamma projekt mellan forskningsorganisationer.

Lokomotivföretagen kan delta i de gemensamma projekten, men de kan inte få ytterligare finansiering. Deltagande lokomotivföretag behöver alltså inte göra någon finansieringsansökan för egen del. Ansökningarna ska skickas in senast den 31.1.2022. Sista ansökningsdagar för andra utlysningar 2022: 14.4.2022 och 30.9.2022.

Business Finland utmanade år 2020 lokomotiven i företagsnätverk som verkar internationellt att lösa betydande utmaningar för framtiden och öka sina investeringar i forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamhet i Finland. Till vinnare i utmaningstävlingen utsågs sex projekt som leds av sju lokomotivföretag. Lokomotivföretagen är ABB, Fortum och Metsä Group, Kone Neste, Nokia samt Sandvik.

Business Finlands mål är att med hjälp av partnerskapsfinansieringen öka innovationsverksamheten och de finländska företagens konkurrensfördel på den internationella marknaden.

VILKA TEMAN KAN MAN SÖKA FINANSIERING FÖR?

Finansiering kan sökas för projekt som anknyter till de teman som nämns i lokomotivföretagens vägkartor. Vägkartor är lokomotivföretagets syn på hurdana lösningar, teknologier och kompetenser som behövs för att förverkliga de uppställda missionerna.

Läs mer om vägkartor (pdf):

HURDANA PROJEKT KAN MAN SÖKA FINANSIERING FÖR?

Företag kan söka finansiering för:

  • gemensamma Co-Innovation-projekt mellan företag eller mellan företag och forskningsorganisationer
  • egna forsknings- och utvecklingsprojekt

Forskningsorganisationer kan söka finansiering för:

  • gemensamma Co-Innovation-projekt mellan forskningsorganisationen och företag
  • enskilda eller gemensamma forskningsprojekt I fråga om forskningsprojekt förutsätts internationellt samarbete och att minst tre företag deltar i styrgruppsarbetet för projektet i fråga. Även lokomotivföretag kan finnas bland dessa företag.

Läs mer om Business Finlands forsknings- och utvecklingsfinansiering:

HUR ANSÖKER MAN OM FINANSIERINGEN?

Innan man lämnar in en finansieringsansökan bör man diskutera projektets innehåll och genomförandet med Business Finlands och lokomotivföretagens kontaktpersoner (se kontaktuppgifterna). Detta är dock inte en förutsättning för att få finansiering. Business Finland fattar beslut om finansieringen enligt de normala urvalskriterierna.

Utlysningsdeklaration och anvisningar (pdf)

Utlysningssammanfattning (pdf)

Läs mer om finansiering för lokomotivföretag och -ekosystem