30/1

Utlysning 30.9.2021-30.1.2024

Lokomotivföretagens partnerskapsfinansierings-utlysning för företag och forskningsorganisationer

Partnerskapsfinansiering för forsknings-, utvecklings- och innovationsprojekt enligt temaområden för lokomotivföretagens ekosystem.

Utlysning har slutat!

Business Finland har anordnat utmaningstävlingar för lokomotivföretag, vars mål var att få företagen att märkbart öka sin forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamhet (FUI) i Finland samt skapa nya ekosystem i miljardklassen som siktar på ny affärsverksamhet. Business Finland erbjuder partnerskapsfinansiering för forsknings-, utvecklings- och innovationsprojekt enligt temaområden för lokomotivföretagens ekosystem.

Partnerskapsfinansiering är särskilt avsedd för gemensamma projekt mellan företag och gemensamma projekt mellan företag och forskningsorganisationer (Co-Innovation-finansiering). Finansiering kan också beviljas till enskilda företag (forskning, utveckling och pilotfinansiering) eller forskningsorganisationer eller gemensamma projekt mellan forskningsorganisationer (Co-Research finansiering).

Business Finlands mål är att med hjälp av partnerskapsfinansieringen öka innovationsverksamheten och de finländska företagens konkurrensfördel på den internationella marknaden.

Nästa ansökningsomgång avslutas den 30 januari 2024. Efter det här

  • Co-Innovation och forskning, utveckling och pilotmedel kan sökas löpande.
  • Två ansökningsomgångar för Co-Creation finansiering kommer att organiseras under 2024 och avslutas den 29 april (obs: en dag tidigare än tidigare meddelat) och den 30 augusti.

Vilka teman kan man söka finansiering för?

Finansiering kan sökas för projekt som anknyter till de teman som nämns i lokomotivföretagens vägkartor. Vägkartor är lokomotivföretagets syn på hurdana lösningar, teknologier och kompetenser som behövs för att förverkliga de uppställda missionerna.

Läs mer om vägkartor 

Hurdana projekt kan man söka finansiering för?

Företag kan söka finansiering för:

  • gemensamma Co-Innovation-projekt mellan företag eller mellan företag och forskningsorganisationer
  • egna forsknings- och utvecklingsprojekt

Forskningsorganisationer kan söka finansiering för:

  • gemensamma Co-Innovation-projekt mellan forskningsorganisationen och företag
  • enskilda eller gemensamma forskningsprojekt I fråga om forskningsprojekt förutsätts internationellt samarbete och att minst tre företag deltar i styrgruppsarbetet för projektet i fråga. Även lokomotivföretag kan finnas bland dessa företag.

Läs mer om Business Finlands forsknings- och utvecklingsfinansiering:

Hur ansöker man om finansieringen?

Innan man lämnar in en finansieringsansökan bör man diskutera projektets innehåll och genomförandet med Business Finlands och lokomotivföretagens kontaktpersoner (se kontaktuppgifterna). Detta är dock inte en förutsättning för att få finansiering. Business Finland fattar beslut om finansieringen enligt de normala urvalskriterierna.

Utlysningsdeklaration och anvisningar (pdf)

Utlysningssammanfattning (pdf)

Läs mer om finansiering för lokomotivföretag och -ekosystem

Om du behöver en version av materialet som överensstämmer med tillgänglighetsdirektivet, kontakta Business Finland via vår webbplats.

#HållbarTillväxt