13/1

Utlysning 30.9.2021-13.1.2023

Lokomotivföretagens partnerskapsfinansierings-utlysning för företag och forskningsorganisationer

Partnerskapsfinansiering för forsknings-, utvecklings- och innovationsprojekt enligt temaområden för lokomotivföretagens ekosystem.

Ytterligare information om ekosystem

ABB

Simo Säynevirta
simo.saynevirta (at) fi.abb.com

 

Sini Uuttu
sini.uuttu (at) businessfinland.fi

 

Borealis Polymers

Jari Lehtinen
jari.lehtinen (at) borealisgroup.com

 

Tuomas Lehtinen
tuomas.lehtinen (at) businessfinland.fi

 

Fortum & Metsä Group

Maiju Miettinen
maiju.miettinen (at) fortum.com

 

Katariina Kemppainen
katariina.kemppainen (at) metsagroup.com

 

Tuomas Lehtinen
tuomas.lehtinen (at) businessfinland.fi

 

Kone

Mikko Mattila
mikko.mattila (at) kone.com

 

Sakari Karppinen
sakari.karppinen (at) businessfinland.fi

 

Meyer Turku

Ilkka Rytkölä
ilkka.rytkola (at) meyerturku.fi

 

Riku Mäkelä
riku.makela (at) businessfinland.fi

 

Neste 

Teija Laitinen
teija.laitinen (at) neste.com

 

Maarit Kokko
maarit.kokko (at) businessfinland.fi

 

Nokia 5G 

Jarkko Pellikka
jarkko.pellikka (at) nokia.com

Kari Leino
kari.leino (at) businessfinland.fi

 

Nokia Edge

Jarkko Pellikka
jarkko.pellikka (at) nokia.com

 

Sixten Sandström
sixten.sandstrom (at) businessfinland.fi

 

Sandvik

Miika Kaski
miika.kaski (at) sandvik.com
 

Kari Koskela
kari.koskela (at) businessfinland.fi

 

TietoEVRY

Christian Sundell
Christian.Sundell (at) tietoevry.com

 

Timo Sorsa
timo.sorsa (at) businessfinland.fi

 

Valmet

Janne Pynnönen
janne.pynnonen (at) valmet.com

 

Kari Koskela
kari.koskela (at) businessfinland.fi

 

Wärtsilä

Kenneth Widell
kenneth.widell (at) wartsila.com

 

Tero Ijäs
tero.ijas (at) businessfinland.fi

finland.fi

Business Finland erbjuder partnerskapsfinansiering för forsknings-, utvecklings- och innovationsprojekt enligt temaområden för lokomotivföretagens ekosystem. Finansieringen är särskilt avsedd för gemensamma projekt mellan företag eller mellan företag och forskningsorganisationer. Finansiering kan också beviljas till enskilda företag eller forskningsorganisationer eller för gemensamma projekt mellan forskningsorganisationer.

Lokomotivföretagen kan delta i de gemensamma projekten, men de kan inte få ytterligare finansiering. Deltagande lokomotivföretag behöver alltså inte göra någon finansieringsansökan för egen del. Ansökningsdag för utlysning 2023: 13.1.2023. Andra ansökningarna i 2023 ska skickas in senast: 13.4. och 13.9.

Business Finland utmanade år 2020 lokomotiven i företagsnätverk som verkar internationellt att lösa betydande utmaningar för framtiden och öka sina investeringar i forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamhet i Finland. Lokomotivföretagen är ABB, Borealis Polymers, Fortum, Kone, Metsä Group, Meyer Turku, Neste, Nokia, Sandvik, TietoEVRY, Valmet och Wärtsilä.

Business Finlands mål är att med hjälp av partnerskapsfinansieringen öka innovationsverksamheten och de finländska företagens konkurrensfördel på den internationella marknaden.

Vilka teman kan man söka finansiering för?

Finansiering kan sökas för projekt som anknyter till de teman som nämns i lokomotivföretagens vägkartor. Vägkartor är lokomotivföretagets syn på hurdana lösningar, teknologier och kompetenser som behövs för att förverkliga de uppställda missionerna.

Läs mer om vägkartor (pdf):

Hurdana projekt kan man söka finansiering för?

Företag kan söka finansiering för:

  • gemensamma Co-Innovation-projekt mellan företag eller mellan företag och forskningsorganisationer
  • egna forsknings- och utvecklingsprojekt

Forskningsorganisationer kan söka finansiering för:

  • gemensamma Co-Innovation-projekt mellan forskningsorganisationen och företag
  • enskilda eller gemensamma forskningsprojekt I fråga om forskningsprojekt förutsätts internationellt samarbete och att minst tre företag deltar i styrgruppsarbetet för projektet i fråga. Även lokomotivföretag kan finnas bland dessa företag.

Läs mer om Business Finlands forsknings- och utvecklingsfinansiering:

Hur ansöker man om finansieringen?

Innan man lämnar in en finansieringsansökan bör man diskutera projektets innehåll och genomförandet med Business Finlands och lokomotivföretagens kontaktpersoner (se kontaktuppgifterna). Detta är dock inte en förutsättning för att få finansiering. Business Finland fattar beslut om finansieringen enligt de normala urvalskriterierna.

Utlysningsdeklaration och anvisningar (pdf)

Utlysningssammanfattning (pdf)

Läs mer om finansiering för lokomotivföretag och -ekosystem