Business Finlands tjänster för forskningsorganisationer

Är ditt forskningsprojekt i världsklass? Gör du forskning i nära samarbete med toppföretag inom deras område? Vi tillhandahåller finansiering och kontakter för forskningsorganisationer och främjar samarbete mellan forskning och företag.

Hur bli

kund hos oss?

Till vem?

Business Finlands expert- och finansieringstjänster är avsedda för forskningsgrupper

  • som samarbetar med företag som strävar efter djärv tillväxt och förnyelse på internationella marknader eller
  • som vill använda sin forskning för att skapa ny affärsverksamhet och idéer som uppkommer av kommersiell forskning.

När?

Business Finland finansierar forskning vars resultat finländska företag kan utnyttja inom sin export. Läs mer om våra tjänster nedan och kontakta våra experter.