Business Finlands tjänster för forskningsorganisationer

Är ditt forskningsprojekt i världsklass? Gör du forskning i nära samarbete med toppföretag inom deras område? Vi tillhandahåller finansiering och kontakter för forskningsorganisationer och främjar samarbete mellan forskning och företag.

Hur bli

kund hos oss?

Till vem?

Business Finlands expert- och finansieringstjänster är avsedda för forskningsgrupper

  • som samarbetar med företag som strävar efter djärv tillväxt och förnyelse på internationella marknader eller
  • som vill använda sin forskning för att skapa ny affärsverksamhet och idéer som uppkommer av kommersiell forskning.

När?

Business Finland finansierar forskning vars resultat finländska företag kan utnyttja inom sin export. Läs mer om våra tjänster nedan och kontakta våra experter.

Definition

Organisation för forskning och kunskapsspridning: en enhet (såsom universitet eller forskningsinstitut, tekniköverföringsorgan, innovationsmäklare, forskningsinriktade fysiska eller virtuella gemensamma enheter), oberoende av dess rättsliga status (om den omfattas av offentligrättslig eller privaträttslig lagstiftning) eller finansieringssätt, vars främsta syfte är att bedriva oberoende grundforskning, industriell forskning eller experimentell utveckling, eller att sprida resultaten av sådan verksamhet genom undervisning, offentliggörande eller kunskapsöverföring.

Om en sådan enhet även bedriver ekonomisk verksamhet måste finansieringen, kostnaderna och intäkterna av den ekonomiska verksamheten redovisas separat. Företag som kan utöva ett avgörande inflytande över en sådan organisation, till exempel i egenskap av aktieägare eller medlemmar, får inte ha företräde till de resultat organisationen uppnår.