Produktionsincitament för den
audiovisuella branschen

​Produktionsincitament är en betalningskredit på 25 % av produktionskostnaderna i Finland.
För finländska kunder » Tjänster » Finansiering » Produktionsincitament för den audiovisuella branschen

AV-produktionsincitamentet är en betalningskredit högst på 25% för produktionskostnaderna i Finland. Syftet med incitamentet är att öka det internationella intresset i Finland som produktionsland och att främja Finlands företags utveckling, tillväxt och internationalisering.

Vad?

 • Stödberättigade kostnader är kostnader som uppkommit i Finland för produktionen av audiovisuella verk, inklusive förproduktion och postproduktion.
 • Stödberättigade, accepterade kostnader som uppkommer i Finland får uppgå till högst 80 % av produktionens totalbudget.
 • Kostnaderna godkänns tidigast den dag då ansökan har registrerats hos Business Finland och all dokumentation som krävs för ansökan har lämnats in för beslutsbehandling.
 • Business Finland betalar gottgörelse mot realiserade kostnader.

Till vem?

 • Finländska och utländska produktionsbolag.
 • Andra audiovisuella företag som valts till produktionen och som har immateriella rättigheter till produktionen.
 • Sökandena kan inte vara myndigheter eller inrättningar inom staten, kommuner eller församlingar, bolag med statlig majoritet eller med dessa jämförbara samfund eller inrättningar.

För vad beviljas produktionsincitamentet?

 • Fiktiv långfilm
 • Dokumentärfilm
 • Fiktion i serieformat med manuskript
 • Animationsproduktioner

För vad beviljas produktionsincitamentet inte?

 • Reklam och marknadsföringsproduktioner
 • Reality-tv, talkshower eller såpoperor
 • Musikvideor eller inspelningar på musikevenemang
 • Inspelningar av nöjes- eller idrottsevenemang
 • Produktioner inom den audivisuella branschen avsedda för företagens egna marknadsföringsändamål eller personalutbildningar

Kostnader som gottgörs

 • Köp av varor och tjänster som ingår i produktionen samt hyror för utrustning och lokaler från företag som är skattepliktiga i Finland.
 • Löner som omfattas av förskottsinnehållning och som utbetalas till skattepliktiga arbetstagare i Finland.
 • Övriga kostnader (flatrate) max. 20 % av den sammanlagda summan av löner och inköp. Övriga kostnader kan exempelvis handla om resor från, till och i Finland, producentens arvode och omkostnader. Dessa behöver inte specificeras.

Kostnader som inte gottgörs är bland annat

 • Moms
 • Juridiska tjänster
 • Finansieringskostnader och kostnader för anskaffning av finansiering
 • Marknadsförings- och distributionskostnader

Ansök om AV-incitament 2019 är öppet

Ansök om finansiering

Hur ansöker jag?

Du kan kontakta Business Finland redan när du planerar produktionsförberedelser i Finland. Genom att på förhand sända in en kort sammanfattning av projektet kan förhandlingarna underlättas. Ansökan kan skickas in till Business Finland tidigast när 60 % av finansieringen säkerställts och alla obligatoriska handlingar går att bifoga till ansökan.

Om den som ansöker om finansiering är finländsk

 1. Ansök om finansieringen i Business Finlands nätservice.

Om den som ansöker om finansieringen är utländsk

 1. Utländska sökanden ska använda ett finländskt företag som projektkoordinator.
 2. Den utländska finansieringsmottagaren och koordinatorn ska uppgöra ett detaljerat avtal där man bland annat fastslår arbetsfördelningen, betalningsvillkor och tidpunkten för betalningen.
 3. Den finländska produktionskoordinatorn, som har ett FO-nummer, fyller i ansökan i Business Finlands nätservice för det utländska företagets del.
 4. Koordinatorn skaffar tjänster till den utländska finansieringsmottagaren, betalar fakturor och fakturerar dem samt sitt eget arvode.
 5. Koordinatorn utarbetar och upprätthåller en kostnadsspecifikation.

Minimikrav för beviljande av finansiering

 • Tabellen visar minimisiffror för den totala produktionsbudgeten och den konsumtion som produktionen ger upphov till i Finland.
 • Minst 20 % av finansieringen för den totala produktionsbudgeten kommer från länder utanför Finland; från utländska, distributörer, delproducenter eller andra privata finansiärer.
  • Finansieringsplanen bör specificera alla finansieringskällör, summor och procentandel av den totala produktionsbudgeten.
 • Verket ska bilda en konstnärlig helhet som baserar sig på kulturvärden. Konstnärligt och kreativt arbete ska inkluderas i kostnader för produktionen. (Statsrådets förordning om kompensation för audiovisuella produktioner)
 • Distributionsavtal på minst en plattform eller i minst ett territorium.
 • I produktionen ska en finländsk samproducent, som får IPR-rättigheter till den färdiga produktionen, eller en finländsk produktionskoordinator medverka.
 • Produktionen ska filma finländska platser såsom landskap eller arkitektur alternativt använda sig av andra typer av  kreativ specialkompetens från Finland. Hit hör exempelvis:
  • berättande
  • regi
  • skådespelararbete
  • produktionsplanering
  • författande av bildmanuskript
  • effekter
  • färgsättning
  • planering av animationsfigurer
  • planering av komposition/musik/ljud
  • produktdesign/modedesign/dräkter

Finansieringsbeslut

 • Handläggningstiden för ansökan är uppskattningsvis 40 dagar. I bedömningen av ansökningarna deltar förutom en representant från Business Finland också två experter från den audiovisuella branschen. Experterna väljs från en oberoende expertpool som Business Finland tillsatt.
 • Ett villkorligt finansieringsbeslut kan beviljas när man redan fått ihop 60% av produktionens totala finansiering. Det villkorliga finansieringsbeslutet gäller i upp till 4 månader, under vilket produktionens avancemang följs upp i enlighet med den tidsplan som anges i finansieringsbeslutet. Finansieringsbeslutet träder i kraft när alla villkor som Business Finland ställer för det villkorliga finansieringsbeslutet har uppfyllts.
 • Sökandens namn, det ansökta beloppet, det beviljade beloppet samt ansökans diarienummer blir offentlig information genast när ansökan skickats in.
 • Finansiering är diskretionär.

Rapportering

Finländska finansieringsmottagare ska göra både mellan- och slutrapportten via Business Finlands nätservice

 1. Innehållsrapport om hur produktionen framskrider.
 2. Kostnadsredovisning för produktionens kostnader. Till kostnadsredovisningen ska en formbunden kostnadsspecifikation och en formbunden revisionsrapport, som gjorts av en oberoende finländsk revisor, bifogas.

Utländsk finansieringsmottagare

 1. Det finländska företaget som fungerar som produktionskoordinator svarar för projektbokföringen och kostnadsspecifikationen.
 2. Revisorn granskar koordinatorns bokföring.
 3. Koordinatorn skickar fakturorna för rapporteringsperioden och kostnandsredovisningen till den utländska finansieringsmottagaren, som betalar koordinatorns faktura.
 4. Den utländska finansieringsmottagaren gör en rapport och redovisning till Business Finland. I redovisningen ingår kostnadsspecifikationen och revisionsrapporten som koordinatorn lämnat in.
 5. Business Finland kan betala ut gottgörelsen till den utländska finansieringsmottagaren om rapporten, redovisningen, kostnadsspecifikationen och revisionsrapporten har skickats in till Business Finland inom utsatt tid.

Projekt och marknadsföring

Finansierade företag i 2019

Anagram Ab
Dramacorp Ab
Gutsy Animations Oy
Kinocompany Oy
Luminoir Oy
MRP Matila Röhr Productions Oy
Netflix Inc.
Oy Bufo Ab
Oy Rabbit Films Ltd
StudioCanal S.A.S
Warner Bros International Television Finland Oy
Yash Raj Films India

Finansierade företag i 2018

Dionysos Films Oy
Euphoria Film Oy
Fire Monkey Productions Oy
Fisher King Oy
Handmade Films in Norwegian Woods As
Kaiho Republic Oy
Marianna Films Oy
MRP Matila Röhr Productions Oy
Nice Drama Ab
SF Studios Productions Ab
Snapper Films Productions Oy
Walt Disney EMEA Productions Limited
Warner Bros International Television Production Oy
Zodiak Finland Oy

Finansierade företag i 2017

A Films Inc  
Art Films Production AFP Oy
Black Spark Film & TV Ab
Dionysos Films Oy
Elokuvaosakeyhtiö Suomi 2017 Oy
Fisher King Oy
Gigglebug Entertainment Oy
Gutsy Animations Oy
Helsinki -filmi Oy
Iron Sky Universe Oy
Långfilm Productions Finland Oy
Making Movies - Nordberg & Aho Oy
Moskito Television Oy
MRP Matila Röhr Productions Oy
Saamifilmi Oy
Vertigo Production Oy 
Yellow Film & TV Oy

Artiklar om Produktionsincitament

Variety (5.2.2017)
ScreenDaily (24.2.2017)
The Standard (16.3.2018)
Variety I (29.10.2018)
Variety II (29.10.2018)
Variety III (29.10.2018)

Audiovisual Production Incentive showreel

Vi delta i följande händelser (2019)

AFCI Week, Los Angeles 2.-5.4.2019
Festival de Cannes/Le Marché du Film 14.-25.5.2019
Helsinki Script 6.9.2019
MIPCOM, Cannes 14.-17.10.2019
American Film Market, Los Angeles 6.-13.11.2019
Focus London 3.-4.12.2019
Content London 3.-6.12.2019

Kredit instruktioner

Läs här (pdf)

Business Finland Audiovisual Production Incentive -logo (print)
Business Finland Audiovisual Production Incentive -logo (web)