Tjänster för
forskningsorganisationer

För finländska kunder » Tjänster » Forskningsorganisationer

Business Finlands tjänster för forskningsorganisationer

Business Finland finansierar forskning vars resultat finländska företag kan utnyttja inom sin export.