Siirry sisältöön

Uutta arvoa tekoälystä ja alustataloudesta

Tavoitteenamme on nostaa Suomi maailman parhaaksi paikaksi kehittää ja hyödyntää tekoälyä ja alustataloutta liiketoiminnassa.

AI Business -ohjelma tähtää suomalaisen digitaalisen palveluliiketoiminnan kasvattamiseen globaaleilla markkinoilla. Tekoälyn ja alustatalouden avulla voidaan automatisoida tällä hetkellä paikkariippuvaisia toimintoja ja palveluja. Näin Suomelle syntyy mahdollisuus tuottaa merkittäviä globaaleja palveluja.

Ohjelman
kuvaus

KOHDERYHMÄT

AI Business -ohjelma on tarkoitettu kaikille suomalaisille yrityksille, jotka tähtäävät kasvuun ja kansainvälistymiseen. Yritys voi hakea rahoitusta joko omaan yksittäiseen kehityshankkeeseen tai yhteiseen kehityshankkeeseen muiden yritysten ja tutkimusorganisaatioiden kanssa.

Ohjelman kohderyhmänä ovat myös tutkimusorganisaatiot, jotka tutkivat yhdessä yritysten kanssa tekoälyä ja alustataloutta sekä julkiset toimijat, jotka kehittävät innovatiivisia julkisia palveluja hankinnan keinoin yhteistyössä yritysten kanssa.

Palvelut

Yrityksille:

 • Rahoitusta tekoäly- ja alustataloustutkimukseen, tuotteiden ja palvelujen arvon kasvattamiseen tekoälyn ja alustatalouden keinoin sekä uusien disruptiivisten palvelujen kehittämiseen
 • Tukea osaamisen kehittämiseen (AI Breakfast -tilaisuudet verkostoitumiseen ja vertaisoppimiseen, yhteistilaisuudet verkostoitumiseen muiden Business Finlandin ohjelmien kanssa)
 • Kansainvälisiä verkostoja ja uusia kumppanuuksia. Käynnistämme parhaillaan innovaatioyhteistyötä Ranskan kanssa. Tarjoamme myös tietoa sopivasta EU-rahoituksesta ja kumppaneista
 • Pk- ja startup-yritykset voivat saada maksutonta laskentakapasiteettia merkittäviin tutkimusprojekteihinsa, joita Business Finland rahoittaa osana AI Business -ohjelmaa (AI laskentatuki, pdf).  Laskentapalvelun tarjoaa Tieteen tietotekniikan keskus CSC
 • Houkuttelemme kansainvälisiä kumppaneita investoimaan Suomeen ja kotimaisten yritysten asiakkaiksi
 • Uutta tietoa tekoälystä ja alustataloudesta
 • Markkinatietoa valikoiduista markkinoista ja kohderyhmistä

Tutkimusorganisaatioille:

 • Rahoitusta (Co-Creation ja Co-Innovation) ja yrityksiä tutkimuskumppaneiksi esimerkiksi seuraaviin aihealueisiin: nykyisten tekoälyteknologioiden puutteita ratkaisevat uudet teknologiat (esim. pienempi datan määrä, läpinäkyvyys, helppokäyttöisyys), luonnollisten kielten prosessointi (erityisesti kieliriippumattomat ratkaisut), ihmisen ja tekoälyn optimoitu yhteistoiminta, alustatalouden uudet liiketoimintamallit ja tekoälyn soveltaminen uusille alueille
 • Verkostoitumista tutkimusprojektien välillä

Julkisille toimijoille:

Nelivuotisen ohjelman (2018-2022) laajuus on 200 miljoonaa euroa, josta Business Finlandin osuus on noin puolet. Lisäksi Kasvumoottori-rahoitusta voidaan käyttää esimerkiksi sellaisten digitaalisten alustojen kehittämiseen, joista syntyy merkittäviä verkostovaikutuksia.

TAVOITTEET

 • Lisätä suomalaisten yritysten kilpailukykyä ja tuottavuutta luomalla uusia tekoälyyn ja alustatalouteen perustuvia innovaatioita
 • Kasvattaa tekoälyteknologioiden ja digitaalisten alustojen osaamista yrityksissä, tutkimuslaitoksissa ja yliopistoissa
 • Edistää yksityisen ja julkisen sektorin yhteistyötä digitaalisilla alustoilla innovaatioiden synnyttämiseksi
 • Tehostaa julkisen sektorin tuottavuutta kannustamalla tekoälyyn ja alustatalouteen perustuvien innovaatioiden kehittämiseen ja käyttöönottoon
 • Rakentaa Suomeen alustataloutta ja tekoälyä hyödyntäviä innovaatio- ja liiketoimintaekosysteemejä ja tehdä Suomesta globaalisti houkutteleva kohde sijoituksille

Tilaa ohjelman uutiskirje! Saat tietoa markkinamahdollisuuksista, tapahtumista ja uutisia kuukausittain. Lähetä sähköpostia ohjelmakoordinaattori Julia Reposelle, julia.reponen (at) businessfinland.fi.

Ota
yhteyttä

Head of AI Business

Outi Keski-Äijö

+358 50 5577 663
Account Lead (tekoäly)

Aki Ylönen

+358 50 395 2603
Program Coordinator

Julia Reponen

+358 50 433 7568