Siirry sisältöön

Proof-of-Concept-rahoitus

Business Finlandin AI Business -ohjelmassa rahoitetaan suomalaisille, kansainvälistä kilpailuetua tavoitteleville pienille ja keskisuurille yrityksille sekä Midcap-yrityksille (konsernitason liikevaihto alle 300 MEUR) tekoälyn hyödyntämiseen liittyviä tutkimuksellisia Proof-of-Concept-projekteja.

Rahoitettavissa hankkeissa on tavoitteena tutkia uusien tekoälyteknologioiden toimivuutta ja soveltuvuutta ratkaisemaan olemassa olevaa ongelmaa. Rahoitusta kohdennetaan erityisesti projekteihin, joissa tavoitteena on itsenäinen oppiminen datasta. Ratkaisulla on oltava merkittäviä myönteisiä vaikutuksia hakijan kansainväliseen kilpailukykyyn. Ratkaisu voi perustua avoimiin lähdekoodin ohjelmistoihin/kirjastoihin (AI Frameworks) kuten esim. Tensorflow ja PyTorch tai kaupallisiin kolmannen osapuolen ratkaisuihin. 

Ratkaistava ongelma voi liittyä:

 • olemassa olevan tuotteen/palvelun arvon kasvattamiseen
 • TAI
 • kokonaan uuden tuote- tai palvelukonseptin tutkimiseen. 

Rahoitusta hakevilla yrityksillä on tyypillisesti valmis tuote tai palvelu, jonka arvoa voidaan kasvattaa tekoälyteknologioilla. Yli viisivuotiaat pk-yritykset tai MidCap-yritykset voivat aloittaa tutkimaan myös uusia tuote- ja palvelukonsepteja. HUOM! Nuoret innovatiiviset yritykset -rahoitusohjelmaan parhaillaan osallistuvat yritykset EIVÄT VOI HAKEA tätä tutkimusrahoitusta.

Tutkimusprojektin tuloksena ei ole tarkoitus syntyä valmista tuotetta tai palvelua. Tarkoituksena on saada tietoa siitä, voidaanko uusilla tekoälyteknologioilla parantaa nykyisen tuotteen tai palvelun arvoa riittävästi, jotta uutta tuote- tai palveluversiota kannatta lähteä tuotteistamaan tai voiko tekoälyteknologiaa käyttää menestyksekkäästi uudessa tuote- tai palvelukonseptissa. Tutkimuksellisissa Proof-of-Concept-hankkeissa rahoitetaan vain tekoälyteknologioiden soveltamiseen kohdistuvaa tutkimusta, ei laajemmin yrityksen muuta kehitys- tai tutkimustoimintaa.

Projektin koko Proof-of-Concept-hankkeissa on tyypillisesti n. 100 000 euroa, johon pk-yritykset voivat saada avustusta enintään 50 % ja Midcap-yritykset enintään 40 % projektin hyväksytyistä kustannuksista. Business Finland ei rahoita projekteja, joiden kokonaiskustannukset jäävät alle 60 000 euron. Ennakkoa ei makseta, joten yrityksellä täytyy olla rahoitus varattuna projektin alussa. Rahoitus on tuotekehitysavustusta, ei de minimis -rahoitusta. Projekti toteutetaan tiiviissä aikataulussa. Tyypillinen kesto on noin kuusi (6) kuukautta. Business Finlandilla on valmius jatkorahoittaa kehitystyötä, mikäli ensimmäiselle vaiheelle asetetut tavoitteet saavutetaan.

Hakemusta jätettäessä yrityksellä pitää olla hyvä ymmärrys ongelmakentästä ja tarvittava data käytettävissä. Hakemuksessa on tärkeää, että hakija pystyy kertomaan selvästi:

 • mikä on ratkaistava ongelma
 • mitkä ovat sen ratkaisuvaikutukset hakijan liiketoimintaan
 • mitä tekoälyteknologiaa/teknologioita sovelletaan
 • mitä muita mahdollisia ratkaisuvaihtoehtoja on olemassa/kehitteillä
 • mitä dataa aiotaan käyttää tekoälyn kouluttamiseen
 • kuinka tulokset testataan
 • mikä on onnistuneen tutkimuksen konkreettinen ja mitattava tavoite
 • kuinka onnistuneen tutkimuksen tulokset hyödynnetään

Jos hankkeesi sopii edellä mainittuun kuvaukseen, tee alustava projektisuunnitelmaluonnos ja ota yhteyttä

Aki Ylönen
Business Finland
aki.ylonen (at) businessfinland.fi
+358 50 3952 603

Outi Keski-Äijö
Business Finland
outi.keski-aijo (at) businessfinland.fi
+358 50 5577 663

Lue lisää AI Business -ohjelman innovaatiorahoituksesta ja kansainvälistymispalveluista.