Siirry sisältöön

250 miljardin akkumarkkinat odottavat ottajaansa

Ilmastonmuutos on luonut valtavan globaalin kysynnän kestäville akkuteknologioille ja -palveluille.  Batteries from Finland tuo yhteen Suomen liiketoimintaekosysteemin, jonka myötä asemoidumme johtavaksi teknologia- ja palvelutarjoajaksi globaaleilla markkinoilla. Teemme Suomesta kansainvälisiä akkuteollisuuden toimijoita kiinnostavan liiketoiminta-alustan. Batteries from Finlandin avulla Suomi hakee kansainvälistä kärkipaikkaa myös akkujen kierrätyksen osaajana.

Tutustu täsmätoimiin

Ohjelman
kuvaus

Akkuala voimakkaassa kasvussa

Akkujen tarve yli kymmenkertaistuu maailmassa vuosina 2015–2020. Niiden tarvetta lisää erityisesti sähköisen liikenteen ja uusiutuvan energian käytön lisääntyminen. Euroopan akkumarkkinoiden arvon on ennustettu kasvavan 250 miljardiin euroon vuoteen 2025 mennessä.

Suomesta löytyy osaamista ja raaka-aineita

Maailman akuista 80 prosenttia valmistetaan tällä hetkellä Aasiassa. Pitkäkestoisempien ja turvallisten akkujen valmistuksen osaamista halutaan kehittää myös Euroopassa.

Suomesta löytyy vahvaa osaamista koko akkuarvoketjussa: kaivosteollisuus, akkuraaka-aineiden jatkojalostus, akkujen valmistamiseen ja käyttöön liittyvät teknologiat ja palvelut sekä latausteknologiat ja kierrätys.

Suomi on harvoja maita, jonka maaperästä löytyy kaikkia keskeisimpiä litium-ioniakkujen valmistuksessa tarvittavia mineraaleja: kobolttia, nikkeliä, litiumia ja grafiittia. Suomella on kaikki edellytykset merkittävän akkuklusterin luomiseen, jonka avulla voimme nostaa jalostusarvoa Suomessa.


Kuva: Akkuarvoketjun eri osa-alueiden liiketoiminnan kypsyys Suomessa

Suomella vetovastuu Euroopan akkukierrätyksen tutkimuksesta

Akkujen kierrätys tulee jatkossa olemaan keskeinen globaali haaste. EU-komissio on laatinut akkuja koskevan eurooppalaisen strategisen toimintasuunnitelman. Siihen on koottu kattava joukko konkreettisia toimenpiteitä innovatiivisen, kestävän ja kilpailukykyisen akkujärjestelmän ekosysteemin kehittämiseksi. Kierrätys akkuarvoketjun jokaisessa vaiheessa materiaaleista sovelluksiin ja tuotteisiin on yksi näistä toimenpiteistä.

EU:ssa on valmisteilla pilottihanke, jonka tavoitteena on, että mahdollisimman suuri osa akkumateriaaleista saataisiin taloudellisesti kannattavasti palautumaan akkutuotantoon siten, että kierrätys yhdistyisi alkutuotantoon. Euroopan komission pyynnöstä Suomi on ottanut vetovastuun akkukierrätyksen kehittämisestä Euroopassa. Tämä tarjoaa myös yrityksillemme näköalapaikan kehittää ja tarjota omia ratkaisujaan näihin haasteisiin. Akkukierrätyksen projektia vetää Outotec yhdessä Aalto-yliopiston kanssa. Business Finland on vahvasti mukana edistämässä hanketta. 

Batteries from Finland tavoitteet

Batteries from Finland -kokonaisuus rakentaa verkostoja, joilla päästään mukaan eurooppalaiseen ja sen kautta globaaliin akkuverkostoon. Samalla Suomeen houkutellaan alan ulkomaisia investointeja. Aktiviteeteilla myötävaikutetaan osaamispohjan ja kansainvälisen kilpailukyvyn kasvattamiseen koko arvoketjussa niin akkujen raaka-aineiden tuottamisesta kennojen valmistukseen kuin akkuihin liittyviin sovelluskohteisiin ja palveluihin.

Business from Finlandin käynnistämän suomalaisen akkutoimialan aktivointikokonaisuuden tavoitteena on

 • luoda Suomeen kansainvälisesti kilpailukykyinen akkualan liiketoimintaekosysteemi
 • nostaa Suomi akkujen kierrätysosaamisen johtavaksi maaksi
 • kasvattaa alan yritysten tarjoamaa, kytkeä suomalaiset toimijat osaksi kansainvälisiä verkostoja ja kasvavia markkinoita
 • houkutella kansainvälisiä akkukennojen, -komponenttien ja -kemikaalien valmistajia sekä näiden t&k&i -keskuksia Suomeen
 • varmistaa Business Finlandin verkostojen ja palveluiden hyödyntämien

Mitä Batteries from Finland tarjoaa?

Batteries from Finlandin palvelut on suunnattu kasvuhakuisille yrityksille ja tutkimusorganisaatioille, jotka työskentelevät akkumateriaalien, akkujen, kennojen, akkusovellusten tai niiden kierrätyspalveluiden parissa.

Tarjoamme:

 • Kontakteja ja kansainvälisiä verkostoja
 • Rahoitusta kasvuhakuisille yrityksille
 • Kansainvälistä näkyvyyttä
 • Yhteistyön tuottamia synergiaetuja. Yhteistyö mahdollistaa myös laajemman tuote- ja palvelutarjooman.

Ohjelmassa keskitytään tällä hetkellä seuraaviin strategisiin teemoihin:

 • Akkujärjestelmiin liittyvät teknologiat
 • Akkusovellusten kehittäminen vaativaan käyttöön
 • Jäljitettävyys arvoketjussa
 • Akkujen turvallisuus
 • Litiumioniakkujen suuren mittaluokan kierrätys  
 • Akkuraaka-aineet ja -kemikaalit

Tarkempaa tietoa teemoista löydät v. 2019  julkaistusta akkuteollisuutta käsittelevästä selvityksestä (sivut 62-66).

Miten mukaan?

Ohjelmaan halutaan yrityksiä, jotka ovat kasvuhaluisia ja kasvukykyisiä ja jotka kansainvälistyvät voimakkaasti. Ohjelman palvelut ovat akkutoimialaa kehittävien yritysten käytettävissä.

Jos yrityksesi on kiinnostunut Batteries from Finland -palveluista, ota yhteyttä Ilkka Homaseen, ilkka.homanen (at) businessfinland.fi.

Yritykset voivat hakea rahoitusta jatkuvasti. Rahoitushakemukset lähetetään Business Finlandin sähköiseen asiointipalveluun. Hakemuksen viitetietokenttään tulee teksti ”Batteries from Finland”. Ennen hakemuksen lähettämistä on hyvä olla yhteydessä Business Finlandin asiantuntijoihin.

Sähköiseen asiointipalveluun

Ota yhteyttä

Head of Batteries from Finland

Ilkka Homanen

+358 44 577 4430
Head of Invest in Finland, Cleantech

Markku Kivistö