Siirry sisältöön

Maailman pelastaminen on kannattavaa liiketoimintaa

Globaali kysyntä biopohjaisista- ja kiertotalousratkaisuista kasvaa voimakkaasti. Suomi on jo tunnettu biopohjaisesta osaamisesta ja innovatiivisista ratkaisuista. Kestävät ratkaisut ja liiketoimintamallit tuovat kilpailuetua kansainvälisillä markkinoilla, ne vahvistavat yrityksen brändiä ja avaavat uusia mahdollisuuksia menestykseen.

Business Finlandilla täsmätoimia valmistavan teollisuuden viennin edistämiseksi koronakriisin aikana.

Tutustu täsmätoimiin

Ohjelman kuvaus

Kiertotaloudesta uutta kasvua ja liiketoimintaa

Kiertotalous ei ole vain kierrätystä. Kiertotaloudessa koko arvoketjun kattavaa lisäarvoa luodaan uusilla liiketoimintamalleilla: 

  • Tuotteen eliniän pidentäminen
  • Tuote palveluna
  • Jakamisalustat
  • Uusiutuvat raaka-aineet ja energialähteet
  • Resurssitehokkuus, kierrätys ja sivuvirtojen hyödyntäminen

Digitaaliset liiketoiminta-alustat ja ratkaisut mahdollistavat yritysten uudenlaista yhteistyötä, verkostoja ja synergiaa. Data, tekoäly ja robotiikka uudistavat myös materiaalivirtojen hallintaa, jäljitystä, vaihdantaa ja logistiikkaratkaisuja.

Muovia ja muita ympäristöä kuormittavia raaka-aineita korvaavilla biopohjaisilla tai kierrätetyillä tekstiili- ja pakkausmateriaaleilla on valtavat globaalit markkinat. Erityisesti korkealuokkaisissa kuitupakkauksissa Suomi on merkittävä toimija globaaleilla markkinoilla. 

Kansainvälisille markkinoille

Bio and Circular Finland -ohjelma tukee yrityksiä kansainvälistymisessä monin eri tavoin. Yhdessä Team Finlandin kansainvälisen verkoston kanssa autamme yrityksiä tunnistamaan potentiaalisimmat kohdemarkkinat, löytämään oikeat kontaktit ja asiakkaat sekä rakentamaan yhteistarjoamia kansainvälisille markkinoille.

Ohjelman tavoitteet

Ohjelma tukee kilpailukykyisten bio- ja kiertotalousratkaisujen ja ekosysteemien kehitystä sekä neuvoo eteenpäin EU-rahoituksen hakemisessa. Tavoitteemme on kasvattaa bio- ja kiertotalousratkaisujen vientiä. Uusien innovaatioden kehittämistä tuetaan kiertotalouden eri sektoreilla ja erityisesti tekstiilien ja rakentamisen uusissa sovelluksissa.

 

Ohjelman palvelut

Ohjelma tarjoaa kansainvälistymispalveluja, rahoitusta ja verkostoja. Ohjelman yritysten käytössä ovat Business Finlandin normaalit rahoitusinstrumentit kansainvälistymisen edellytysten tueksi sekä Business Finland verkoston asiantuntijat, jotka tunnistavat markkinamahdollisuuksia maailmalla ja tarjoavat kontakteja. 

Haetaan yrityskumppaneita

Ohjelma edistää bio- ja kiertotalouden ekosysteemien rakentumista. Ekosysteemeissä vauhditetaan tutkimustiedon hyödyntämistä ja uusien suomalaisten vientituotteiden kehittämistä. Alla esitellään ohjelman kautta rahoitettuja Co-Creation -hankkeita, joissa yritykset ja tutkimusorganisaatiot kehittävät uudenlaisia tutkimusideoita ja rakentavat yhteistyöverkostoja mahdollista Co-Innovation -yhteishanketta varten. Osaan verkostoista haetaan uusia kumppaneita.

 
Waste to Wear – From textile waste to sustainable materials for textiles, fashion and wearables

Circular economy ecosystem for waste-to-energy sector


Tulokset

Ohjelma synnyttää innovaatioekosysteemejä

Bio & Circular -ohjelman rahoituksella on mahdollista tukea innovaatio- ja vientiekosysteemien kehittymistä. Ekosysteemin muodostavat yritykset, tutkimuslaitokset, asiakkaat ja kunnat jotka osallistuvat yhteisiin tutkimus- ja kehityshankkeisiin sekä vaikuttavat tavoitteita tukevan liiketoimintaympäristön syntymiseen.

Esimerkkejä ohjelmassa käynnistyneistä ekosysteemeistä:

 CARBO – Kohti hiilineutraalia maitoketjua

 ForBest – Ympäristöystävällisempiä tekstiilejä puusta

 UPM rakentaa uutta ekosysteemä puupohjaisille biolääketieteen ratkaisuille

  
 Ympäristökädenjälki kertoo positiivisista ympäristöteoista

 

Metallien uusiokäyttö lääkkeeksi kestävyysvajeeseen

 

Ota yhteyttä

Ohjelmapäällikkö

Marika Ollaranta

+358 50 4804611
Uusien ekosysteemien sparraus (metsä, bio, muovi, vesi)

Tuomas Lehtinen

+358 50 557 7695
Uusien ekosysyteemien sparraus (metalli- ja kaivosteollisuus)

Kari Keskinen

+358 50 557 7843
UUSIEN EKOSYSTEEMIEN SPARRAUS (MUOVI, RUOKA, VESI, BIOTALOUS)

Sampo Tukiainen

+358 50 598 6142