Siirry sisältöön

Maailman pelastaminen on kannattavaa liiketoimintaa

Globaali kysyntä biopohjaisista ja kiertotalousratkaisuista kasvaa voimakkaasti ja Suomi tunnetaan jo kiertotalouden pioneerinä. Asiakasyrityksemme etsivät ratkaisuja vähentääkseen hiilijalanjälkeä, materiaalin kulutusta, lisätäkseen materiaalin kiertoa sekä vähentääkseen muovin käyttöä. Kestävät liiketoimintamallit tuovat kilpailuetua kansainvälisillä markkinoilla, vahvistavat yrityksen brändiä ja avaavat uusia mahdollisuuksia menestykseen. Bio & Circular Finland -ohjelma järjestää palveluja suomalaisille yrityksille, jotka tarjoavat kansainvälisesti kilpailukykyisiä innovatiivisia bio- ja kiertotalouden ratkaisuja. Ohjelman toiminta painottuu vientiin, aktiviteetteihin kohdemarkkinoilla sekä innovatiivisten ekosysteemien rakentamiseen.

Bio- ja

kiertotalous

Biotalous 

Biotalous perustuu uusiutuvien luonnonvarojen kestävään käyttöön. Biopohjaisilla tuotteilla voimme vähentää ympäristöä kuormittavien aineiden, kuten fossiilisen öljyn, kivihiilen ja muovin käyttöä. Tavoitteena on, että luonnonvaroja ja ravinteita käytetään ja kierrätetään tehokkaasti. Samalla huolehditaan luonnon monimuotoisuudesta. Biotalous lisää maiden omavaraisuutta, vauhdittaa talouskasvua ja auttaa saavuttamaan hiilineutraalin yhteiskunnan. Ohjelman tavoitteena on myös rahoittaa teknologioiden kehitystä, jotka voidaan skaalata myymällä laite/kone ja lisensioimalla teknologia maailmalle, jolloin biotalouden harjoittaminen on mahdollista myös lähellä markkinoita ja raaka-aineita. 

Kiertotalous

Kiertotalous on keino vähentää luonnonvarojen käyttöä sekä tehostaa materiaalien käyttöä. Kiertotaloudessa materiaaleja hyödynnetään tehokkaasti ja kestävästi, ja ne pysyvät kierrossa pitkään ja turvallisesti. Tuotteita myös jaetaan, vuokrataan, korjataan ja kierrätetään. Palvelullistaminen on osa kiertotaloutta. Kiertotalous on uusi talouden toimintatapa, joka tuottaa taloudellista hyvinvointia maapallon kantokyvyn rajoissa. Se hyödyntää digitalisaatiota tehokkaasti ja uudistaa yhteiskunnan rakenteita ja toimintamalleja. Suomen vähähiilinen kiertotalousstrategia julkistettiin tammikuussa 2021. Suomi on merkittävä toimija globaaleilla markkinoilla erityisesti korkealuokkaisissa kuitupakkauksissa.

Kiertotalous ei siis ole vain kierrätystä, vaan koko arvoketjun kattavaa lisäarvoa tuodaan uusilla liiketoimintamalleilla:

 • Tuotteen eliniän pidentäminen
 • Tuote palveluna
 • Jakamisalustat
 • Uusiutuvat raaka-aineet ja energialähteet
 • Resurssitehokkuus, kierrätys ja sivuvirtojen hyödyntäminen.

Ohjelman

palvelut

Innovaatioekosysteemien synnyttäminen ja rahoitus

Ohjelman rahoituksella on mahdollista tukea innovaatioekosysteemien muodostamista ja kehitystä. Uusien innovatiivisten ekosysteemien tulee vastata globaaliin ongelmaan ja niillä tulee olla viennillisiä tavoitteita. Arvoverkkojen muuttuminen on kiertotaloudelle on ominaista ja myös ekosysteemiin osallistuvat tahot ovat usein aiempaa moninaisempia. Tällä hetkellä vahvimmat innovaatioekosysteemit keskittyvät pakkauksiin, tekstiileihin ja biopohjaisiin ratkaisuihin, muovin kierrätykseen sekä yritysten välisiin sivuvirtoihin (zero waste). Tulevaisuuden hankkeet keskittyvät uusiin tapoihin tuottaa ruokaa ja proteiineja sekä synteettiseen biologiaan. Ekosysteemit saavat ohjausta myös EU-rahoitukseen liittyen. 

Kansainvälistymispalvelut

Ohjelma tukee yrityksiä kansainvälistymisessä monin eri tavoin. Yhdessä Team Finlandin kansainvälisen verkoston kanssa autamme yrityksiä tunnistamaan potentiaalisimmat kohdemarkkinat ja tavoiteltavat yritykset, löytämään oikeat kontaktit sekä rakentamaan yhteistarjoamia globaaleille markkinoille. Lisäksi ohjelma tuottaa yritysten käyttöön markkina- ja kulttuuritietoa kohdemaista, esimerkiksi regulaatiokatsauksia ja bio- ja kiertotalouskohtaisia EU-rahoitusinfoja sekä esimerkiksi järjestää kohdemaissa lehdistönäkyvyyttää yrityksille.

Ohjelman strategisia kohdemarkkinoita:

Yhdysvallat
Yhdysvalloissa hyödynnetään Mainen ja Michiganin osavaltioiden kanssa tehtyä Memorum of Understanding (MoU) –sopimusta ja synnytetään innovaatioekosysteemejä sekä järjestetään yritys-, verkostoitumi- ja vientitapahtumia liittyen erityisesti puurakentamiseen, biopohjaisiin ratkaisuihin ja kestäviin tekstiileihin. Lisäksi Yhdysvalloista on saapunut Suomeen lukuisia delegaatioita ja yritysvieraita. Nämä vierailut jatkuvat syksyllä 2021 covid-19-tilanteen niin salliessa.

Japani
Japanissa ohjelma pyrkii muodostamaan uusia ekosysteemejä ja järjestää yritystapaamisia, joista seuraava on kesäkuussa 2021. Lisäksi olemme mukana Tokyon tekstiilimessuilla lokakuussa 2021 sekä Home and Building –messuilla marraskuussa 2021 sivutapahtuman muodossa. Olemme aktiivisena osapuolena myös Business Finlandin operoimassa Metsä-paviljongissa Tokiossa Suomen suurlähetystön alueella vuoden 2021 loppuun saakka.

Eurooppa
Euroopan maihin järjestämme yritystapaamisia erityisesti biopohjaisten materiaaleihin sekä pakkaus- ja tekstiiliratkaisuihin liittyen. Tavoitteemme on tuottaa ratkaisuja ekologisesti kestävien markkinoiden mahdollistamiseksi. Olemme esimerkiksi juuri tuottaneet asiakkaidemme käyttöön pakkausregulaatiotutkimuksen. Kestäviä tekstiiliratkaisuja tuottaville yrityksille olemme rakentamassa brändikuvausta. Lisäksi mahdollistamme tekstiili- ja pakkausyrityksille suomalaisten yritysten keskinäisen verkostoitumisen kuukausittaisten työpajatapaamisten muodossa.

Venäjä
Venäjälle järjestämme yritystapaamisia, kokoamme yhteistarjoamia sekä organisoimme Venäjältä Suomeen suuntautuvia delegaatioita ja yritysvierailija. Lisäksi keskitymme Waste to value –projektiin, jonka puitteissa haetaan ratkaisuja Venäjän jäteongelmaan.

Verkostoituminen 

Bio & Circular -ohjelma pyrkii mahdollistamaan yritysten rahoitusten hankkimisen ja kansainvälisten verkostojen rakentamisen. Lisäksi osallistumme aktiivisesti kansallisen strategian muodostamiseen. Ohjelman kansainväliseen verkostoon kuuluvat Business Finlandin globaali verkosto, ulkoministeriö, maailmanpankki ja sen alajaostot, YK, vaikuttajaverkostot, globaalit yritykset ja sijoittajat sekä kaupungit. Lisäksi teemme yhteistyötä oppimiskeskus Nordic Circular HotSpotin ja Pohjoismaiden ministerineuvoston alaisen organisaation Nordic Innovation kanssa. 

Kotimaassa toimimme ohjausryhmässä muun muassa seuraavissa projekteissa:

 • Ympäristöministeriön hiilineutraali kiertotalousstrategia
 • Työ- ja elinkeinoministeriön kansallinen biotalousstrategia
 • Korkeakoulujen kiertotalouden yhteishanke CICAT2025
 • Sustainable Industry Ecosystem
 • Ympäristöministeriön puurakentaminen-hanke
 • Ympäristöministeriön jätealan yhteistyöryhmä
 • VTT:n tekstiiliteollisuuden tiekartta
 • Ravinteiden kierrätyksen kokeiluohjelma

 

Miten mukaan?

Bio & Circular -ohjelman tavoitteena on kasvattaa eri sektoreiden bio- ja kiertotalousratkaisujen vientiä. Ohjelmaan halutaan mukaan yrityksiä, jotka ovat kasvuhaluisia ja -kykyisiä ja jotka pyrkivät kansinvälistymään voimakkaasti. Ohjelman palvelut ovat innovatiivisten bio-ja kiertotalousyritysten käytettävissä. Palvelut löytyvät tapahtumalistauksesta alempaa tältä sivulta. Lisätietoja vastuualueiltaan antavat ohjelman henkilöt, joiden yhteystiedot löytyvät alta. Voit myöt tilata ohjelman uutiskirjeen tästä

Yritykset voivat myös hakea rahoitusta. Rahoitushakemukset lähetetään Business Finlandin sähköiseen asiointipalveluun.

 

Haetaan yrityskumppaneita:

   TEPAKETJU  – co-innovation-hanke kiertotalouden mukaisten liiketoimintamallien ja
                            palvelukonseptien kehittämiseksi

 

Esimerkkejä ohjelmassa käynnistyneistä ekosysteemeistä:

 CARBO – Kohti hiilineutraalia maitoketjua

 ForBest – Ympäristöystävällisempiä tekstiilejä puusta

 UPM rakentaa uutta ekosysteemä puupohjaisille biolääketieteen ratkaisuille

  
 Ympäristökädenjälki kertoo positiivisista ympäristöteoista

 

 Metallien uusiokäyttö lääkkeeksi kestävyysvajeeseen

 

Ota yhteyttä

Ohjelmapäällikkö

Outi Suomi

+358 50 572 7530
Uusien ekosysteemien sparraus (metsä, bio, muovi, vesi)

Tuomas Lehtinen

+358 50 5577 695
Uusien ekosysyteemien sparraus (metalli- ja kaivosteollisuus)

Kari Keskinen

+358 50 5577 843
Uusien ekosysteemien sparraus (muovi, ruoka, vesi, puurakentaminen)

Ilmari Absetz

+358 50 5577 837
Ohjelmakoordinaattori

Emmi Nahi

+358 50 433 7122