Siirry sisältöön

Kuluttajakaupasta kasvava vientiala

Experience Commerce Finland -ohjelma (2019-2023) tehostaa suoraan kuluttajille myyvien yritysten (direct to consumer, D2C) kansainvälistä kasvua. Tavoitteena on lisätä yritysten kyvykkyyttä vastata digiajan asiakkaiden odotuksiin yksilöllisestä ja saumattomasta asiakaskokemuksesta.

Miten arvioida vastuullisuutta kuluttajakaupassa?

Tervetuloa valmennuksiimme, jossa käymme kohta kohdalta Vastuullisuuden pelikirjan (Sustainability Playbook) sisältöä ja työkaluja. Webinaarisarjan toisessa osassa syvensimme ymmärrystä vastuullisesta bisneksestä sellaisten ESG-kriteerien kautta, jotka soveltuvat erityisesti kuluttajakaupan pienille tai keskisuurille yrityksille.

Jäikö toinen osa väliin?

Jatka sarjan katsomista ja perehdy vastuullisuustoimien arviointiin:

  1. Tutustu siihen millaisia ulkoisia paineita vastuullisuuden raportointiin ja toteutukseen tulee yrityksen ulkopuolelta mm. regulaation kautta.
  2. Löydä linkkejä erilaisiin kaupan alalle sopiviin vastuullisuuden standardeihin kuten NSRS, Rank a Brand tai Kestävän liiketoiminnan johtamisen työkalu.
  3. Arvioi kuratoidun vastuullisuuskriteeristön avulla yrityksenne vaikuttavuus ympäristövastuun, sosiaalisen vastuun ja taloudellisen vastuun näkökulmista. Tähän on apuna tarjoamamme excel-työkalu.
  4. Analysoi yritystänne koskevien vastuullisuuskriteerien olennaisuutta niiden vaikutusten suuruuden sekä asiakkaille että liiketoiminnalle luotavan arvon näkökulmista. Tämä luo pohjan seuraavan webinaarin aiheelle eli strategisten päätösten ja priorisointien tekemiselle.

Katso koko webinaari: Miten vastuullisuustoimia voi arvioida, 16.2.2023

Aiemmat osat:
25.1.2023: Mitä on vastuullinen liiketoiminta? 

Seuraava webinaari 21.3. käsittelee sitä miten vastuullisuus on osa strategiaa. Ilmoittaudu tästä

 

Vastuullisuuden pelikirja – Sustainability Playbook

 

Ohjelman

kuvaus

Kuluttajaliiketoiminta on murroksessa. Asiakkaat tekevät valintoja globaalisti ja kasvava enemmistö heistä odottaa personoitua, kokonaisvaltaista kokemusta yritysten ja brändien kanssa. Kanavat sulautuvat yhteen ja rajat katoavat. Älykkäät teknologiat mahdollistavat asiakkaiden reaaliaikaisen tavoittamisen, entistä tarkemman datan keräämisen ja personoidun, elämyksellisen asiakaskokemuksen rakentamisen.

Suomalaisilla kuluttajasektorin yrityksillä on laadukkaita, kestävän kehityksen arvojen mukaisia tuotteita ja palveluita, joilla on kysyntää maailmalla. Haastamme yrityksiä tarttumaan mahdollisuuteen, koska Suomen vienti tarvitsee monipuolisemman rakenteen suhdanteiden tasaamiseksi. 

Experience Commerce Finland -ohjelma auttaa yrityksiä hyödyntämään mahdollisuuksia, jotka syntyvät toisaalta kuluttajien käyttäytymisen ja arvojen muutoksesta, toisaalta älyteknologioiden tuomista keinoista tehostaa myyntiprosessia ja parantaa asiakaskokemusta.

Rahoituksemme ja palveluidemme avulla yritykset voivat uudistaa bisnesmallejaan ja kehittää vetovoimaisia brändejä sekä tulevaisuuden kaupan teknologioita. Ohjelma on osa Business Finlandin uutta Consumer Business -fokusaluetta, joka on perustettu tarpeelle monipuolistaa Suomen vientirakennetta.

Kohderyhmät

Ohjelman kohderyhmiä ovat tuotteitaan ja palveluitaan suoraan kuluttajille myyvät yritykset, brändiomistajat, alalle tuotteita ja palveluita tarjoavat teknologiayritykset (data, tekoäly, koneoppiminen, AR/VR jne.) logistiikka-, maksu- ja verkkoturvallisuusratkaisuja tarjoavat yritykset sekä tutkimuslaitokset.

Palvelut

Nelivuotinen ohjelma palvelee monipuolisesti eri tilanteissa ja kasvun vaiheessa olevia yrityksiä. Ohjelma vauhdittaa yritysten konkreettisia kehittämistoimenpiteitä. Ne voivat olla sekä pieniä ja nopeaa vaikuttavuutta hakevia hankkeita että pitkäjänteisiä, tutkimusta hyödyntäviä ekosysteemihankkeita.

2023 loppuun kestävä ohjelma mahdollistaa yrityksille toimialat ylittävän yhteistyön, innovoinnin sekä rahoitusta kehittämisen tueksi. Ohjelmalla ei ole omia rahoitusinstrumentteja eikä ohjelma tee rahoituspäätöksiä.

Business Finlandin rahoitus

Miten pääsee mukaan?

Business Finlandin asiakkaita ovat kaikki yritykset, joilla on kykyä, halua ja resursseja panostaa kansainväliseen kasvuun. Erillistä pääsymaksua tai rekisteröitymistä ei ole.

Ohjelman tapahtumista ja aktiviteeteistä kerrotaan alla olevassa tapahtumakalenterissa, joten kannattaa seurata sivustoamme sekä liittyä ohjelman Facebook-ryhmään, ’’Experience Commerce’’. 

 

Ota yhteyttä

Head of Experience Commerce Finland

Aija Kalander

+358 40 555 1637
Ecosystems and research organizations

Aki Parviainen

+358 50 351 1354
Event coordination

Paula Paassilta-Weman