Food from Finland

Suomalaisille asiakkaille » Palvelut » Ohjelmat » Food from Finland

Innovatiivisia, terveellisiä sekä turvallisia elintarvikkeita ja juomia kansainvälisille markkinoille

Food from Finland on mukana rakentamassa uusiutuvaa elintarvikealaa Suomeen. Autamme yrityksiä kasvattamaan vientiään ja kansainvälistä osaamistaan.

Ohjelman kuvaus

Food from Finland ylpeänä esittelee suomalaisia elintarvikeyrityksiä kansainvälisille ostajille monin eri keinoin sekä vahvistaa Suomen imagoa korkealaatuisten elintarvikkeiden tuottajamaana. Kannustamme yrityksiä kehittämään uusia innovaatioita sekä solmimaan kumppanuuksia tutkimusorganisaatioiden kanssa. 

Tavoitteet

Ohjelma keskittyy suomalaisen elintarvikealan kehittämiseen, kasvattamiseen sekä viennin edistämiseen brändätyillä ja korkean lisäarvon tuotteilla ja palveluilla. Autamme suomalaisia elintarvikealan yrityksiä pääsemään nopeasti muuttuville kansainvälisille elintarvikemarkkinoille hyödyntäen uutta innovaatio- ja liiketoimintaosaamista sekä alan kilpailukykyä tukevaa tutkimusta. 

 • Pyrimme kaksinkertaistamaan suomalaisen elintarvikeviennin arvon 3 miljardiin euroon vuoteen 2025 mennessä ja lisäämään kansainvälisillä markkinoilla toimivien p-yritysten osuutta 25 prosenttiin nykyisestä 16 prosentista
 • Elintarvikeyritysten vientiosaamisen kasvattaminen ja kansainvälistyminen
 • Suomen laatuimagon ja suomalaisten elintarvikkeiden tunnettuuden lisääminen kohdemarkkinoilla
 • Yritysten ja muiden alan toimijoiden välisen yhteistyön lisääminen ja verkostoituminen
 • Suomalaisten elintarvikkeiden jalostusarvon ja tuotteistamisen lisääminen
 • Rahoituspalvelut elintarvike- ja juoma-alan yrityksille
 • Yhteistyö yliopistojen ja tutkimuslaitosten kanssa Suomessa ja ulkomailla, erityisesti Aasiassa
 • 5 000 uuden työpaikan synnyttäminen Suomen elintarvikesektorille

Palvelut

Food from Finland tarjoaa monipuolisia palveluita, jotka linkittyvät kaikkiin Business Finland -teemoihin ja hyödyttävät suomalaisia elintarvikealan yrityksiä täysin uudella tavalla. Ohjelman toimintaan kuuluu erityisesti kuluttajille suunnattujen elintarvikealan ekosysteemien ja elintarvikeinnovaatioiden tukeminen, brändäyksen ja kansainvälisen liiketoiminnan osaamisen kasvattaminen, laaja-alaiseen yhteistyöhön kannustaminen sekä konkreettinen ja tehokas viennin edistäminen valituilla kohdemarkkinoilla. Vienti- ja kansainvälistymispalvelut linkittyvät tiiviisti Business Finlandin innovaatiorahoitukseen.

 • Food from Finland -yhteisosastojen toteuttaminen tärkeimmillä kansainvälisillä elintarvikealan ammattilaismessuilla
 • Ostajatapaamiset sekä kohdemarkkinoilla että Suomessa
 • Verkostoitumistapahtumat, koulutus- ja valmennuspäivät
 • Vähittäiskaupan kampanjat
 • Mediatilaisuudet ja -vierailut
 • Rahoitus: innovaatiot, kansainvälistyminen, osaamisen lisääminen
 • Yliopisto- ja tutkimuslaitosyhteistyö Suomessa ja ulkomailla, erityisesti Aasiassa

Food from Finland tekee myös kohdistettuja toimenpiteitä muutamille tuoteryhmille:

 • Alkoholituotteet
 • Marjat ja muut luonnontuotteet
 • Kauratuotteet yhteistyössä kauraklusterin kanssa

Vuonna 2014 käynnistynyttä Food from Finland -ohjelmaa rahoittavat sekä työ- ja elinkeinoministeriö (TEM) että maa- ja metsätalousministeriö (MMM). Toimimme tiiviissä yhteistyössä ulkoministeriön, Ruokaviraston, Elintarviketeollisuusliiton (ETL) ja useiden muiden alan toimijoiden kanssa.

Jäsenyys

Food from Finlandin jäsenedut ovat seuraavat:

 • Kohdemarkkinadataa valituista markkinoista (GlobalDatan tietokanta, kattaa 110 maata), esimerkiksi:
  • Eri markkinoiden tuoteryhmä- tai tuotekohtaiset volyymit ja arvo (€)

  • Markkinoiden kehitys edellisten osalta (vuositason tarkastelu)

  • Kilpailijat (brand owners) eri markkinoilla ja heidän tuotteidensa myynti

  • Keskeiset jakelukanavat kyseisen tuoteryhmän tai tuotteen osalta

 • Maahantuojalistaukset (Euromonitor) seuraavista maista: Japani, Kiina, Etelä-Korea, Arabiemiraatit, Singapore, Saudi Arabia, Itävalta, Etelä-Afrikka, Ruotsi, Tanska, Norja, Saksa, Espanja, Liettua ja Latvia
 • Food from Finland -logon käyttöoikeus yrityksenne markkinoinnissa: materiaaleissa, yrityksenne vientiä edistävissä tapahtumissa ja yrityksenne verkkosivuilla
 • Henkilökohtainen sparraus vientiin liittyvissä kysymyksissä

Haluatko liittyä jäseneksi? Ota yhteyttä hanna-kaisa.erkkila (at) businessfinland.fi.

Haluatko mukaan elintarvikeyrityksille suunnatulle postituslistalle? Ota yhteyttä roosa.siitonen (at) businessfinland.fi. 

Kohderyhmät

Ohjelman kohderyhmä ovat suomalaisten elintarvikkeiden ja juomien valmistajat, jossa etusijalla ovat terveelliset, turvalliset ja innovatiiviset tuotteet. Ohjelma palvelee myös elintarviketeollisuuden palveluntuottajia, jotka toimivat läheisessä yhteistyössä suomalaisen elintarviketeollisuuden kanssa sekä muita sidosryhmiä ja kumppaneita elintarvikealan ekosysteemeissä.

Kohdemaat

Pääkohdemarkkinat

 • Pohjoismaat
 • Saksa
 • Itä-Aasia: Kiina, Hong Kong, Japani, Etelä-Korea

Muut kohdemarkkinat

 • Muu Eurooppa. erityisesti Ranska
 • Saudi-Arabia, Yhdistyneet Arabiemiraatit
 • Etelä-Afrikka
 • Singapore
 • Yhdysvallat
 • Venäjä

 

Tulossa: Boosting export with Packaging – Pakkauksella vauhtia vientiin

Ohjelma on suunnattu yrityksille, jotka haluavat lisätä ymmärrystään tuotepakkausten merkityksestä vienninedistämisessä.

Moduuli 1 (5.-6.3.2020)
Tunne perusteet: Pakkausmateriaalit ja kestävä kehitys eri markkinoilla. Miten modulaarisuudella voi optimoida tulosta? Pakkaukset ja ruokahävikki.

Moduuli 2 
Inspiroidu – trendit ja kohdemarkkinoiden vaatimukset: Materiaali, visuaalinen identiteetti ja tuotelupaus – kuluttajien mieltymykset ja pakkausalan trendit eri kohdemaissa.

Moduuli 3 
Ole luova – Brändäys ja design: Tarinan voima brändäyksessä, designissa ja tuotepakkauksissa. Kuinka suomalainen on sopivan suomalainen ja miksi kaikille markkinoille ei käy sama pakkaus?

Moduuli 4 
Testaa ja tiedä – kuluttajatestaus ja rahoitus: Aistinvaraisesta testauksesta raakakonseptin nopeaan online-testaukseen. Business Finlandin rahoitusinstrumentit.

Moduulit järjestetään englanniksi. 

Johtuen koronaviruksen aiheuttamista rajoituksista matkustamiseen ja kokoontumisiin, Boosting Export with Packaging -ohjelma siirretään myöhemmin ilmoitettavaan ajankohtaan

Osallistumismaksu on 750€/moduuli, ALV 0% per henkilö. Saman yrityksen seuraavilta osallistujilta -50%.

Rekisteröidy moduuleihin tästä

Ota yhteyttä

Head of Food program
Esa Wrang
+358 400 243 076
Senior advisor, Manager
Annaleena Soult
+358 40 343 3447
Senior Advisor, Kiina
Cuilu Fan
+358 50 569 2591
Project Manager
Tiina Luoma
+358 50 464 3385

(Vanhempainvapaalla)

Senior Project Coordinator
Hanna-Kaisa Erkkilä
+358 50 4644 292
Project Coordinator
Roosa Siitonen
+358 50 400 9453
Asiantuntija, Innovaatiorahoitus
Kari Venäläinen
+358 40 722 1632
Asiantuntija, Innovaatiorahoitus
Pirjo Hakanpää
+358 44 712 4136