Siirry sisältöön

Globaali kasvumarkkina suomalaisille älykkään liikkumisen, logistiikan ja akkuteollisuuden ratkaisuille

Ilmastonmuutos ja vähäpäästöisiin ratkaisuihin pyrkiminen on luonut globaalin kysynnän älykkäälle liikkumiselle, logistiikalle sekä kestäville akkuteknologian ratkaisuille ja palveluille. Smart Mobility and Batteries from Finland -ohjelman tavoitteena on auttaa suomalaisia yrityksiä hyödyntämään liikenteen, logistiikan ja liikkumispalveluiden liiketoimintamahdollisuudet sekä synnyttää Suomeen merkittävää akkuteollisuutta, joka kytkeytyy eurooppalaiseen akkuarvoketjuun.

Ohjelman
kuvaus

Liikkuminen murroksessa, akkuala voimakkaassa kasvussa

Ilmastonmuutoksen hillintä ja vähäpäästöisiin ratkaisuihin siirtyminen sekä älykkäiden ratkaisujen tarve uudistavat globaaleja liikkumisen ja logistiikan markkinoita. Näillä tavoitellaan joustavia, tehokkaita ja vähäpäästöisiä kokonaisratkaisuja koskien sekä henkilöitä että tavaroita. Henkilöliikenteen osalta mm. autojen ja kyytien jakaminen, MaaS ja taksimarkkinoiden uusjako muuttavat liiketoimintamalleja. Akkuteollisuuden voimakasta kasvua ajaa sähköistyminen kattaen sekä liikenteen että energiamurroksen.

Liikkumismarkkinoiden koko maailmanlaajuisesti on noin 6 500 miljardia euroa vuosittain, Suomessa noin 30 miljardia. Ala on voimakkaassa murroksessa, kun autojen ja kyytien jakaminen, MaaS ja taksimarkkinoiden uusjako muuttavat liiketoimintamalleja. Akkujen ja akkujärjestelmien tarve yli kymmenkertaistuu maailmassa vuoteen 2029 mennessä. Taustalla on erityisesti sähköisen liikenteen ja uusiutuvan energian käytön lisääntyminen. Euroopan akkumarkkinoiden arvon on ennustettu kasvavan 250 miljardiin euroon vuoteen 2025 mennessä.

Vuoden 2022 loppuun toimiva Smart Mobility and Batteries from Finland -ohjelma keskittyy kolmeen toiminnalliseen kokonaisuuteen:

 • Älykkäät liikkumisen ratkaisut (Smart Mobility Solutions),
 • Älykkäät logistiikkaratkaisut (Smart Logistics) sekä
 • Akut ja sähköistyminen (Batteries and Electrification).

Palvelut

Ohjelman palveluja edellä mainituille kokonaisuuksille ovat innovaatiorahoitus ekosysteemeille, kansainvälistymispalvelut, verkottumispalvelut, Invest in Finlandin palvelut sekä alan tutkimustiedon välittäminen.

Kansainvälistymispalvelut kohdistuvat erityisesti Saksan, Ranskan, Pohjoismaiden, Japanin ja ja Yhdysvaltojen markkinoille.

Ohjelman arvioitu rahoitus Business Finlandilta on noin 60 miljoonaa euroa. Ohjelman tavoitteena on myös tukea suomalaisten yritysten kytkeytymistä EU:n teollisiin verkostoihin hyödyntäen EU-rahoitusta.

Tavoitteet ja kohderyhmät

Smart Mobility and Batteries from Finland -ohjelmassa muodostetaan verkostoja, joilla päästään mukaan eurooppalaiseen ja sen kautta globaaliin verkostoon. Samalla Suomeen houkutellaan alan ulkomaisia investointeja. Tavoitteena on kasvattaa osaamispohjaa ja kansainvälistä kilpailukykyä koko arvoketjussa.

Ohjelma jakaantuu seuraaviin kokonaisuuksiin

Smart Mobility Solutions:

 • Smart Mobility: MaaS, connected cars, trucks – älykkäät ajoneuvot, digitaaliset ratkaisut
 • Traffic infrastructure, traffic data – liikenneinfra, liikennedata
 • Smart City Mobility: experiments, testbeds, innovative public procurement – älykäs kaupunkiliikenne, kokeilut, testialueet, innovatiiviset julkiset hankinnat
 • Drones – droonit
 • E-scooters, e-bikes and new mobility innovations for citizens – sähköpotkulaudat, sähköpyörät, uudet henkilöliikkumisen ratkaisut
 • Smart trams, e-buses: älyraitiovaunut, sähköbussit

Tutustu suomalaiseen Smart Mobility -osaamiseen

Smart Logistics:

 • Digital & autonomous smart ships, passenger vessels – meriliikenteen digiratkaisut, autonominen meriliikenne, matkustaja-alukset
 • Smart ports – älykkäät satamat
 • Cargo handling – lastinkäsittely
 • Marine logistics, icebreakers – merilogistiikka, jäänmurtajat
 • Rail logistics – raidelogistiikka
 • Industrial logistics – teollisuuden logistiikka
 • Smart working vehicles – älykkäät työkoneet

Tutustu suomalaiseen Maritime-osaamiseen

Batteries and Electrification:

 • Akkuraaka-aineet
 • Akkumateriaalit
 • Akut ja kennot
 • Sovellukset
 • Uudelleenkäyttö
 • Kierrätys

Ohjelman teemoilla tavoitellaan ekosysteemien luomista ja kehittymistä, uutta liiketoimintaa, vientiä ja kansainvälisen tason ratkaisuja suomalaisilta yrityksiltä:

 1. Ihmisten ja tavaroiden saumattomat, vähäpäästöiset ja resurssitehokkaat kuljetusketjut
 2. Alaa uudistavat liikkumisen palvelut, jotka hyödyntävät ja jakavat dataa.
 3. Ratkaisut, joilla voidaan saavuttaa tai alittaa tiukkenevat päästörajat, sekä ratkaisut, joilla voidaan vähentää riippuvuutta fossiilisista polttoaineista.
 4. Eurooppalaisen akkuarvoketjun rakentuminen ja Suomi merkittävänä osana tätä kehitystä.

Ohjelma on tarkoitettu teknologia-, palvelu-, ja valmistavan teollisuuden yrityksille, tutkimusorganisaatioille, kunnille ja kaupungeille.

Miten mukaan?

Ohjelmaan toivotaan kansainvälistyviä kasvuhaluisia ja -kykyisiä yrityksiä sekä tutkimusorganisaatioita ja testialustatoimijoita.

Jos yrityksesi on kiinnostunut Smart Mobility and Batteries from Finland -palveluista, ota yhteyttä Business Finlandin Ilkka Homaseen.

 

Ota
yhteyttä

Head of Smart Mobility and Batteries from Finland

Ilkka Homanen

+358 44 577 4430
Head of Invest In, Cleantech

Markku Kivistö

+358 50 5577 968
Head of Invest in Finland, ICT and Digitalization

Janne Kari

+358 40 541 0580