Siirry sisältöön

Globaali kasvumarkkina suomalaisille Smart Mobility -ratkaisuille

Smart Mobility Finland -ohjelman tavoitteena on auttaa suomalaisia yrityksiä hyödyntämään liikenteen, logistiikan ja liikkumispalveluiden kansainvälisen murroksen tuomat uudet liiketoimintamahdollisuudet.

Business Finland tarjoaa myös täsmätoimia meriteollisuuden kilpailukyvyn vahvistamiseksi koronakriisin aikana.

Tutustu täsmätoimiin

Liikkumismarkkinoiden koko maailmanlaajuisesti on noin 6,5 biljoonaa euroa vuosittain, Suomessa noin 30 miljardia. Ala on voimakkaassa murroksessa, kun autojen ja kyytien jakaminen, MaaS ja taksimarkkinoiden uusjako muuttavat liiketoimintamalleja.

Ohjelman
kuvaus

Digitaalisuus ja uudet teknologiat uudistavat liikennemarkkinoita muun muassa autonomisten ajoneuvojen ja laivojen, dronejen ja Hyperloopin myötä.

Vuosina 2018-2022 toimiva Smart Mobility -ohjelma keskittyy saumattomiin kuljetusketjuihin, päästöjen vähentämiseen ja datan hyödyntämiseen perustuvien ratkaisujen kehittämiseen.

PALVELUT

Ohjelman palvelut ovat rahoitus, Invest in Finlandin palvelut uusien ekosysteemien rakentamisessa, yritysten kansainvälistymispalvelut, verkottumispalvelut sekä alan tutkimustiedon välittäminen. Kansainvälistymispalvelut kohdistuvat ohjelman alkuvaiheessa erityisesti Saksan, Ruotsin, Japanin, Kiinan ja Yhdysvaltojen markkinoille.

Ohjelman arvioitu rahoitus Business Finlandilta on noin 50 miljoonaa euroa. Ohjelmasta rahoitettavien hankekokonaisuuksien budjetti nousee arviolta 100 miljoonaan euroon. Ohjelman tavoitteena on myös luoda konsortioita, jotka saavat merkittävän määrän EU-rahoitusta.

Smart Mobility jatkaa Intelligent Vehicles and Mobility -ohjelman työtä, jossa autettiin suomalaisia ICT-yrityksiä saamaan uutta kauppaa ja kasvua autoteollisuudesta.

TAVOITTEET JA KOHDERYHMÄT

Smart Mobility edistää liikennemarkkinoiden globaalia yhteistyötä houkuttelemalla merkittäviä kansainvälisiä toimijoita Suomeen, jossa ne voivat hyödyntää olemassa olevia testialustoja.

Ohjelma jakaantuu kahteen kokonaisuuteen: Ovelta ovelle ja Metsästä merelle

Ovelta ovelle -kokonaisuus kattaa seuraavat alueet:

 • Smart Mobility: MaaS, connected cars, trucks – älykkäät ajoneuvot, digitaaliset ratkaisut
 • Traffic infrastructure, traffic data – liikenneinfra, liikennedata
 • Smart City Mobility: experiments, testbeds, innovative public procurement – älykäs kaupunkiliikenne, kokeilut, testialueet, innovatiiviset julkiset hankinnat
 • Drones – droonit
 • E-scooters, e-bikes and new mobility innovations for citizens – sähköpotkulaudat, sähköpyörät, uudet henkilöliikkumisen ratkaisut
 • Smart trams, e-buses: älyraitiovaunut, sähköbussit

Tutustu suomalaiseen Smart Mobility -osaamiseen

Metsästä merelle -kokonaisuus kattaa seuraavat alueet:

 • Digital & autonomous smart ships, passenger vessels – meriliikenteen digiratkaisut, autonominen meriliikenne, matkustaja-alukset 
 • Smart ports – älykkäät satamat
 • Cargo handling – lastinkäsittely
 • Marine logistics, icebreakers – merilogistiikka, jäänmurtajat 
 • Rail logistics – raidelogistiikka
 • Industrial logistics – teollisuuden logistiikka
 • Smart working vehicles – älykkäät työkoneet

Tutustu suomalaiseen Maritime-osaamiseen

Ohjelman teemoilla tavoitellaan uutta liiketoimintaa, vientiä ja kansainvälisen tason ratkaisuja suomalaisilta yrityksiltä:

 1. Ihmisten ja tavaroiden saumattomat, resurssitehokkaat kuljetusketjut.
 2. Alaa uudistavat liikkumisen palvelut, jotka hyödyntävät ja jakavat dataa.
 3. Ratkaisut, joilla voidaan saavuttaa tai alittaa tiukkenevat päästörajat, sekä ratkaisut, joilla voidaan vähentää riippuvuutta fossiilisista polttoaineista.

Ohjelma on tarkoitettu palvelu-, ICT- ja valmistavan teollisuuden yrityksille, tutkimusorganisaatioille, kunnille ja kaupungeille.

Ota
yhteyttä

Head of Smart Mobility and Batteries from Finland

Ilkka Homanen

+358 44 577 4430
Invest in Finland, Head of Industry

Janne Kari

+358 40 541 0580