Smart Mobility Finland

Suomalaisille asiakkaille » Palvelut » Ohjelmat » Smart Mobility Finland

Globaali kasvumarkkina suomalaisille Smart Mobility -ratkaisuille

Smart Mobility Finland -ohjelman tavoitteena on auttaa suomalaisia yrityksiä hyödyntämään liikenteen, logistiikan ja liikkumispalveluiden kansainvälisen murroksen tuomat uudet liiketoimintamahdollisuudet.

Liikkumismarkkinoiden koko maailmanlaajuisesti on noin 6,5 biljoonaa euroa vuosittain, Suomessa noin 30 miljardia. Ala on voimakkaassa murroksessa, kun autojen ja kyytien jakaminen, MaaS ja taksimarkkinoiden uusjako muuttavat liiketoimintamalleja.

NORDIC INNOVATION HAS LAUNCHED A NEW CALL FOR PROPOSALS. PLEASE FIND MORE INFORMATION BELOW: 

Call for Proposals: Nordic Smart Mobility and Connectivity

NOK 16 million to Nordic innovation projects that help change the way people and goods move in the Nordic region.

Application deadline: 28 June 2019 at 13.00 CET
Funding decision: 1 September 2019
Total budget: NOK 16 million

Purpose
The purpose of this call is to foster the establishment of Nordic innovation projects, new Nordic partnerships, value chains and/or business models in the field of Nordic Smart Mobility and Connectivity. We aim to speed up the transition to a sustainable future where Nordic citizens benefit from innovative mobility and connectivity solutions – and develop new businesses and business models, increase innovation and sustainable growth, and create a better live for citizens living in the Nordic region.

Leave application here.

Kiitos osallistumisesta Smart Mobility -haastekilpailuun.

Hyvä Smart Mobility -haastekilpailun ideakierroksen osallistuja,

Kiitos osallistumisestanne Smart Mobility –haastekilpailun ideakierrokselle. Business Finland vastaanotti yhteensä 73 ideaa Smart Mobility –aiheisten haasteiden ratkaisemiseksi.

Saimme haastehakemuksia seuraavilta aihealueilta: Droonit, Meriteollisuus, Mobility as a Service (MaaS), Liikenne, Electro mobility, Alustatalous, Metsäteollisuus ja Logistiikka.  

Business Finland järjesti haastekilpailuun liittyvät työpajat 17.5., 28.5. ja 3.6.2019. Työpajoissa hakijat esittelivät ideansa muille saman aihepiirin haasteita esittäneille hakijoille. Aineistot kaikista työpajoista löytyvät seuraavan linkin takaa:  https://e.eventos.fi/events/mes/smart-mobility-workshops

Työpajojen jälkeen saman aihepiirin hakijat ovat alkaneet muodostaa keskenään ryhmiä, joissa on mukana yrityksiä, tutkimuslaitoksia, kuntia tai kaupunkeja. Tavoitteena on muodostaa kokonaisuuksia, jotka luovat uutta, merkittävää vientiin suuntautuvaa liiketoimintaa ja uusia ekosysteemikokonaisuuksia Suomeen. Kysy neuvoa Smart Mobility -tiimiltä sopivan ryhmän löytämiseksi, jos et ole vielä löytänyt ryhmääsi.

Smart Mobility -haastekilpailun seuraavat vaiheet ovat – vaihtoehdot:

  1. Yhteishankkeet. Business Finland ohjeistaa ideakierrokselle osallistuneita hakijoita liittymään sopivaan ryhmään ja kehittämään ideaansa osaksi suurempaa kokonaisuutta, jolle ryhmä voi hakea Business Finland -rahoitusta. Sopivia rahoitusinstrumentteja yhteishankkeille ovat esimerkiksi Co-creation tai Co-innovation.
  1. Yksittäishankkeet. Mikäli yrityksenne idea ei sovellu yhteishankkeeseen, Business Finland käsittelee myös yksittäisten hakijoiden rahoitushakemukset. Sopiva rahoitusmuoto määritellään tapauskohtaisesti.

Lisätietoa Business Finlandin rahoituksesta löytyy seuraavan linkin takaa: https://www.businessfinland.fi/suomalaisille-asiakkaille/palvelut/rahoitus/

Keskustele ennen rahoitushakemuksen jättämistä Smart Mobility –tiimin yhteyshenkilösi kanssa.

Tavoitat meidät parhaiten sähköpostilla. Sähköpostit ovat muotoa: etunimi.sukunimi@businessfinland.fi   

Business Finlandin Smart Mobility -tiimin kesälomakausi ajoittuu pääosin heinäkuuhun ja elokuun alkuun. Lomakausi saattaa aiheuttaa viivettä vastauksissa.

Mukavaa kesää toivottaen: Smart Mobility Business Finland -tiimi 

 

Ohjelman
kuvaus

Digitaalisuus ja uudet teknologiat uudistavat liikennemarkkinoita muun muassa autonomisten ajoneuvojen ja laivojen, dronejen ja Hyperloopin myötä.

Vuosina 2018-2022 toimiva Smart Mobility -ohjelma keskittyy saumattomiin kuljetusketjuihin, päästöjen vähentämiseen ja datan hyödyntämiseen perustuvien ratkaisujen kehittämiseen.

PALVELUT

Ohjelman palvelut ovat rahoitus, Invest in Finlandin palvelut uusien ekosysteemien rakentamisessa, yritysten kansainvälistymispalvelut, verkottumispalvelut sekä alan tutkimustiedon välittäminen. Kansainvälistymispalvelut kohdistuvat ohjelman alkuvaiheessa erityisesti Saksan, Ruotsin, Japanin, Kiinan ja Yhdysvaltojen markkinoille.

Ohjelman arvioitu rahoitus Business Finlandilta on noin 50 miljoonaa euroa. Ohjelmasta rahoitettavien hankekokonaisuuksien budjetti nousee arviolta 100 miljoonaan euroon. Ohjelman tavoitteena on myös luoda konsortioita, jotka saavat merkittävän määrän EU-rahoitusta.

Smart Mobility jatkaa Intelligent Vehicles and Mobility -ohjelman työtä, jossa autettiin suomalaisia ICT-yrityksiä saamaan uutta kauppaa ja kasvua autoteollisuudesta.

TAVOITTEET JA KOHDERYHMÄT

Smart Mobility edistää liikennemarkkinoiden globaalia yhteistyötä houkuttelemalla merkittäviä kansainvälisiä toimijoita Suomeen, jossa ne voivat hyödyntää olemassa olevia testialustoja.

Ohjelman teemoilla tavoitellaan uutta liiketoimintaa, vientiä ja kansainvälisen tason ratkaisuja suomalaisilta yrityksiltä:

  1. Ihmisten ja tavaroiden saumattomat, resurssitehokkaat kuljetusketjut.
  2. Alaa uudistavat liikkumisen palvelut, jotka hyödyntävät ja jakavat dataa.
  3. Ratkaisut, joilla voidaan saavuttaa tai alittaa tiukkenevat päästörajat, sekä ratkaisut, joilla voidaan vähentää riippuvuutta fossiilisista polttoaineista.

Ohjelma on tarkoitettu palvelu-, ICT- ja valmistavan teollisuuden yrityksille, tutkimusorganisaatioille, kunnille ja kaupungeille.

Kiinnostuitko ohjelmasta?

Ota yhteyttä asiantuntijoihimme.

Ota
yhteyttä

Program Manager
Ulla Lainio
+358 40 3433 357