Smart Mobility Finland

Suomalaisille asiakkaille » Palvelut » Ohjelmat » Smart Mobility Finland

Globaali kasvumarkkina suomalaisille Smart Mobility -ratkaisuille

Smart Mobility Finland -ohjelman tavoitteena on auttaa suomalaisia yrityksiä hyödyntämään liikenteen, logistiikan ja liikkumispalveluiden kansainvälisen murroksen tuomat uudet liiketoimintamahdollisuudet.

Liikkumismarkkinoiden koko maailmanlaajuisesti on noin 6,5 biljoonaa euroa vuosittain, Suomessa noin 30 miljardia. Ala on voimakkaassa murroksessa, kun autojen ja kyytien jakaminen, MaaS ja taksimarkkinoiden uusjako muuttavat liiketoimintamalleja.

Haku Smart Mobility -haastekilpailuun on päättynyt. Business Finland käsittelee hakemukset huhtikuun 2019 aikana, sparraa hakijoita, antaa palautetta, ehdotuksen etenemisestä ja verkottaa hakijat muodostamaan yhteisiä hankekokonaisuuksia. Rahoitushaku tapahtuu haastekilpailun toisessa vaiheessa alkaen 2.5.2019.

Ohjelman
kuvaus

Digitaalisuus ja uudet teknologiat uudistavat liikennemarkkinoita muun muassa autonomisten ajoneuvojen ja laivojen, dronejen ja Hyperloopin myötä.

Vuosina 2018-2022 toimiva Smart Mobility -ohjelma keskittyy saumattomiin kuljetusketjuihin, päästöjen vähentämiseen ja datan hyödyntämiseen perustuvien ratkaisujen kehittämiseen.

PALVELUT

Ohjelman palvelut ovat rahoitus, Invest in Finlandin palvelut uusien ekosysteemien rakentamisessa, yritysten kansainvälistymispalvelut, verkottumispalvelut sekä alan tutkimustiedon välittäminen. Kansainvälistymispalvelut kohdistuvat ohjelman alkuvaiheessa erityisesti Saksan, Ruotsin, Japanin, Kiinan ja Yhdysvaltojen markkinoille.

Ohjelman arvioitu rahoitus Business Finlandilta on noin 50 miljoonaa euroa. Ohjelmasta rahoitettavien hankekokonaisuuksien budjetti nousee arviolta 100 miljoonaan euroon. Ohjelman tavoitteena on myös luoda konsortioita, jotka saavat merkittävän määrän EU-rahoitusta.

Smart Mobility jatkaa Intelligent Vehicles and Mobility -ohjelman työtä, jossa autettiin suomalaisia ICT-yrityksiä saamaan uutta kauppaa ja kasvua autoteollisuudesta.

TAVOITTEET JA KOHDERYHMÄT

Smart Mobility edistää liikennemarkkinoiden globaalia yhteistyötä houkuttelemalla merkittäviä kansainvälisiä toimijoita Suomeen, jossa ne voivat hyödyntää olemassa olevia testialustoja.

Ohjelman teemoilla tavoitellaan uutta liiketoimintaa, vientiä ja kansainvälisen tason ratkaisuja suomalaisilta yrityksiltä:

  1. Ihmisten ja tavaroiden saumattomat, resurssitehokkaat kuljetusketjut.
  2. Alaa uudistavat liikkumisen palvelut, jotka hyödyntävät ja jakavat dataa.
  3. Ratkaisut, joilla voidaan saavuttaa tai alittaa tiukkenevat päästörajat, sekä ratkaisut, joilla voidaan vähentää riippuvuutta fossiilisista polttoaineista.

Ohjelma on tarkoitettu palvelu-, ICT- ja valmistavan teollisuuden yrityksille, tutkimusorganisaatioille, kunnille ja kaupungeille.

Kiinnostuitko ohjelmasta?

Ota yhteyttä asiantuntijoihimme.

Ota
yhteyttä

Program Manager
Ulla Lainio
+358 40 3433 357