Siirry sisältöön

Tavoitteena kilpailukyky ja ympäristöystävällisyys

Valmistavan teollisuuden osuus Suomen viennistä on noin puolet ja bruttokansantuotteesta lähes 30 prosenttia. Sustainable Manufacturing Finland -ohjelma keskittyy tämän taloutemme kannalta merkittävän sektorin liiketoimintamallien uudistamiseen ja tuottavuuden kasvattamiseen samalla kun pyrimme aktiivisesti löytämään ratkaisuja ilmastomuutoksen haasteisiin. Ohjelma auttaa yrityksiä voittamaan kasvun esteitä ja kohtaamaan alan haasteet yhteistyössä. Näistä uusista ratkaisuista kehitetään Suomelle merkittäviä vientituotteita.

Tutustu täsmätoimiin

Ohjelman
kuvaus

Ohjelman kohderyhmät

Ohjelma on kohdistettu valmistavan teollisuuden ekosysteemeille. Vaikka ohjelma kattaa laajasti koko valmistavan teollisuuden, painopisteitä ovat mm. työkoneita valmistava teollisuus, (opto)elektroniikka-  ja fotoniikkateollisuus sekä teollisuuden digitaalista transformaatiota toteuttavat yritykset.

Ohjelmayhteistyöhön kutsutaan kaiken kokoisia valmistavan teollisuuden yrityksiä, alan tutkimusorganisaatioita ja teknologiayrityksiä, jotka tarjoavat uusia tehokkuutta, tuottavuutta ja ympäristöystävällisyyttä lisääviä ratkaisuja teollisuudelle.

Ohjelman tavoitteet

Ohjelman keskiössä on yritysten uudistumisen kautta tapahtuva kasvu ja viennin arvon kehittäminen. Ohjelmalla tavoitellaan yritysten tuotannollisen kilpailukyvyn parantamista kehittämällä liiketoiminnan arvoketjuja ja valmistusprosesseja hyödyntäen mm. digitalisaatiota ja uusia liiketoimintamalleja. Ohjelma luo puitteet yhteistyölle uusien tuotteiden ja ratkaisujen kehittämiseksi ympäristöä säästävällä tavalla. Valmistavan teollisuuden osaamista kehitetään myös edistämällä työperäistä maahanmuuttoa.

Ohjelman keskeiset palvelut

1. Innovaatioiden edistäminen kansallisesti

Ohjelma auttaa yrityksiä uudistumaan yhteistyössä. Yrityksiä autetaan löytämään kumppaneita, luomaan verkostoja ja kehittämään uudistautumiseen tähtääviä suunnitelmia ja toimenpiteitä. Näistä parhaita rahoitetaan.

Ohjelma auttaa kehittämään hanketta ennen rahoituksen hakemista. Ota yhteyttä asiantuntijoihimme ennen hakemuksen jättämistä.

Lue lisää: Business Finlandin rahoituspalvelut

2. Innovaatioiden edistäminen kansainvälisesti

Ohjelma auttaa yrityksiä hyödyntämään eurooppalaisia yhteistyöverkostoja ja EU-rahoitusinstrumentteja.

  • Eurooppalaiset ohjelmat ja verkostot tarjoavat rahoitusta yrityksille ja tutkimusorganisaatioille. Osallistuminen ohjelmien projekteihin on hyvä tapa kehittää osaamista yhteistyössä kansainvälisten tutkimusryhmien ja yritysten kanssa.
  • EU:n Horisontti 2020 -ohjelmasta voi hakea rahoitusta kansainvälisenä yhteistyönä toteutettaville tutkimus- ja innovointihankkeille, tutkijaliikkuvuuteen, yksittäisen tutkijan tutkimusidealle ja pk-yrityksen oman liiketoiminnan kehittämiseen. Ohjelma on käynnissä vuosina vuoden 2020 loppuun.

Lue lisää EU-yhteistyöstä  ohjelman englanninkieliseltä sivulta.

Ohjelma auttaa löytämään kumppaneita myös Euroopan ulkopuolelta, mm. USA:sta ja Japanista.

3. Uusien markkinoiden kartoitus ja liiketoimintakontaktit yritysryhmille

Ohjelma auttaa yrityksiä löytämään kumppaneita ja luomaan verkostoja. Tavoitteisiin päästään tehokkaammin, kun yritykset, tutkimuslaitokset ja yliopistot jakavat ideoita ja kehittävät uutta yhdessä.

Ohjelman kohdemarkkinat ovat Saksa, Ranska, Puola ja Japani. Lisää kohdemarkkinoita tulee ohjelman edetessä.

4. Ulkomaisten osaajien houkuttelu teollisuuden palvelukseen

Valmistavan teollisuuden yrityksissä on tarvetta korkeasti koulutetuille osaajille. Business Finlandin Talent Boost on tarkoitettu Suomessa toimiville yrityksille, jotka haluavat palkata kansainvälisiä osaajia. Talent Boost yhdistää yritykset ja ammattilaiset tarjoamalla tapahtumia, materiaaleja ja rahoitusta sekä koordinoimalla ryhmien resursseja yhteisten palveluiden luomiseksi.

Miten mukaan TalentBoostiin?

5. Liiketoimintamahdollisuudet ulkomaisille yrityksille Suomessa

Ohjelma auttaa ulkomaisia yrityksiä löytämään kumppaneita ja liiketomintamahdollisuuksia suomalaisista verkostoista. Yrityksiä autetaan käynnistämään liiketoimintaa Suomessa.

6. Materiaalikatselmus

Materiaalikatselmuksen avulla päästään kiinni yrityksen toiminnassa syntyvään hävikkiin ja löydetään keinoja hävikin vähentämiseen sekä sivuvirtojen tehokkaampaan hyödyntämiseen. Business Finland tarjoaa rahoitusta materiaalikatselmusten toteuttamiseen. Materiaalikatselmuksia tekevät Motivan kouluttamat katselmusasiantuntijat.

Ohjelman kampanjat

Datapohjaista liiketoimintaa kehittämään

Tee yrityksestäsi kriisinkestävä

Rebound-kampanja Keski-Euroopan markkinoille

Valmistavan teollisuuden case-esimerkkejä

Älykkäiden koneiden etäohjausta testattiin Hervannassa

Yhteishanke vahvistaa Suomen terästeollisuuden osaamista ja vähentää päästöjä

SYKEellä kilpailukykyä

Karvahattu päähän ja metsään – Miksi johdon kannattaa kuunnella henkilöstöä ja asiakasta? 

Digitalisaatiossa kannattaa olla kuskin paikalla 

Lean auttoi metalliyritys Jorosta uudistumaan

Lean-toimintatavat rohkaisivat ruiskuvaluyritys Plastepia päivittämään tuotantonsa

Ohjelma mediassa

8.3.2021 Tekniikka  ja Talous: Toni Mattila: Alustatalous teollisen tuottavuusloikan ytimessä

15.1.2021 Kauppalehti: Toni Mattila: Miten valmistava teollisuus toipuu kriiseistä?

2.1.2020 Tekniikka ja Talous:  Valmistavan teollisuuden pk-yritys, hae rahoitusta tuotannolle – tarjolla 150 miljoonaa euroa

9.2.2020  UusiTeknologia.fi: Valmistavalle teollisuudelle uusia ideoita

Ota yhteyttä

Ohjelman päällikkö

Toni Mattila

Puh. 040 500 9909
toni.mattila (at) businessfinland.fi

Viestintä

Sanna Nuutila

Puh. 050 5577 717
sanna.nuutila (at) businessfinland.fi