Siirry sisältöön

Tavoitteena kilpailukyky ja ympäristöystävällisyys

Valmistavan teollisuuden osuus Suomen viennistä on noin puolet ja bruttokansantuotteesta lähes 30 prosenttia. Sustainable Manufacturing Finland -ohjelma keskittyy tämän taloutemme kannalta merkittävän sektorin liiketoimintamallien uudistamiseen ja tuottavuuden kasvattamiseen samalla pyrkien aktiivisesti löytämään ratkaisuja ilmastomuutoksen haasteisiin. Ohjelma auttaa yrityksiä voittamaan kasvun esteitä ja kohtaamaan alan haasteet yhteistyössä. Näistä uusista ratkaisuista kehitetään Suomelle merkittäviä vientituotteita.

Tutustu täsmätoimiin

Ohjelman
kuvaus

Ohjelman kohderyhmät

Ohjelma on kohdistettu valmistavan teollisuuden ekosysteemeille. Vaikka ohjelma kattaa laajasti koko valmistavan teollisuuden, painopisteitä ovat mm. työkoneita valmistava teollisuus, (opto)elektroniikka-  ja fotoniikkateollisuus sekä teollisuuden digitaalista transformaatiota toteuttavat yritykset.

Ohjelmayhteistyöhön kutsutaan kaiken kokoisia valmistavan teollisuuden yrityksiä, alan tutkimusorganisaatioita sekä uusia valmistavan teollisuuden tehokkuutta ja tuottavuutta lisääviä ja ympäristön rasitusta vähentäviä ratkaisuja tarjoavia teknologiayrityksiä.

Ohjelman tavoitteet

Ohjelman keskiössä on yritysten uudistumisen kautta tapahtuva kasvu ja viennin arvon kehittäminen. Ohjelmalla tavoitellaan yritysten tuotannollisen kilpailukyvyn parantamista kehittämällä liiketoiminnan arvoketjuja ja valmistusprosesseja hyödyntäen mm. digitalisaatiota ja uusia liiketoimintamalleja. Ohjelma luo puitteet yhteistyölle uusien tuotteiden ja ratkaisujen kehittämiseksi ympäristöä säästävällä tavalla. Valmistavan teollisuuden osaamista kehitetään myös edistämällä työperäistä maahanmuuttoa.

Ohjelman keskeiset palvelut

1. Innovaatioiden edistäminen kansallisesti

Ohjelma auttaa yrityksiä kumppanien löytämisessä ja verkostojen luomisessa. Ohjelma tarjoaa myös rahoitusta kehittämishankkeille ja auttaa kehittämään projektisuunnitelmaa ennen hakemuksen jättämistä. Yhteistyössä toteutettaville kehityshankkeille on mahdollista hakea Co-innovation-rahoitusta. Yksittäisten yritysten hankkeille on voi hakea mm. TEMPO-rahoitusta. Lue lisää: Business Finlandin rahoituspalvelut.

2. Innovaatioiden edistäminen kansainvälisesti

Ohjelma auttaa yrityksiä hyödyntämään eurooppalaisia yhteistyöverkostoja ja EU-rahoitusinstrumentteja. Ohjelman puitteissa toteutetaan Sustainable Manufacturing -webinaareja kolmessa eri teemassa:

  • 60min EU updates – yleistä informaatiota ohjelman kannalta relevanteista EU-rahoitusasioista
  • 60min EU clinics – käytännön neuvoja ja vinkkejä EU-projektihakemuksen parantamiseen
  • Consortium building – pitsausmaratoneja konsortiopartnerien löytämiseksi ja konsortioihin pääsemiseksi

EU-rahoitusta voi hakea lukemattomiin erilaisiin tutkimus- ja kehitysteemoihin, ja rahoitettava projekti voi olla, hausta riippuen, joko tutkimuksellinen tai lähellä markkinaa. EU-rahoitusta voi saada esimerkiksi seuraavista ohjelmista:

  • Horizon Europe on Euroopan komission noin 100 miljardin rahoitusohjelma tutkimukselle ja innovaatioille. Kestävään teollisuuteen liittyviä hakuteemoja ovat esimerkiksi ilmastoneutraali, kiertotalouteen perustuva ja digitaalinen tuotanto, sekä resurssitehokas ja kestävä teollisuus (Cluster 4) ja teollisuuden energian transitio (Cluster 5). Lisätietoa suomeksi Business Finlandin Horisontti Eurooppa ja European Commission's official Horizon Europe -sivustolta englanniksi
  • EUREKA on t&k-rahoitusta tarjoava yhteistyöalusta, jossa rahoitus tulee Eureka-jäsenmailta (ei komissiolta)
    Kestävään teollisuuteen liittyviä hakuteemoja ovat esimerkiksi teollinen IoT, ICT, mikroelekstroniikka ja metallurgia. Hakija voi laajahkojen rahoitusteemojen (eli klusterien) puitteissa ehdottaa vapaasti omaa projekti-ideaansa (Eureka clusters' focus areas). Lisätietoa Business Finland Eureka -sivustolta suomeksi ja Eureka program -sivustolta englanniksi.

  • Eurostars-ohjelma tarjoaa rahoitusta pk-yrityksille kansainväliseen t&k-yhteistyöhön. Hakija saa vapaasti ehdottaa projekti-ideaa, lisätietoa EuroStars-sivustolta. 

Lisäksi erilaiset eurooppalaiset ohjelmat ja verkostot tarjoavat sekä rahoitusta että verkostoitumismahdollisuuksia. EU-rahoitukseen liittyvät tuen lisäksi ohjelma auttaa yrityksiä löytämään kumppaneita Euroopan ulkopuolelta, esimerkisi USA:sta tai Japanista.

3. Uusien markkinoiden kartoitus ja liiketoimintakontaktit yritysryhmille

Ohjelma auttaa yrityksiä löytämään kansainvälisiä verkostoja ja kumppaneita ohjelman kohdemarkkina-alueilla Saksassa, Ranskassa, Puolassa ja Japanissa. Lisää kohdemarkkinoita tulee ohjelman edetessä.

4. Ulkomaisten osaajien houkuttelu teollisuuden palvelukseen

Business Finlandin Talent Boost auttaa Suomessa toimivia yrityksiä, jotka haluavat palkata kansainvälisiä osaajia:

5. Liiketoimintamahdollisuudet ulkomaisille yrityksille Suomessa

Ohjelma auttaa ulkomaisia yrityksiä löytämään kumppaneita ja liiketomintamahdollisuuksia suomalaisista verkostoista sekä käynnistämään liiketoimintaa Suomessa.

6. Materiaalikatselmus

Ohjelma auttaa yrityksiä tunnistamaan toiminnassaan syntyvää hävikkiä sekä löydetään keinoja hävikin vähentämiseen sekä sivuvirtojen tehokkaampaan hyödyntämiseen tarjoamalla rahoitusta materiaalikatselmusten toteuttamiseen. Materiaalikatselmuksia tekevät Motivan kouluttamat katselmusasiantuntijat.

Miten mukaan?

Sustainable Manufacturing -ohjelman tavoitteena on kasvattaa valmistavan sektorin yritysten ja niiden ratkaisujen ratkaisujen vientiä. Ohjelmaan halutaan mukaan yrityksiä, jotka ovat kasvuhaluisia ja -kykyisiä ja jotka pyrkivät kansinvälistymään voimakkaasti. Ohjelman palvelut löytyvät tapahtumalistauksesta alempaa tältä sivulta. 

Voit myöt tilata Business Finlandin Biotalous ja Cleantech -uutiskirjeen tästä ja Sustainable Manufacturing Finland -ohjelman oman uutiskirjeen ilmoittamalla sähköpostitse emmi.nahi (at) businessfinland.fi.

Yritykset voivat myös hakea rahoitusta. Rahoitushakemukset lähetetään Business Finlandin sähköiseen asiointipalveluun.

Ota yhteyttä

Ohjelman päällikkö

Toni Mattila

Puh. 040 500 9909
Viestintä

Sanna Nuutila

Puh. 050 5577 717
Ohjelmakoordinaattori

Emmi Nahi

Puh. 050 433 7122