Siirry sisältöön

Tavoitteena kilpailukyky ja ympäristöystävällisyys

Valmistavan teollisuuden osuus Suomen viennistä on noin puolet ja bruttokansantuotteesta lähes 30 prosenttia. Sustainable Manufacturing Finland -ohjelma keskittyy tämän taloutemme kannalta merkittävän sektorin liiketoimintamallien uudistamiseen ja tuottavuuden kasvattamiseen samalla pyrkien aktiivisesti löytämään ratkaisuja ilmastomuutoksen haasteisiin. Ohjelma auttaa yrityksiä voittamaan kasvun esteitä ja kohtaamaan alan haasteet yhteistyössä. Näistä uusista ratkaisuista kehitetään Suomelle merkittäviä vientituotteita.

Tilaa
innovaatio-opas

Haluaako yrityksesi kasvaa ja kehittyä kestävästi? Autamme sinua kehitystyössä alkuun pääsemiseksi tarjoamalla inspiraatiota ja konkreettisia vinkkejä. Niitä löydät innovaatio-oppaasta.

Ohjelman
kuvaus

Ohjelman kohderyhmät

Ohjelma on kohdistettu valmistavan teollisuuden ekosysteemeille. Vaikka ohjelma kattaa laajasti koko valmistavan teollisuuden, painopisteitä ovat mm. työkoneita valmistava teollisuus, (opto)elektroniikka-  ja fotoniikkateollisuus sekä teollisuuden digitaalista transformaatiota toteuttavat yritykset.

Ohjelmayhteistyöhön kutsutaan kaiken kokoisia valmistavan teollisuuden yrityksiä, alan tutkimusorganisaatioita sekä uusia valmistavan teollisuuden tehokkuutta ja tuottavuutta lisääviä ja ympäristön rasitusta vähentäviä ratkaisuja tarjoavia teknologiayrityksiä.

Ohjelman tavoitteet

Ohjelman keskiössä on yritysten uudistumisen kautta tapahtuva kasvu ja viennin arvon kehittäminen. Ohjelmalla tavoitellaan yritysten tuotannollisen kilpailukyvyn parantamista kehittämällä liiketoiminnan arvoketjuja ja valmistusprosesseja hyödyntäen mm. digitalisaatiota ja uusia liiketoimintamalleja. Ohjelma luo puitteet yhteistyölle uusien tuotteiden ja ratkaisujen kehittämiseksi ympäristöä säästävällä tavalla. Valmistavan teollisuuden osaamista kehitetään myös edistämällä työperäistä maahanmuuttoa.

Ohjelman keskeiset palvelut

1. Innovaatioiden edistäminen kansallisesti

Ohjelma auttaa yrityksiä kumppanien löytämisessä ja verkostojen luomisessa. Ohjelma tarjoaa myös rahoitusta kehittämishankkeille ja auttaa kehittämään projektisuunnitelmaa ennen hakemuksen jättämistä. Yhteistyössä toteutettaville kehityshankkeille on mahdollista hakea Co-innovation-rahoitusta. Yksittäisten yritysten hankkeille on voi hakea mm. TEMPO-rahoitusta. Lue lisää: Business Finlandin rahoituspalvelut.

2. Innovaatioiden edistäminen kansainvälisesti

Ohjelma auttaa yrityksiä hyödyntämään eurooppalaisia yhteistyöverkostoja ja EU-rahoitusinstrumentteja. Ohjelman puitteissa toteutetaan Sustainable Manufacturing -webinaareja kolmessa eri teemassa:

  • EU updates – yleistä informaatiota ohjelman kannalta relevanteista EU-rahoitusasioista
  • Rahoitusklinikat - henkilökohtaista neuvontaa rahoitushakuihin liittyen
  • Verkostoituminen 

EU-rahoitusta voi hakea lukemattomiin erilaisiin tutkimus- ja kehitysteemoihin, ja rahoitettava projekti voi olla, hausta riippuen, joko tutkimuksellinen tai lähellä markkinaa. EU-rahoitusta voi saada esimerkiksi seuraavista ohjelmista:

  • Horizon Europe on Euroopan komission noin 100 miljardin rahoitusohjelma tutkimukselle ja innovaatioille. Kestävään teollisuuteen liittyviä hakuteemoja ovat esimerkiksi ilmastoneutraali, kiertotalouteen perustuva ja digitaalinen tuotanto, sekä resurssitehokas ja kestävä teollisuus (Cluster 4) ja teollisuuden energian transitio (Cluster 5). Lisätietoa suomeksi Business Finlandin Horisontti Eurooppa ja European Commission's official Horizon Europe -sivustolta englanniksi
  • EUREKA on t&k-rahoitusta tarjoava yhteistyöalusta, jossa rahoitus tulee Eureka-jäsenmailta (ei komissiolta)
    Kestävään teollisuuteen liittyviä hakuteemoja ovat esimerkiksi teollinen IoT, ICT, mikroelektroniikka ja metallurgia. Hakija voi laajahkojen rahoitusteemojen (eli klusterien) puitteissa ehdottaa vapaasti omaa projekti-ideaansa (Eureka clusters' focus areas). Lisätietoa Business Finland Eureka -sivustolta suomeksi ja Eureka program -sivustolta englanniksi.

  • Eurostars-ohjelma tarjoaa rahoitusta pk-yrityksille kansainväliseen t&k-yhteistyöhön. Hakija saa vapaasti ehdottaa projekti-ideaa, lisätietoa EuroStars-sivustolta. 

Lisäksi erilaiset eurooppalaiset ohjelmat ja verkostot tarjoavat sekä rahoitusta että verkostoitumismahdollisuuksia. EU-rahoitukseen liittyvät tuen lisäksi ohjelma auttaa yrityksiä löytämään kumppaneita Euroopan ulkopuolelta, esimerkiksi USA:sta tai Japanista.

3. Uusien markkinoiden kartoitus ja liiketoimintakontaktit yritysryhmille

Ohjelma auttaa yrityksiä löytämään kansainvälisiä verkostoja ja kumppaneita ohjelman kohdemarkkina-alueilla Saksassa, Ranskassa, Puolassa, Turkissa ja Japanissa. Lisää kohdemarkkinoita tulee ohjelman edetessä. Ohjelma järjestää kohdemaihin esimerkiksi yritysdelegaatioita ja erilaisia yritysryhmille kohdistettuja aktiviteetteja. Maakohtaisia lisätietoja saat ohjelmapäällikkö Toni Mattilalta.

Saksa
Saksan 229 miljardin euron koneteollisuussektori on Euroopan johtava. Saksa on vientivetoinen maa, jolla on varsin matala digitalisaation taso. Saksan valmistavan teollisuuden kohtaama haaste on toimitusketjun eriytyminen ja kasvavia trendejä esimerkiksi automaatio ja sähköistäminen.

Ranska
Euroopan toisiksi suurin talous tarjoaa monenlaisia mahdollisuuksia suomalaisille valmistavan teollisuuden yrityksille. Valmistava teollisuus edustaa 10 % Ranskan BKT:stä ja vuotuiset valmistavan teollisuuden TK-investoinnit ovat yli 23 miljardia. Ranskan kohtaamia haasteita ovat esimerkiksi varsin matala digitalisaation taso erityisesti suurten ja keskisuurten yritysten keskuudessa ja kasvavia trendejä teollinen automaatio, ja IoT, yksityiset verkot, konnektiivisuus ja robotiikka.

Japani
Japani on mailman kolmanneksi suurin markkina, jonka valmistava teollisuus kattaa 20,7 % BKT:stä ja joka investoi vuonna 2019 747 miljoonaa digitaaliseen murrokseen. Valmistava teollisuus työllistää Japanissa yli 10 miljoonaa ihmistä. Japanin valmistavan teollisuuden kohtaamia haasteita ovat laitteistoihin kohdistuvien investointien määrän lasku ja laitteistojen vanheneminen sekä tarve rakentaa kriisinkestäviä toimitusketjuja, jotka kaikki ovat ulkoisille tekijöille, kuten covid-kriisille, taloudelliselle epävakaudelle ja ilmastonmuutokselle, alttiita.

Turkki
Turkki on Euroopan toisiksi suurin maa ja 18 % sen 8,5 % vauhdilla kasvavasta BKT:stä muodostuu valmistavasta teollisuudesta. Kasvavia haasteita Turkin valmistavalle teollisuudelle ovat kansainvälisen kilpailukyvyn parantaminen ja viennin vahvistaminen. Markkinan trendejä ovat kehittyneisiin valmistavan teollisuuden ratkaisuihin, kuten SaaS:iin, IoT alustoihin ja konnektiivisuuteen, analytiikkaan ja tekoälyyn ja datan visualisaatioon, investoiminen.

4. Ulkomaisten osaajien houkuttelu teollisuuden palvelukseen

Business Finlandin Talent Boost auttaa Suomessa toimivia yrityksiä, jotka haluavat palkata kansainvälisiä osaajia:

5. Liiketoimintamahdollisuudet ulkomaisille yrityksille Suomessa

Ohjelma auttaa ulkomaisia yrityksiä löytämään kumppaneita ja liiketoimintamahdollisuuksia suomalaisista verkostoista sekä käynnistämään liiketoimintaa Suomessa.

6. Materiaalikatselmus

Ohjelma auttaa yrityksiä tunnistamaan toiminnassaan syntyvää hävikkiä sekä löydetään keinoja hävikin vähentämiseen sekä sivuvirtojen tehokkaampaan hyödyntämiseen tarjoamalla rahoitusta materiaalikatselmusten toteuttamiseen. Materiaalikatselmuksia tekevät Motivan kouluttamat katselmusasiantuntijat.

Miten mukaan?

Sustainable Manufacturing -ohjelman tavoitteena on kasvattaa valmistavan sektorin yritysten ja niiden ratkaisujen ratkaisujen vientiä. Ohjelmaan halutaan mukaan yrityksiä, jotka ovat kasvuhaluisia ja -kykyisiä ja jotka pyrkivät kansainvälistymään voimakkaasti. Ohjelman palvelut löytyvät tapahtumalistauksesta alempaa tältä sivulta. 

Voit myös tilata Business Finlandin Biotalous ja Cleantech -uutiskirjeen ja Sustainable Manufacturing Finland -ohjelman oman uutiskirjeen ilmoittamalla sähköpostitse emmi.nahi (at) businessfinland.fi.

Yritykset voivat myös hakea rahoitusta. Rahoitushakemukset lähetetään Business Finlandin sähköiseen asiointipalveluun.

Ota yhteyttä

Head of Sustainable Manufacturing Finland

Toni Mattila

Puh. 040 500 9909
Viestintä

Sanna Nuutila

Puh. 050 5577 717