Utveckla internationella affärsverksamhet i startupföretag

Unga innovativa företag-finansieringen är avsedd för mindre än fem år gamla startupföretag med stor affärspotential. Med hjälp av finansieringen kan företaget satsa på att öka sin internationella affärsverksamhet samt stärka sitt team, utveckla sin affärsmodell och tillväxtstrategi samt sikta på nya marknader.

Unga Innovativa Företag-finansiering

Vi beviljar NIY-finansiering till lovande, mindre än fem år gamla startupföretag med en stor omsättning och en tydligt växande internationell affärsverksamhet liksom siktet inställt på att i snabb takt skala upp internationellt. 

De företag som beviljas finansiering har i regel redan använt sig av våra finansieringstjänster i tidigare projekt. Ett typiskt företag som får NIY-finansiering är i snitt 4 år gammalt. Företagen har i genomsnitt 13 anställda, omsättningen av den skalbara affärsverksamheten överstiger 420 000 euro och investeringarna i eget kapital uppgår till en miljon euro. Företagens ledning har gedigen internationell kompetens och de flesta företag har redan betydande internationell affärsverksamhet. Cirka 40 procent av företagen har utländska investerare.

Vi beviljar finansiering i minst tre perioder. Den första och andra perioden finansierar vi med ett stöd på 250 000 euro vardera och den tredje perioden finansierar vi med ett stöd på 500 000 euro.

Obs. For företag som är utvalda till NIY-programmet före 1.1.2024, är finansieringsmodellen två bidragsperioder och en låneperiod.

Vad krävs av ditt företag?
  • En affärsplan med sikte på snabb internationell tillväxt
  • En påvisat skalbar affärsmodell och internationell omsättning.
  • Ett ledningsteam som arbetar på heltid i företaget och nyckeluppgifter med resurser.
  • De nyckelpersoner som arbetar på heltid måste ha ett betydande ägande i företaget.

Om ditt företag verkar vara lämpligt för NIY-finansiering, vänligen kontakta oss och diskutera ditt företags lämplighet mer detaljerat. Eftersom det finns ett lagstadgat ålderskriterium för NIY-finansiering, kontakta Business Finland senast sex månader innan företaget fyller fem år.

Se instruktioner för att ansöka om finansiering

Hur fungerar Business Finlands finansiering?

1
Innan du ansöker

Planera projektet och ställ upp mål. Se till att du har tillräcklig egen finansiering.

2
Sök finansiering

Sänd ansökan i nätservice. Lämna in de tilläggsuppgifter som begärs.

3
Godkänn finansieringsbeslutet

Business Finland bedömer ansökan och meddelar ett beslut. Läs beslutet och villkoren noga och godkänn beslutet i nätservice.

4
Använd finansieringen

Organisera projektbokföringen. Meddela eventuella förändringar till Business Finland.

5
Rapportera om projektet

Rapportera om genomförandet och kostnaderna. Lämna in på en rapport de tilläggsuppgifter som begärs.