Siirry sisältöön
Uutinen 31.01.2024

Horisontti 2020 -ohjelman loppuarviointi osoittaa ohjelman onnistumiset ja puutteet

Horisontti 2020 -puiteohjelmasta rahoitettiin vuosina 2014-2020 yli 35 000 hanketta 75,6 miljardilla. Ohjelmalla oli merkittävä vaikutus Euroopan talouteen, tieteeseen ja teolliseen johtoasemaan. Nyt käsillä olevan loppuarvioinnin näkemykset ja johtopäätökset muovaavat niin nykyistä Horisontti Eurooppa -ohjelmaa kuin antavat eväitä seuraavan vuonna 2028 alkavan puiteohjelman (FP10) valmisteluun.

Suurin osa jaetusta rahoituksesta (78%) kanavoitui yhteistyöhankkeisiin, keskimääräisen avustuksen ollessa 2,3 miljoonaa euroa. Vaikka ohjelma keräsi noin 285 000 hakemusta ja miljoona yksittäistä osallistumista 177 maasta, noin puolet kaikesta rahoituksesta meni neljälle suurelle maalle: Saksa, Ranska, Iso-Britannia, Espanja. Eniten rahoitusta (40%) myönnettiin yliopistoille. Uusia tulokkaita saatiin mukaan ohjelmaan erityisesti yrityskentältä, ja heille ohjautui kaikkiaan 19% rahoituksesta.

Suuri taloudellinen, tieteellinen ja yhteiskunnallinen vaikutus

Ohjelma vauhditti työllisyyden kasvua 20 prosenttia ja osallistuvien yritysten liikevaihtoa 30 prosenttia verrattuna niihin yrityksiin, jotka eivät onnistuneet rahoitushauissa. Julkinen raha veti mukaan myös yksityistä rahoitusta, ja jokaista EU:n käyttämää euroa kohden yksityinen sektori sijoitti 57 senttiä. Raportin mukaan jokainen Horisontti 2020 -ohjelmaan sijoitettu euro tuo viisi euroa EU:n kansalaisille vuoteen 2040 mennessä.

Perustutkimuksessa tehtiin lukuisia tieteellisiä läpimurtoja. Ohjelmasta rahoitettiin konkreettisia ratkaisuja monilla eri aloilla, kuten uudet vetykäyttöiset kuljetukset, mRNA-rokotteet, fotoniikka sekä mikro- ja nanoelektroniikka. COVID-19-, Ebola- ja zikaepidemioihin ohjelma reagoi nopeasti erityisrahoitushauilla.

Terveyden lisäksi ilmastotoimet olivat yksi painopistealueista. Ohjelmalla oli merkittävä rooli ilmastonmuutoksen torjunnassa ja ilmastotieteen tuottajana maailmassa. Ilmastotutkimukseen ja innovaatioihin laitettiin rahaa 32% budjetista, tavoitteen ollessa 35%.

Horisontti 2020 tuotti 276 000 vertaisarvioitua julkaisua ja lähes 4000 patenttia ja tavaramerkkiä. Tiedon ja tutkimustulosten avoimesta saatavuudesta tuli ohjelman yleinen vaatimus, ja 82% julkaisuista on vapaasti saatavilla verkossa.


Ohjelman toteuttaminen

Horisontti 2020 -ohjelmassa otettiin käyttöön osallistujien hallinnollista taakkaa keventäviä yksinkertaistustoimia, kuten sähköinen allekirjoitus, kommentoitu malliavustussopimus ja lump sum -kustannusmalli tietyissä hankemuodoissa.

Keskimääräinen käsittelyaika haun sulkeutumisesta avustussopimuksen allekirjoittamiseen saatiin putoamaan 187 päivään aiemman noin 300 päivän sijaan.

Hakemusten läpimenoprosentti oli ohjelmatasolla niinkin alhainen kuin 12. Hankevalmistelu vaati kuitenkin enemmän ponnisteluja ja työtä kuin muissa TKI-ohjelmissa eli tehostamiseen on varaa. Kaksivaiheinen hakuprosessi voisi olla yksi keino keventää hakijoiden työtaakkaa hakemusvaiheessa.

Horisontti 2020 -ohjelman loppuarviointi ja käynnissä oleva nykyisen Horisontti Eurooppa -ohjelman puoliväliarviointi ovat työkaluja, joita hyödynnetään seuraavan ohjelman valmistelussa. EU:n kymmenes puiteohjelma käynnistyy vuonna 2028.

Lue raportti Euroopan komission nettisivuilta