Audiovisuaalisen alan tuotantokannustin

Tuotantokannustin on 25 % maksuhyvitys Suomessa toteutetun tuotannon kuluista.
Suomalaisille asiakkaille » Palvelut » Rahoitus » Audiovisuaalisen alan tuotantokannustin

AV-tuotantokannustin on enintään 25 % maksuhyvitys Suomessa toteutetun tuotannon kustannuksista. Kannustimella pyritään lisäämään kansainvälistä kiinnostusta Suomea kohtaan tuotantomaana sekä edistämään suomalaisten yritysten kehitystä, kasvua ja kansainvälistymistä. 

Mitä?

 • Hyvitettäviä kustannuksia ovat audiovisuaalisten teosten tuotannosta Suomessa syntyneet kustannukset, myös tuotantoa edeltävä vaihe ja jälkituotanto.
 • Suomessa syntyneiden, hyväksyttävien kustannusten määrä saa olla enintään 80 % tuotannon kokonaisbudjetista.
 • Kustannuksia hyväksytään aikaisintaan siitä päivästä lähtien, kun hakemus on kirjautunut Business Finlandiin ja kaikki vaadittavat hakemuksen asiakirjat on toimitettu päätöskäsittelyä varten.
 • Business Finland maksaa hyvityksen toteutuneita kustannuksia vastaan.

Kenelle?

 • Suomalainen tai ulkomainen tuotantoyhtiö
 • Tuotantoihin valitut muut audiovisuaaliset alan yhtiöt, jotka omistavat tuotannosta syntyviä hyödyntämisoikeuksia

Kenelle ei?

 • Maksuhyvitystä eivät voi hakea valtion, kunnan tai seurakunnan viranomaiset tai laitokset, valtionenemmistöiset yhtiöt tai edellä mainittuihin verrattavat yhteisöt tai laitokset.

Mihin?

 • Fiktiiviset pitkät elokuvat
 • Dokumenttielokuvat
 • Käsikirjoitetut sarjamuotoiset fiktiot
 • Animaatiotuotannot

Mihin ei?

 • Mainokset ja markkinointituotannot
 • Tv-reality, talk-showt tai saippuaoopperat
 • Musiikkivideot tai musiikkitapahtumien tallenteet
 • Viihde- tai urheilutapahtumien kuvaukset tai niiden tallenteet
 • Yritysten omat markkinointitarkoituksiin tai henkilöstön koulutuksiin tuotetut audiovisuaalisen alan tuotannot

Hyvitettävät kustannukset

 • Tuotantoon littyvät tavara- ja palveluostot sekä laite- ja tilavuokrat Suomessa verovelvollisilta yrityksiltä
 • Suomessa verovelvollisille työntekijöille maksetut ennakonpidätyksen alaiset palkat
 • Muut kustannukset (Flatrate) max 20 % palkkojen ja ostojen yhteissummasta. Muita kustannuksia, joita ei tarvitse eritellä, voivat olla esimerkiksi: matkakustannukset Suomessa ja kun lähtö- tai kohdemaa on Suomi, tuottajan palkkio ja yleiskustannukset

Kustannuksia, joita ei hyvitetä, ovat muun muassa

 • Arvonlisävero
 • Juridiset palvelut
 • Rahoituskulut tai rahoituksen hankintaan liittyvät kulut
 • Markkinointi- ja levityskustannukset

Hae rahoitusta

  

Ole yhteydessä Business Finlandiin, kun suunnittelet maksuhyvityksen hakemista. Etukäteen lähetetty lyhyt tiivistelmä tuotannosta edistää keskustelun käymistä. Hakemuksen voi tehdä vasta kun 60 % rahoituksesta on varmistunut ja voit toimittaa kaikki pakolliset asiakirjat (katso Hakemuksen asiakirjat) hakemuksen liitteenä.

Suomalainen rahoituksen hakija

 1. Rahoitusta haetaan Business Finlandin sähköisessä asiointipalvelussa.

Ulkomainen rahoituksen hakija

 1. Jos tuotannossa ei ole suomalaista osatuottajaa, ulkomaisen tuotantoyhtiön on käytettävä suomalaista tuotantokoordinaattoriyritystä.
 2. Ulkomainen tuotantoyhtiö ja koordinaattori tekevät keskenään sopimuksen, jossa sovitaan mm. työnjaosta, maksuehdoista ja -aikatauluista.
 3. Koordinaattori, jolla on Y-tunnus, täyttää hakemuksen Business Finlandin sähköisessä asiointipalvelussa ulkomaisen hakijan puolesta.
 4. Koordinaattori hankkii palvelut ulkomaiselle rahoituksen saajalle, maksaa laskut ja laskuttaa ne ja oman palkkionsa rahoituksen saajalta.
 5. Koordinaattori ylläpitää kustannuserittelyä.

Rahoituksen vähimmäisvaatimukset

 • Kokonaistuotantobudjetti ja tuotannon synnyttämä kulutus Suomessa on vähintään yllä olevan taulukon mukainen.
 • Vähintään 20 % kokonaistuotantobudjetin rahoituksesta tulee Suomen ulkopuolelta; ulkomaiselta levittäjältä, jakelijalta, osatuottajalta tai muulta yksityiseltä rahoittajalta.
  • Rahoitussuunnitelmaan on yksilöitävä kaikki rahoituslähteet, summat ja prosenttiosuus koko tuotannosta budjetista.
 • Tuotannon on muodostettava taiteellinen kokonaisuus, joka perustuu kulttuuriarvoihin ja joka sisältää taiteellista ja luovaa työtä (Valtioneuvoston asetus maksuhyvityksestä audiovisuaalisten teosten tuotantoon).
 • Jakelu- tai levityssopimus vähintään yhdellä alustalla tai yhdellä territoriolla.
 • Tuotannossa on mukana suomalainen yhteistuottaja, jolle syntyy IPR-oikeuksia valmiiseen tuotantoon tai tuotannossa on mukana suomalainen tuotantokoordinaattori.
 • Tuotannossa kuvataan suomalaista lokaatiota, kuten maisemaa tai arkkitehtuuria tai tuotannossa käytetään suomalaista taiteellista tai muuta luovaa erityisosaamista kuten:
  • kerronta
  • ohjaus
  • näyttelijän työ
  • tuotantosuunnittelu
  • kuvakäsikirjoittaminen
  • efekti
  • värimäärittely
  • animaatiohahmosuunnittelu
  • säveltäminen/musiikki/äänisuunnittelu
  • tuotemuotoilu/muotisuunnittelu/puvustus

Rahoituspäätös

 • Hakemuksen käsittelyaika on arviolta 40 päivää. Hakemusten arviointiin osallistuu Business Finlandin edustajan lisäksi kaksi audiovisuaalisen alan asiantuntijaa asettamasta riippumattomasta asiantuntijapoolista.
 • Ehdollisen rahoituspäätöksen voi saada, kun tuotannon kokonaisrahoituksesta on 60 % koossa. Ehdollinen rahoituspäätös on voimassa enintään 4 kuukautta. Rahoituspäätös astuu voimaan, kun kaikki Business Finlandin ehdolliseen päätökseen asettamat ehdot ovat täyttyneet ja rahoituksen saaja on hyväksynyt rahoituspäätöksen ja sen ehdot asiointipalvelussa.
 • Rahoituksen hakijan nimi, haetun ja myönnetyn rahoituksen määrä sekä hakemuksen diaarinumero ovat julkista tietoa hakemuksen lähettämisen jälkeen.
 • Rahoitus on harkinnanvaraista.
 • Esimerkiksi rahoituspäätöksessä huomioidaan muualta saatu julkinen tuki.

Raportointi

Suomalainen rahoituksen saaja tekee väli- ja loppuraportoinnin Business Finlandin asiointipalvelussa

 1. Sisältöraportti tuotannon etenemisestä
 2. Kustannustilitys tuotannolle kohdennetuista kustannuksista, johon liitetään määrämuotoinen kustannuserittely sekä riippumattoman suomalaisen tilintarkastajan määrämuotoinen tarkastusraportti.

Asiointipalvelun kysymykset on samat kaikille rahoituspalveluillemme. Koska AV-tuotantokannustimen sisältö ja tavoitteet poikkeavat oleellisesti t&k-rahoituksen tavoitteista, raportoinnin kysymyksiä on tarkennettu erillisellä ohjeella:  

Raportoinnin ohjeet

Raportointiohje

Tilityksen liitteet

Projektimuutokset

Ulkomainen rahoituksen saaja raportoi paperilomakkeella

 1. Suomalainen tuotantokoordinaattoriyritys ylläpitää projektikirjanpitoa ja kustannuserittelyä.
 2. Tilintarkastaja tarkastaa koordinaattorin kirjanpidon.
 3. Koordinaattori toimittaa tilintarkastajan tarkastusraportin, raportointikauden maksutositteet ja kustannuserittelyn ulkomaiselle rahoituksen saajalle, joka maksaa koordinaattorin laskun.
 4. Ulkomainen rahoituksen saaja täyttää raportin ja lähettää sen sekä koordinaattorin toimittaman kustannuserittelyn ja tilintarkastajan tarkastusraportin allekirjoitettuina postitse tai sähköpostilla Business Finlandille.
 5. Maksamme hyvityksen ulkomaiselle rahoituksen saajalle, kun raportti, tilitys, kustannuserittely ja tilintarkastusraportti on toimitettu määräaikaan mennessä Business Finlandille.

 

Projektit ja markkinointi

Vuonna 2019 rahoitetut yritykset 

Anagram Ab
Dramacorp Ab
Gutsy Animations Oy
Kinocompany Oy
Luminoir Oy
MRP Matila Röhr Productions Oy
Netflix Inc.
Oy Bufo Ab
Oy Rabbit Films Ltd
StudioCanal S.A.S
Warner Bros International Television Finland Oy
Yash Raj Films India

Vuonna 2018 rahoitetut yritykset

Dionysos Films Oy
Euphoria Film Oy
Fire Monkey Productions Oy
Fisher King Oy
Handmade Films in Norwegian Woods As
Kaiho Republic Oy
Marianna Films Oy
MRP Matila Röhr Productions Oy
Nice Drama Ab
SF Studios Productions Ab
Snapper Films Productions Oy
Walt Disney EMEA Productions Limited
Warner Bros International Television Production Finland Oy
Zodiak Finland Oy

Vuonna 2017 rahoitetut yritykset                                

A Films Inc
Art Films Production AFP Oy                                           
Black Spark Film & TV Ab
Dionysos Films Oy
Elokuvaosakeyhtiö Suomi 2017 Oy
Fisher King Oy
Gigglebug Entertainment Oy
Gutsy Animations Oy
Helsinki -filmi Oy
Iron Sky Universe Oy
Långfilm Productions Finland Oy
Making Movies - Nordberg & Aho Oy
Moskito Television Oy
MRP Matila Röhr Productions Oy
Saamifilmi Oy
Vertigo Production Oy
Yellow Film & TV Oy

Audiovisual Production Incentive -artikkeleita

Variety (5.2.2017)
Helsingin Sanomat (22.2.2017)
ScreenDaily (24.2.2017)
Invest in Finland (29.5.2017)
The Standard (16.3.2018)
Ilta-Sanomat (17.8.2018)
YLE (16.10.2018)
Variety I (29.10.2018)
Variety II (29.10.2018)
Variety III (29.10.2018)
The Hollywood Reporter (6.2.2019)

Audiovisual Production Incentive showreel

Katso tästä

Olemme mukana seuraavissa tapahtumissa (2019)

AFCI Week, Los Angeles 2.-5.4.2019
Festival de Cannes/Le Marché du Film 14.-25.5.2019
Helsinki Script 6.9.2019
MIPCOM, Cannes 14.-17.10.2019
American Film Market, Los Angeles 6.-13.11.2019
Focus London 3.-4.12.2019
Content London 3.-6.12.2019

Kreditointiohje

Katso tästä (pdf)

Business Finland Audiovisual Production Incentive -logo (eps -versio)
Business Finland Audiovisual Production Incentive -logo (png -versio)


Asiointipalvelu

Asiointipalvelussa voit hakea rahoitusta, raportoida projektisi edistymistä ja tehdä kustannustilityksen. Löydät palvelusta myös kaikki projektiisi liittyvät asiakirjat.

Asiointipalveluun

Tekijät kertovat miksi tuotannot kannattaa tehdä Suomessa

Iina Kuustonen, Arctic Circle

Avaa video uuteen ikkunaan

Minna Virtanen: Bullets

Avaa video uuteen ikkunaan

Piodor Gustafsson: The Conductor

Avaa video uuteen ikkunaan

Tuntemattoman sotilaan jälkituotanto – Antti Kulmala (Troll VFX Oy), Olli Pärnänen (MeGuru Film Sound Oy) & Toni Valla (Post Control Helsinki Oy)

Avaa video uuteen ikkunaan

Matila Röhr Productions – Marko Röhr

Avaa video uuteen ikkunaan

Gigglebug – Anttu Harlin

Avaa video uuteen ikkunaan