Siirry sisältöön

Audiovisuaalisen alan tuotantokannustin

Tuotantokannustin on 25 % maksuhyvitys Suomessa toteutetun tuotannon kuluista.

AV-tuotantokannustin on enintään 25 prosentin maksuhyvitys Suomessa toteutetun tuotannon kustannuksista. Kannustimella pyritään lisäämään kansainvälistä kiinnostusta Suomea kohtaan tuotantomaana sekä edistämään suomalaisten yritysten kehitystä, kasvua ja kansainvälistymistä. Kannustimen budjetti vuodelle 2020 on 12 350 000 euroa.

Mitä?

 • Hyvitettäviä kustannuksia ovat audiovisuaalisten teosten tuotannosta Suomessa syntyneet kustannukset, myös tuotantoa edeltävä vaihe ja jälkituotanto.
 • Suomessa syntyneiden, hyväksyttävien kustannusten määrä saa olla enintään 80 % tuotannon kokonaisbudjetista.
 • Kustannuksia hyväksytään aikaisintaan siitä päivästä lähtien, kun hakemus on kirjautunut Business Finlandiin ja kaikki vaadittavat hakemuksen asiakirjat on toimitettu päätöskäsittelyä varten.
 • Business Finland maksaa hyvityksen toteutuneita kustannuksia vastaan.

Kenelle?

 • Suomalainen tai ulkomainen tuotantoyhtiö
 • Tuotantoihin valitut muut audiovisuaaliset alan yhtiöt, jotka omistavat tuotannosta syntyviä hyödyntämisoikeuksia

Kenelle ei?

 • Maksuhyvitystä eivät voi hakea valtion, kunnan tai seurakunnan viranomaiset tai laitokset, valtionenemmistöiset yhtiöt tai edellä mainittuihin verrattavat yhteisöt tai laitokset.

Mihin?

 • Fiktiiviset pitkät elokuvat
 • Dokumenttielokuvat
 • Käsikirjoitetut sarjamuotoiset fiktiot
 • Animaatiotuotannot

Mihin ei?

 • Mainokset ja markkinointituotannot
 • Tv-reality, talk-showt tai saippuaoopperat
 • Musiikkivideot tai musiikkitapahtumien tallenteet
 • Viihde- tai urheilutapahtumien kuvaukset tai niiden tallenteet
 • Yritysten omat markkinointitarkoituksiin tai henkilöstön koulutuksiin tuotetut audiovisuaalisen alan tuotannot

Hyvitettävät kustannukset

 • Tuotantoon liittyvät tavara- ja palveluostot sekä laite- ja tilavuokrat Suomessa verovelvollisilta yrityksiltä
 • Suomessa verovelvollisille työntekijöille maksetut ennakonpidätyksen alaiset palkat
 • Muut kustannukset (Flatrate) max 20 % palkkojen ja ostojen yhteissummasta. Muita kustannuksia, joita ei tarvitse eritellä, voivat olla esimerkiksi: matkakustannukset Suomessa ja kun lähtö- tai kohdemaa on Suomi, tuottajan palkkio ja yleiskustannukset

Kustannuksia, joita ei hyvitetä, ovat muun muassa

 • Arvonlisävero
 • Juridiset palvelut
 • Rahoituskulut tai rahoituksen hankintaan liittyvät kulut
 • Markkinointi- ja levityskustannukset

Tekijät kertovat miksi tuotannot kannattaa tehdä Suomessa

Kaiho Republic: Invisible Heroes tv-series

Avaa video uuteen ikkunaan

Luminoir: Cold Courage tv-series

Avaa video uuteen ikkunaan

Zodiak Finland: Shadow Lines tv-series

Avaa video uuteen ikkunaan

Iina Kuustonen, Arctic Circle

Avaa video uuteen ikkunaan

Katso lisää videoita

Näin haet rahoitusta ja raportoit

Ole yhteydessä Business Finlandiin, kun suunnittelet maksuhyvityksen hakemista. Etukäteen lähetetty lyhyt tiivistelmä tuotannosta edistää keskustelun käymistä. Hakemuksen voi tehdä vasta kun vähintään 60 % rahoituksesta on varmistunut ja voit toimittaa kaikki pakolliset liitteet (katso Hakemuksen pakolliset liitteet) hakemuksen liitteenä.

Projektin, jolle tehdään rahoituspäätös vuonna 2020, on päätyttävä viimeistään 30.6.2022. Loppuraportti on toimitettava viimeistään 30.10.2022. Projektille tai loppuraportin toimittamiselle ei voida myöntää jatkoaikaa. 

Suomalainen rahoituksen hakija

 1. Rahoitusta haetaan Business Finlandin asiointipalvelussa.

Ulkomainen rahoituksen hakija

 1. Jos tuotannossa ei ole suomalaista osatuottajaa, ulkomaisen tuotantoyhtiön on käytettävä suomalaista tuotantokoordinaattoriyritystä.
 2. Ulkomainen tuotantoyhtiö ja koordinaattori tekevät keskenään sopimuksen, jossa sovitaan mm. työnjaosta, maksuehdoista ja -aikatauluista. Tuotantokoordinaattorisopimuksessa on suositeltavaa yksilöidä ne tehtävät, jotka koordinaattoriyritys on valtuutettu hoitamaan.
 3. Koordinaattori, jolla on Y-tunnus, täyttää hakemuksen Business Finlandin asiointipalvelussa ulkomaisen hakijan puolesta, ulkomaisen hakijan tiedoin.
 4. Koordinaattori hankkii palvelut ulkomaiselle rahoituksen saajalle, maksaa laskut ja laskuttaa ne ja oman palkkionsa rahoituksen saajalta.
 5. Koordinaattori ylläpitää kustannuserittelyä.

Rahoituksen vähimmäisvaatimukset

 • Kokonaistuotantobudjetti ja tuotannon synnyttämä kulutus Suomessa on vähintään yllä olevan taulukon mukainen.
 • Vähintään 20 % kokonaistuotantobudjetin rahoituksesta tulee Suomen ulkopuolelta; ulkomaiselta levittäjältä, jakelijalta, osatuottajalta tai muulta yksityiseltä rahoittajalta.
  • Rahoitussuunnitelmaan on yksilöitävä kaikki rahoituslähteet, summat ja prosenttiosuus koko tuotannosta budjetista.
  • Ulkomaisena ei pidetä sellaiselta yhteisöltä saatua rahoitusta, jossa määräysvaltaa käyttää suomalainen yritys tai omistaja.
  • Erityisistä syistä em. 20 %:n osuuteen voidaan poikkeuksellisesti hyväksyä osin myös suomalaisilta riippumattomilta pääomasijoitusyhtiöiltä tulevaa rahoitusta. (koskee 2020 alkaen tehtyjä hakemuksia)
 • Tuotannon on muodostettava taiteellinen kokonaisuus, joka perustuu kulttuuriarvoihin ja joka sisältää taiteellista ja luovaa työtä (Valtioneuvoston asetus maksuhyvityksestä audiovisuaalisten teosten tuotantoon).
 • Jakelu- tai levityssopimus vähintään yhdellä alustalla tai yhdellä territoriolla.
 • Tuotannossa on mukana suomalainen yhteistuottaja, jolle syntyy IPR-oikeuksia valmiiseen tuotantoon tai tuotannossa on mukana suomalainen tuotantokoordinaattori.
 • Tuotannossa kuvataan suomalaista lokaatiota, kuten maisemaa tai arkkitehtuuria tai tuotannossa käytetään suomalaista taiteellista tai muuta luovaa erityisosaamista kuten:
  • kerronta
  • ohjaus
  • näyttelijän työ
  • tuotantosuunnittelu
  • kuvakäsikirjoittaminen
  • efekti
  • värimäärittely
  • animaatiohahmosuunnittelu
  • säveltäminen/musiikki/äänisuunnittelu
  • tuotemuotoilu/muotisuunnittelu/puvustus

Raportointi

Suomalainen rahoituksen saaja raportoi asiointipalvelussa

 1. Sisältöraportti tuotannon etenemisestä
 2. Kustannustilitys tuotannolle kohdennetuista kustannuksista. Tilitykseen liitetään määrämuotoinen kustannuserittely sekä riippumattoman suomalaisen tilintarkastajan määrämuotoinen tarkastusraportti.

Ulkomainen rahoituksen saaja raportoi Powerpoint-raportilla

 1. Suomalainen tuotantokoordinaattoriyritys ylläpitää projektikirjanpitoa ja kustannuserittelyä.
 2. Tilintarkastaja tarkastaa koordinaattorin kirjanpidon.
 3. Koordinaattori toimittaa tilintarkastajan tarkastusraportin, raportointikauden maksutositteet ja kustannuserittelyn ulkomaiselle rahoituksen saajalle, joka maksaa koordinaattorin laskun.
 4. Ulkomainen rahoituksen saaja täyttää raportin ja lähettää sen sekä koordinaattorin toimittaman kustannuserittelyn ja tilintarkastajan tarkastusraportin allekirjoitettuina suojatulla sähköpostilla Business Finlandille. Ulkomaisen rahoituksen saajan raportointipowerpointin sekä englanninkieliset liitteet löydät englanninkieliseltä AV-sivulta.  
 5. Maksamme hyvityksen ulkomaiselle rahoituksen saajalle, kun raportti, tilitys, kustannuserittely ja tilintarkastusraportti on toimitettu määräaikaan mennessä Business Finlandille.

 

Projektit ja markkinointi

Vuonna 2020 rahoitetut yritykset 

Lista päivittyy rahoituspäätösten mukaan.

Vuonna 2017-2019 rahoitetut yritykset

Katso lista.

Audiovisual Production Incentive -artikkeleita

The Hollywood Reporter (6.2.2019)
Variety I (29.10.2018)
Variety II (29.10.2018)
Variety III (29.10.2018)
YLE (16.10.2018)
Ilta-Sanomat (17.8.2018)
The Standard (16.3.2018)
Invest in Finland (29.5.2017)
ScreenDaily (24.2.2017)
Helsingin Sanomat (22.2.2017)
Variety (5.2.2017)

Audiovisual Production Incentive showreel

Katso tästä

Hyödyllisiä linkkejä

APFI:n julkaisema ohjeistus kuvaksissa koronaviruspandemian aikana noudettaviksi terveysturvatoimintaohjeiksi 11.9.2020
AV-tuotantokannustimen infotilaisuuden esitysmateriaali 21.11.2019

Lisätietoa elokuva-alasta: Suomen Elokuvasäätiö
Lisätietoa tuotantopalveluista: Filming in Finland
AV-tuotantokannustin väliarviointi
Finnish Lapland Film Commission Production Guide
Green Film Shooting
Filming Europe Green Filming
Ekosetti - Opas ekologisesti kestävämpään audiovisuaaliseen tuotantoon

Kestävä kehitys

YK:n jäsenmaat sopivat vuonna 2015 kestävän kehityksen toimintaohjelmasta ja tavoitteista, jotka ohjaavat kestävän kehityksen edistämistä vuosina 2016–2030.  Suomi on ollut yksi Agenda 2030:n toimeenpanon edelläkävijöistä. Lisätietoja Agenda 2030 Suomessa: https://kestavakehitys.fi/agenda-2030 

Business Finland kannustaa yrityksiä toimimaan sosiaalisen, taloudellisen ja ympäristön kannalta kestävällä tavalla.  Vuonna 2020 keräämme tietoa av-alan tuotantokannustinta saaneiden yritysten kestävän kehityksen käytännöistä loppuraportin yhteydessä. Tietoja hyödynnetään rahoituspalvelun kehittämisessä.

Esimerkkejä ja linkkejä Business Finlandin ohjelmatoiminnasta, joissa edistetään kestävän kehityksen tavoitteita:
1. Kestävän kehityksen jäljillä blogi
2. Beam ohjelma, ratkaisuja maailman kehityshaasteisiin
3. Bio- ja kiertotalous ohjelma
4. Kestävyys matkailuvalttina
5. Sustainable manufacturing ohjelma
6. Kaikki Business Finland –ohjelmat 

Muita kestävän kehityksen linkkejä:
Green Film ShootiFilming Europe Green Filming
Ekosetti - Opas ekologisesti kestävämpään audiovisuaaliseen tuotantoon

 

 

Asiointipalvelu

Asiointipalvelussa voit hakea rahoitusta, raportoida projektisi edistymistä ja tehdä kustannustilityksen. Löydät palvelusta myös kaikki projektiisi liittyvät asiakirjat.

Asiointipalveluun

Rahoituspäätös

 • Hakemuksen käsittelyaika on arviolta 40 päivää. Hakemusten arviointiin osallistuu Business Finlandin edustajan lisäksi kaksi audiovisuaalisen alan riippumatonta asiantuntijaa
 • Ehdollisen rahoituspäätöksen voi saada, kun tuotannon kokonaisrahoituksesta on koossa vähintään 60 % ja vähimmäisvaatimukset ovat täyttyneet. Ehdollinen rahoituspäätös on voimassa enintään 4 kuukautta. Päätös astuu voimaan, kun kaikki ehdolliseen päätökseen asetetut ehdot ovat täyttyneet ja rahoituksen saaja on hyväksynyt rahoituspäätöksen ja sen ehdot asiointipalvelussa.
 • Rahoituspäätöksen voi hyväksyä henkilö, jolla on nimenkirjoitusoikeus. Lue lisää
 • Rahoituksen hakijan nimi, haetun ja myönnetyn rahoituksen määrä sekä hakemuksen diaarinumero ovat julkista tietoa hakemuksen jättämisen jälkeen.
 • Hakemuksen käsittelyssä otetaan huomioon tuotannon muu julkinen tuki. 

Raportointiohje

Asiointipalvelun kysymykset on samat kaikille rahoituspalveluillemme. Koska AV-tuotantokannustimen sisältö ja tavoitteet poikkeavat oleellisesti t&k-rahoituksen tavoitteista, raportoinnin kysymyksiä on tarkennettu erillisellä ohjeella. Kun teet raporttia, avaa ohje, ja vastaa ohjeen sinisellä kirjoitettuihin kysymyksiin: