Siirry sisältöön

Rahoituksen hakuohjeet

 

Idea

Business Finlandin asiantuntijat ovat luottamuksellisia keskustelukumppaneita, kun etsit sopivaa rahoituspalvelua innovaatiotoiminnan kehittämiseen ja kansainväliseen kasvuun.  Jos haet rahoitusta ensimmäistä kertaa, ole ensin yhteydessä yhteydenottopalveluumme. Asiantuntijamme auttavat löytämään yrityksesi tarpeisiin sopivimman palvelun.

Rahoitushakemus

Tee hakemus asiointipalvelussamme.

Business Finlandin hakemuslomakkeissa ovat uusina yhteishanke-akemuslomakkeet, joita suositellaan käytettäviksi tutkimusorganisaatioiden ja yritysten yhteishankkeissa.

Palvelussa voit seurata hakemuksen käsittelyä ja täydentää hakemusta tarvittaessa. Käsittelemme hakemuksen luottamuksellisesti. Käsittely kestää tyypillisesti noin kaksi kuukautta, pienet de minimis -hakemukset pyritään käsittelemään nopeamminkin. 

HUOM! Rahoituksen hakijan nimi, haetun ja myönnetyn rahoituksen määrä sekä hakemuksen diaarinumero ovat julkista tietoa heti hakemuksen lähettämisen jälkeen.

Arviointi ja rahoituspäätös

Business Finlandin asiantuntijoista koottu rahoitusryhmä käsittelee hakemuksen, arvioi projektin kokonaisuutta ja valmistelee päätösesityksen. Ryhmän vastaava asiantuntija (rahoitusasiantuntija) on yhteyshenkilönne projektin valmistelun ja toteutuksen aikana. Rahoitusasiantuntijan yhteystiedot näkyvät asiointipalvelussa. 

Rahoitusasiantuntija ilmoittaa päätöksestä puhelimitse. Lisäksi päätös toimitetaan asiointipalvelun kautta. Rahoituspäätös astuu voimaan vasta, kun hyväksytte päätöksen asiointipalvelussa.

Rahoituspäätökseen vaikuttavat

 • hakijan resurssit ja tilanne
 • osaaminen
 • projektin sisältö
 • markkinapotentiaali ja saavutettava kilpailuetu
 • yrityksen halu ja kyky kasvaa kansainvälisesti. 

Asiointipalvelu

Asiointipalvelussa voit hakea rahoitusta, raportoida projektisi edistymistä ja tehdä kustannustilityksen. Löydät palvelusta myös kaikki projektiisi liittyvät asiakirjat.

Asiointipalveluun

Business Finlandin asiakkaaksi?

Business Finlandin palvelut on tarkoitettu rohkeaa liiketoiminnan kasvua ja uudistamista kansainvälisillä markkinoilla tavoitteleville yrityksille. 

Tule asiakkaaksi

Hakemuksen sisältö

Rahoituksen laajuus ja kunkin rahoituspalvelun taustalla oleva EU-lainsäädäntö vaikuttavat siihen, mitä tietoja tarvitsemme hakemuksen arviointia varten. Voit tutustu tämän sivun laidassa olevista hakemusmalleista eri rahoituspalveluiden hakemuslomakkeisiin. 

Hakemuksen kysymyksiä

 • yrityksen liiketoiminnan nykytila
 • henkilöstö ja resurssit
 • yrityksen kasvuvisio
 • projektin tavoitteet, projektisuunnitelma ja kustannusarvio

Hakemukseen tarvitaan lisäksi vapaamuotoinen projektisuunnitelma. Projektisuunnitelmaa koskevat ohjeet ja muut tarkemma hakuohjeet löydät kunkin rahoituspalvelun omalta verkkosivulta.

Yrityksen taloustiedot hakemuksessa

Tuloslaskelma ja tase kuluvalta tilikaudelta

Pienten ja keskisuurten yritysten hakemusten liitteeksi tarvitaan enintään kaksi kuukautta vanha tuloslaskelma ja tase kirjanpitoajoina kuluvalta tilikaudelta. Jos rahoituksen hakija kuuluu konserniin, hakemukseen liitetään myös konsernin tuloslaskelma ja tase.  

Suurilta yrityksiltä pyydämme tietoja tarvittaessa. Jos hakijayrityksen tai konsernin oman pääoman tilanne on negatiivinen tai vain niukasti positiivinen edellisessä tilinpäätöksessä, varmistamme tilanteen päätöshetkellä välitilinpäätöksellä, jonka liitteenä on tilintarkastuskertomus.  

Kassavirtaennuste

Tutkimus- ja kehitysrahoitus- ja Nuoret innovatiiviset yritykset -hakemuksen arviointia varten tarvitsemme pk-yrityksiltä kuukausikohtaisen kassavirtaennusteen. 

Tulos- ja rahoitusennuste

Jos projektin kesto on yli vuoden, Tutkimus- ja kehitysrahoitus- ja Nuoret innovatiiviset yritykset -hakemuksen arviointia varten tarvitsemme pk-yrityksiltä vuositasoisen tulos- ja rahoitusennusteen (päättynyt tilikausi + kolme ennustetta). 

Tiedot voi toimittaa Business Finlandin lomakepohjilla tai vapaamuotoisesti – esimerkiksi liiketoimintasuunnitelman osana. Muissa rahoituspalveluissa pyydämme taloutta koskevia tietoja tarpeen mukaan. Myös suurilta yrityksiltä vastaavat tiedot pyydetään tarvittaessa.

Tilinpäätökset

Tilinpäätökset liitetietoineen toimitetaan Patentti- ja rekisterihallitukseen (Kirjanpitolaki (1336/1997) 3 luvun 9. pykälä). 

Jos tilinpäätöstä ei ole vielä vahvistettu edellisen tilikauden osalta, hakemukseen liitetään alustava tilinpäätös.

Jos hakijayritys kuuluu konserniin, liitteeksi tarvitaan myös konsernin tilinpäätös.

Business Finland ei voi myöntää rahoitusta jos

 • hakijana on luonnollinen henkilö, mukaan lukien yksityinen elinkeinonharjoittaja (toiminimi)
 • hakijana on EU-säännösten tarkoittama vaikeuksissa oleva yritys (maksukyvytön tai menettänyt puolet osakepääomastaan)
 • yritys ei ole toimittanut tilinpäätöstietoja Patentti- ja rekisterihallitukseen tai tilinpäätöstä ei ole tarkastettu tilintarkastuslain mukaisesti 
 • yrityksellä on verovelkaa, aikaisempien Tekes- tai Business Finland -lainojen rästejä, maksuhäiriöitä tai muita hoitamattomia taloudellisia velvoitteita
 • yrityksen oma pääoma (ml. mahdolliset pääomalainat) on päätöshetkellä alle puolet osakepääomasta. Mikäli hakija kuuluu konserniin tarkastellaan oman pääoman tilanne lisäksi mahdollisen emoyrityksen ja konsernin osalta. BF voi pyytää tarvittavia lisätietoja tai edellyttää tilintarkastajan lausuntoa oman pääoman tilanteesta
 • projektisuunnitelmaa ei ole tai se on ylimalkainen
 • yrityksellä ei ole projektin edellyttämää muuta (omaa tai vierasta) rahoitusta
 • kehitettävä ratkaisu (tuote, palvelu, tms.) ei ole uusi tai sillä ei ole riittävää kilpailuetua verrattuna markkinoilla jo oleviin ratkaisuihin
 • projektilla on vain pieni vaikutus yrityksen liiketoimintaan
 • Business Finlandin rahoituksella ei ole vaikutusta projektin toteuttamiseen.