Anlita experthjälp för internationalisering

Med hjälp av Talent Explorer-finansiering kan du anlita en internationaliseringsexpert för att få ny information och kunskap om målmarknaden och avancera ditt företags affärsverksamhet på en ny marknad.

Talent Explorer

Den Talent Explorer-finansiering vi beviljar är ett bidrag som ditt företag inte behöver betala tillbaka senare. Med hjälp av finansieringen kan du anlita en internationaliseringsexpert från Finland med internationell expertis och/eller som känner din eftertraktade målmarknad. Experten kan anställas på heltid eller deltid.

Storleken på det finansierade projektet får inte överstiga 40 000 euro, varav andelen av Business Finlands Talent Explorer-finansiering inte får överstiga 20 000 euro. Med andra ord täcker finansieringen högst 50 procent av kostnaderna för en anställd expert, alltså av lönekostnaderna med bikostnader samt eventuella resekostnader i högst 12 månader. Övriga kostnader (exempelvis för resor) får inte överstiga 20 procent av de totala lönerna.

Vi betalar inte ut Talent Explorer-finansiering i förväg, så ditt företag måste ha tillräcklig finansiering för att täcka ditt projekt och övrig affärsverksamhet. Ett företag eller en grupp kan få Talent Explorer-finansiering upp till högst tre gånger.

Vad krävs av ditt företag?
  • Minst ett engagerat team på 2 personer som arbetar i Finland.
  • Ditt företag har en egen produkt eller tjänst eller åtminstone en ny produkt- eller serviceidé som befinner sig i pilotfasen.
  • I Talent Explorer-projektet utreds en marknad som är ny för ditt företag och inte har undersökts i tidigare projekt.

Se instruktioner för att ansöka om finansiering

Hur fungerar Business Finlands finansiering?

1
Innan du ansöker

Planera projektet och ställ upp mål. Se till att du har tillräcklig egen finansiering.

2
Sök finansiering

Sänd ansökan i nätservice. Lämna in de tilläggsuppgifter som begärs.

3
Godkänn finansieringsbeslutet

Business Finland bedömer ansökan och meddelar ett beslut. Läs beslutet och villkoren noga och godkänn beslutet i nätservice.

4
Använd finansieringen

Organisera projektbokföringen. Meddela eventuella förändringar till Business Finland.

5
Rapportera om projektet

Rapportera om genomförandet och kostnaderna. Lämna in på en rapport de tilläggsuppgifter som begärs.